Kerkelijk Nieuws voor zondag 23 mei 2021

Kerkdienst zondag 23 mei 2021 Pinksteren

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Compassion; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: I.v.m. Pinksteren geen KND.

Collecte Compassion

Compassion is een wereldwijde organisatie die kinderen in armoede helpt. Compassion geeft niet gewoon geld maar ze geven kinderen eten, drinken , lespakketten voor op school en injecties tegen de ziektes. Als ze ouder worden krijgen kinderen beroepstraining waardoor ze zelfstandig worden en hun eigen geld verdienen. Hoe doet Compassion zijn werk? Compassion werkt samen met lokale kerken daarmee kunnen ze de armste en kwetsbaarste kinderen mee helpen. Ze worden met liefde ontvangen en krijgen een bijbel en lessen over Jezus en het evangelie. Daarmee kwamen vorig jaar 158.000 kinderen en 4.000 verzorgers tot geloof. Ze kunnen dus ook naar school en krijgen medische zorg. En dat allemaal voor ongeveer 1 euro per dag. Sponsors kunnen naar een sponsorkind brieven sturen, voor hen bidden en ze extra giften geven. Graag verwezen wij voor veel meer informatie naar de website van Compassion. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Diaconie HGOP

Kerkdienst zondag 30 mei 2021 Zendingszondag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. Muziekteam.

                      Deze dienst is alleen online.

Collectes: 1e  ZWO Open Doors; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Dave Prins

Pastoraat (1)

Jurgen Raafs uit Oldemarkt, heeft vorige week een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen en mocht afgelopen week goede uitslagen ontvangen. Verder onderzoek is nog nodig.

Pastoraat (2)

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Kerkdiensten

Vanaf vandaag, 23 mei, willen we graag weer ‘fysieke’ kerkdiensten houden. Dat houdt in dat er tijdens de diensten weer 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn in het kerkgebouw. U kunt zich opgeven zoals hieronder vermeld. De diensten zullen veelal weer volgens het oorspronkelijke rooster verlopen in Oldemarkt én Paasloo. Zingen doen we nog niet. Wanneer het muziekteam meewerkt aan een dienst, is de dienst alleen online te kijken/luisteren en kunt u zich niet opgeven. We willen u dringend verzoeken de 1,5 meter afstand in acht te nemen, juist ook naar de coördinatoren.

Voorts zouden we u willen vragen om bij binnenkomst een mondkapje te dragen i.v.m. de concentratie van mensverkeer in de kleine ruimte bij de ingang. Als u plaats hebt genomen in de kerk kunt u deze weer af doen. Mocht u echter grote moeite ervaren inzake het dragen van een mondkapje dan willen we u daar niet toe verplichten. Wel willen we u dan vragen de gepaste afstand te bewaren in de gang naar de kerkbanken. We willen hier niet verkrampt mee omgaan en rekenen op uw wijsheid hierin.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Concept jaarrekening kerkrentmeesters

De concept jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters is opgemaakt en ligt vanaf 23 mei één week ter inzage bij Karla Bult. Mocht u de concept jaarrekening willen inzien dan kunt u een afspraak met haar maken. Het tel nr. van Karla is: 06 10688972

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 26 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 27 mei: Diaconievergadering. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.