Kerkelijk Nieuws voor zondag 24 mei 2020

Kerkdienst zondag 24 mei 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist.

Dienst met VZG

Oorspronkelijk stond er op 24 mei een gezamenlijke dienst met de VZG gepland. Deze dienst is vooraf opgenomen en te vinden op: http://vrijezendingsgemeente-ossenzijl.nl/web/. En dan klikken op ‘Bezoek ons YouTube kanaal’

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te  vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Diensten in juni

Vanaf 1 juni is er de mogelijkheid om diensten te houden met maximaal 30 bezoekers. Vanwege de logistieke organisatie hiervan en navolging van regels is er besloten om tot eind juni nog geen diensten met bezoekers te houden. Op een later tijdstip zal gekeken worden hoe we hier na 1 juli mee om moeten gaan.

Orgelspel na de dienst

We hebben gehoord dat het gewaardeerd werd dat er na de onlinedienst nog een paar liederen gespeeld werden. Dat is mooi om te horen! Daarom geven wij u bij deze de gelegenheid om geliefde liederen door te geven aan organist Henk Braad (via mail henkbraad@ziggo.nl of via mobiele nummer 06-13841869). Dan zoekt hij voor elke zondag een paar liederen uit. U kunt liederen uit het Nieuwe Liedboek, het Liedboek der Kerken uit 1973, de Evangelische Liedbundel, Liedboek van 1938 of Johannes de Heer doorgeven. Hartelijk dank!

Pastoraat

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Kerkklanken

Er is besloten om het volgende nummer van Kerkklanken niet te laten verschijnen. Er is te weinig informatie om te vermelden. Het eerstvolgende nummer zal nu begin juli verschijnen. De kopijdatum voor dit nummer is maandag 22 juni om 18.00 uur.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij nu al zeker tot eind juni a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Collectes zondag 24 mei

Diaconiecollecte voor: Stichting Groningen Friesland Drenthe voor Roemenië

In verschillende plaatsen krijgen ouderen, dak- en thuislozen en arme gezinnen gratis brood, met inzet van de plaatselijke bakker. Een eenvoudige, maar bijzonder doeltreffende manier om te helpen. Het brood wordt betaald van giften, maar hun spaarpot kan best wat steun gebruiken. Helpt u weer ook mee? Zie voor meer informatie ook de website  http://gfd-roemenie.nl/index.php

Collecte Kerkrentmeesters en voor instandhouding gebouwen

De collectes staan ook vermeld op de website.

Steun Israël

Beste Israëlvrienden! Helaas is het op dit moment door alle maatregelen niet mogelijk een Open-Huis te organiseren.

Israël heeft ook te maken met strenge maatregelen die zware offers vragen van de mensen. Wat zou het fantastisch zijn als u juist nu Israël wilt steunen. Graag willen we u daarom vragen of u toch iets wilt bestellen uit de Israëlwinkel om zo de kleine bedrijven in Israël een hart onder de riem te blijven steken. Wij zullen de producten die u bestelt, na afspraak bij u thuisbrengen. We zetten deze voor de deur, met de rekening erbij zodat u het bedrag kunt overmaken. U kunt een keuze maken uit de folder en/of de webwinkel via: www.israelwinkel.nl. U kunt uw bestelling doen via de mail harry.bouwer@planet.nl of telefonisch via 0561-452171. Omdat het Israël Producten Centrum 40 jaar bestaat is er een leuke spaaractie waarbij u bij besteding van elke € 10 een zegeltje ontvangt. Al vanaf 10 zegels krijgt een mooi cadeau!!

Namens Israël hartelijk dank voor uw steun.

Vriendelijke groet, Janny Bouwer-Muis.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diaconie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

World Servants

Taarten actie

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie

Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons ook geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen. Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit