Kerkelijk Nieuws voor zondag 23 januari 2022

Kerkdienst zondag 23 januari 2022

Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1e  Israël werkgroep; 2College van kerkrentmeesters; 3e Oecumene.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins

Collecte

De diaconie collecte van zondag 23 januari is bestemd voor de Israëlwerkgroep. De opbrengst gaat naar ons project in Rechalim, Israël. Er is geld nodig voor de uitbreiding en vernieuwing van bewakingscamera’s, dit is nodig voor de veiligheid van de bewoners die regelmatig

last hebben van insluipers. Helpt u mee om dit te realiseren?

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 30 januari 2022

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27 Congo; 2College van kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Oldemarkt:    19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing

                      en bemoediging. M.m.v. Muziekteam.

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten en activiteiten

We zijn blij u te kunnen melden, dat u vanaf deze zondag (23 januari) de kerkdiensten weer kunt bezoeken. De kinderen van de kindernevendienst beginnen vanaf deze zondag weer gewoon in de kerk.

Ook andere (avond)activiteiten kunnen weer plaats vinden.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich wekelijks aanmelden voor de kerkdiensten via: reservering@hgop.nl of 06-83437990. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Denkt u nog aan uw bijdrage voor de actie Kerkbalans? U ondersteunt hiermee onze kerk in het voortbestaan. Alvast hartelijk dank!

College van Kerkrentmeesters.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

27 januari internationale herdenkingsdag v.d. Holocaust

Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale herdenkingsdag van de Holocaust.

Christenen voor Israël doet hier weer aan mee met een online herdenking. Met Holocaustoverlevenden Carry en Louis Polak, kleindochter van overlevenden Avigal Brilleslijper, een overdenking van ds. Frank Heikoop en muziek van Iris van de Laar (viool), Fiona Hutubessy (cello) en Marcel van der Poel (piano).

Donderdag 27 januari vanaf 13.00 live via cvi.nl/livestream

Agenda

Maandag 24 januari: Moderamenvergadering in de Ontmoeting: Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 26 januari: Studie Ministry. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 26 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Vrijdag 28 januari: Telavond Kerkbalans.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 25 januari:    12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 28 januari: 16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing

Op maandag 14 februari a.s. is weer de Bijbellezing in de Landerijen aanvang 19.00 uur.