Kerkelijk Nieuws voor zondag 24 januari 2021

Kerkdienst zondag 24  januari 2021

Oldemarkt:      9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.  

                        Gezinsdienst.

Collectes: 1e  Israëlwerkgroep; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Oecumene

Kerkdienst zondag 31  januari 2021

Paasloo:            9.30 uur. Ds. E.H. Jans.  Shoah herdenking.

Collectes: 1e  Project 1027; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Annie Prins

Oldemarkt:       19.00 uur. Deze dienst gaat niet door.

Diensten vanaf 24 januari

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 24 januari alleen nog online de diensten uit te zenden. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen. Deze situatie zal in ieder geval blijven zolang de lockdown duurt. Hierna zal bekeken worden hoe we verder gaan. Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Kindernevendienst

Helaas mogen er vanaf deze zondag geen bezoekers meer komen bij de kerkdiensten. Kinderen mogen nog wél komen.

Zondag 24 januari is er een gezinsdienst. De kinderen mogen dan in de kerk gebracht worden. Janine zal ze daar opvangen.

De week erna is er weer gewoon zondagsschool om 9.30 uur in de Ontmoeting.

Diensten op YouTube

De kerkdiensten die via YouTube worden gestreamd, zullen na één week van YouTube verwijderd worden. U bent dus in de gelegenheid om een kerkdienst gedurende 1 week na uitzending terug te kijken.

Kerkbalans 2021

De actie kerkbalans is weer van start gegaan! Thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Van 16 januari tot 30 januari 2021 kunt u een van de vrijwilligers aan de deur verwachten om de enveloppen voor uw toezegging te bezorgen en weer op te halen. Ondersteunt u onze kerk met uw bijdrage, zodat onze kerk kan voortbestaan.

Helpt u ons om samen kerk te zijn en er te zijn voor hen die steun nodig hebben? Namens het College van Kerkrentmeesters,

Anja de Vent-Oosterkamp

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 25 januari: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 26 januari: Vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 27 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Woensdag 27 januari 2021 Online Holocaustherdenking

Dit jaar herdenken we dat 76 jaar geleden, op 27 januari, vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Voor miljoenen Joden kwam deze bevrijding te laat. En voor hen die de bevrijding meemaakten, zijn het verdriet en de pijn nooit geweken. Juist afgelopen jaar waarin het coronavirus uitbrak werden velen extra geconfronteerd met hun trauma, met de angst en eenzaamheid. Woensdag 27 januari vanaf 13.00 uur is de herdenking te volgen via  www.cvi.nl/livestream Als u mee wilt helpen bij de ondersteuning van Holocaust-overlevenden kunt u uw gift overmaken via NL38 ABNA 5029 310 252 t.n.v. Christenen voor Israël o.v.v. Holocaustoverlevenden.