Kerkelijk Nieuws voor zondag 23 februari 2020

Kerkdiensten zondag 23 februari 2020

Paasloo: 09:30 uur mw. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Kerkdiensten zondag 1 maart 2020

Oldemarkt: 09:30 uur ds. E.H. Jans. Koffie na de dienst, voorstellen nieuw ingekomenen.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Daniël Oord

Oldemarkt: 19:00 uur ds. E.H. Jans. Jeugddienst m.m.v. familie Kolsters, Nijeveen

Dank je wel!
Hartelijk dank voor de bemoedigende woorden, persoonlijk, middels kaartjes, en via social media vóór en ná mijn knie operatie.Ook de bloemenzee en (lekkere) presentjes waren zeer bemoedigend.
Het eind is nog niet in zicht, maar zoveel aandacht geeft steun en kracht bij de revalidatie
Een hartelijke groet van Marjo Threels.

World Servants

Tijdens de kerstzangdienst in Ossenzijl, in samenwerking met de Vrije zendingsgemeente, is er een collecte gehouden voor World Servants.

Rosalie Jans en Alike Kuit gaan deze zomer met hen op reis naar Myamar en Zambia.

Zij waren blij verrast met de opbrengst van € 193,70. Dit gaan zij gebruiken om te gaan bouwen in de beide landen.

BEDANKT voor deze mooie gift. 

Present

Op zondag 16 februari is Stichting Present Steenwijkerland in de ochtenddienst aanwezig geweest om kort aandacht te vragen voor hun werk.

De kaarten die in deze dienst uitgedeeld zijn, kunnen nog steeds ingeleverd worden.

Agenda

Dinsdag 25 februari: GGG bij Willie Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 26 februari: GGG bij JJ en Annie Luth. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 26 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 27 februari: (Jonge) ouders gespreksgroep bij Gea Raafs. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechisatie / alpha

Dinsdag 25 februari               groep I. Aanvang 18:30 uur

                                               groep 16-17 jaar. Aanvang 19:15 uur

Donderdag 27 februari          groep 13-15 jaar. Aanvang 19:00 uur

Vrijdag 28 februari                Alphagroep jongeren

Koffieochtend.

De volgende koffieochtend van de beide kerken  is weer op 3 maart, de tijd gaat hard. Wij nodigen U van harte uit .Deze ochtend komt ds. V.d. Dool uit Willemsoord. Hij heeft als thema:  EEN LIED MET EEN OPDRACHT.

We beginnen om 10.00 uur graag tot dan.             

Koor “Looft den Heer”

Dit gemengd christelijk koor dat al meer dan 110 jaar bestaat heeft dringend behoefte aan versterking voor met name de groep tenoren. Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert men in De Ontmoeting. Naast heerlijk ontspannen en inspannend zingen is er ook gezelligheid. Dus goed zingende man en vrouw, sluit u aan. Wilt u meer weten vraag dan informatie bij Harm Visserman of Herman Brouwer.