Kerkelijk Nieuws voor Zondag 23 Juni

Kerkdiensten zondag 23 juni 2019 Viering Heilig Avondmaal

Paasloo:   09.30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e Project Roemenië, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Evangelisch Werkverband

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Kerkdiensten zondag 30 juni 2019

Oldemarkt:   09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Gezinsdienst

Collectes: 1e Project 10 27, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord en Caitlyn Tietema

Beamer: Aron Bouwer

Pastoraat

De heer M. Mintjes is in Zonnekamp verhuisd naar ‘de Tjalk’. Inmiddels kan de heer Mintjes wat praten en ook wat lopen. We vragen uw gebed voor zieken en de mensen in verzorgingshuizen.

Collecte 23 juni: Project Roemenië

Helpt u ook weer mee om mw. Hetebrij geldelijk te ondersteunen in het verzenden van pakketten met kleding e.d. voor arme gezinnen in Roemenië? Uw bijdrage in deze is van harte welkom.

Vakanties ds. Jans en mevrouw Kramer

Ds. Jans heeft vakantie van 13 juli t/m 25 augustus. De vakantie van mevrouw Kramer is van 3 t/m 18 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Er is waarneming door predikanten uit de regio.

Barbecue op zondag 7 juli

Op D.V. 7 juli vindt de jaarlijkse BBQ plaats. Ook dit is inmiddels een traditie geworden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en het geweldig gezellig is. De BBQ vindt plaats na de morgendienst van 9:30 in Oldemarkt. De kinderen van het Oegandees koor zullen ook van de partij zijn. Bij deze bent u weer van harte uitgenodigd.  En ja: het is gratis!!!! Opgeven is niet nodig. We rekenen weer op een grote club broeders en zusters!!!

Groetjes Nicolette, Hennie en Marian 

Agenda:

Maandag 24 juni: moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Maandag 1 juli: inleveren kopij Kerkklanken. Vóór 18:00 uur!