Kerkelijk nieuws voor zondag 23 september 2018

Zondag 23 september: Startdienst kerk en School
Vandaag is de startdienst om 9.30 uur in de Hervormde Kerk te Oldemarkt zijn. Het thema is: Allemaal anders, allemaal samen. Leven onder regenboog. Dhr. A. Weemstra uit Vries is de voorganger en kinderen van de “De Ark” en gemeenteleden zullen mee werken aan de dienst. Henk Braad is de organist. De collecte in de dienst zal zijn voor de Voedselbank Steenwijkerland en bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de onkosten van deze zondag. Na afloop wordt u allen uitgenodigd om een kopje koffie, thee of fris te komen drinken ……bij mooi weer voor de kerk en minder mooi weer in De Ontmoeting. Er zijn dit jaar geen extra activiteiten na afloop van het koffiedrinken. Wij, als startdienstcommissie, hopen u allen te ontmoeten in de dienst. U bent van harte welkom!
Kinderoppas: Geraldine Buijert en Esther Jans.
Beamer: Caitlyn Tietema

Kerkdiensten zondag 30 september 2018
Paasloo: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.
Collectes: 1e ’t Lichtpunt; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.
Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf.

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E. H. Jans, jeugddienst.
Thema: Hemel op aarde…waar is dat? M.m.v. Dedicated to God uit Emmeloord. Iedereen is van harte welkom!
Beamer: Jelmer Trox

Heilig avondmaal Landerijen
Dinsdag 25 september is er een Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. Voorganger is ds. Jans. Aanvang 15.30 uur.

Pastoraat
Afgelopen week is dhr. H. Thomas opgenomen geweest voor een operatie. Laten we bidden voor een goede uitslag.
Mevr. Kuit – Braad heeft onlangs een herseninfarct gehad, en verblijft nu voor revalidatie in Lindestede, afdeling Tjonger.

Jubilea
Op woensdag 26 september zijn dhr. en mevr. Los-Lijzenga 50 jaar getrouwd. Op zaterdag 29 september zijn dhr. en mevr. Mertens-Welmers 25 jaar getrouwd. We feliciteren beide echtparen van harte met dit jubileum en we wensen u Gods zegen toe.

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren
bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.
30 sept.    Ria Kroes                    0561-452010
7 okt.        Miep Weemstra           0561-451898
14 okt.      Arjen Jansons             0521-522090
21 okt.      Peter Dekker               0561-451538
28 okt.      Fam. van Eijck            0561-451343

Oproep redactie Kerkklanken
Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nl.

Collectebonnen
Na meer dan 20 jaar heeft Dhr. J. Muis besloten om te stoppen met het uitgeven van de collectebonnen. Wij willen hem bedanken voor zijn jarenlange inzet. Wie dit gaat overnemen is op dit moment nog niet bekend maar tot zolang zal Shelley Price het tijdelijk van hem overnemen. Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen. Haar adres: Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt. Tel. 06-31340647 (doordeweeks alleen ‘s avonds). Tevens willen wij hierbij een oproep doen of iemand uit onze gemeente deze taak op zich wil nemen. Graag melden bij Anja de Vent-Oosterkamp, tel. 0561- 452555 of kerkrentmeesters@hgop.nl. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

Start Kinderkoor
Ik hou erg van zingen en wil dit graag met de kinderen gaan doen d.m.v. een kinderkoor! Afgelopen donderdag zijn we gestart. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom bij ons in de Hoofdstraat 71. Op donderdag van 15.45-16.30 uur.(aangepaste tijd) Deborah Harteveld.

Concert Sarah Liberman uit Israël, met band en projectkoor
Op Vrijdag 5 oktober a.s. zal er in de Verrijzeniskerk,, Bachlaan 150 te Zwolle een concert plaatsvinden van Sarah Liberman met een projectkoor, ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van Israël. Aanvang 20.00 uur. Een aantal personen uit onze gemeente zingen mee in dit projectkoor. Kaarten kunt u tegen gereduceerde prijs bestellen via Sonja Karssen (0521-360190) of Harry Bouwer (06-20412081). Verdere informatie is te vinden op de website van www.events4christ.nl Het beloofd een geweldig concert te worden!!!

Bedankt!!
Mevr. H. De boer in de Landerijen is gestopt met het collecteren voor Compassion in de Landerijen. Zij heeft dit jaren met plezier gedaan ! Als dank hiervoor kreeg ze een boeket bloemen. Mevr. W. Schaap gaat vanaf heden dit overnemen. We zijn blij dat zij dit wil doen.

Zendingsbusjes Compassion
De zendingsbusjes van Joël en Elianne de Graaf zijn weer geleegd, er zat een prachtig bedrag in van €69,41 en €107,32! Alle gevers en geefsters hartelijke dank namens Compassion.

Israël 70 jaar! Een wonder
De Israëlwerkgroep heeft het verlangen om dit op Israëlzondag 7 oktober met jong en oud te vieren. Na de dienst is er koffie of thee drinken in de Ontmoeting. De bedoeling is om daarna gezamenlijk een maaltijd te houden op de manier van “pot luck”. Wij zullen zorgen voor soep en brood en de overige gasten willen we vragen om iets mee te nemen voor het eten.
Dat is echt niet verplicht maar het zou wel heel verassend en leuk zijn. Te denken valt aan een salade, hartige taart een nagerecht of fruit  enz. alles is mogelijk. Op die manier ontstaat er een heel gevarieerd buffet. Iedereen is van Harte Welkom!
Voor verdere vragen : Aly Peereboom ( 452180), Harm en Janny Thomas(451516) Janny Bouwer(452171).

Agenda
Maandag 1 oktober: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.