Kerkelijk nieuws voor zondag 23 december 2018

Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent

Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. Jans, doopdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans.

Ossenzijl:  19.00 uur Kerstzangdienst in Rehoboth.

Kerstzangdienst Ossenzijl

Vanavond om 19.00 uur is er een kerstzangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl. De gezamenlijke kerken, HGOP en VZG, nodigen een ieder uit deze dienst bij te wonen. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de zanggroep 2Gether uit Geesbrug, Jubal uit Ossenzijl en trompettist H. Kuit. De dienst wordt geleid door de hr. G. de Haan en organist is de hr. T. Hoen.

24 december 2018, Kerstavond

Oldemarkt: 18.30 uur kerstfeest Zondagsschool

                      22.00 uur ds. E.H. Jans, kerstnachtdienst, m.m.v. projectkoor uit eigen gemeente

Beamer: Caitlyn Tietema

25 december 2018, Eerste Kerstdag

Oldemarkt:  09.30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Geen kinderoppas!

Kerkdiensten zondag 30 december 2018

Paasloo:        09.30 uur mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1e Kinderen in de knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Pastoraat

Mevr. v.d. Berg is de afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis te Zwolle geweest voor een borstoperatie. Mevr. Poelsema is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. hartritmestoornissen. Laten we bidden voor herstel en Gods nabijheid voor zieken thuis of in het ziekenhuis.

Collecte 25 en 30 december 2018: Kinderen in de knel 

Tijdens de Kerstcampagne komt Kerk in Actie in actie voor kinderen in de knel onder het motto “Geef licht aan kinderen in de knel”. Zo biedt zij licht aan straatkinderen in Zuid-Afrika, werkende kinderen in Colombia, weeskinderen in Oekraïne, vluchtelingenkinderen in Myanmar en aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.

Chauffeur voor AZC kerkbezoekers gezocht

Dhr. H. Oosterveld uit Paasloo heeft zich ruim vier jaar ingezet voor het vervoer van vluchtelingen uit Luttelgeest, op zondag middag naar de internationale kerkdienst in Kampen. Inmiddels heeft hij aangegeven hiermee te willen stoppen. Daarom zoeken wij voor dhr. Oosterveld een opvolger. Wat houdt het in:

Ongeveer vier keer per jaar rijdt u met meerdere bewoners naar Kampen. ’s Middags om 15.00 uur worden zijn opgehaald in Luttelgeest. De dienst begint om 16.00 uur in Kampen en duurt ongeveer anderhalf uur. Dit zijn internationale diensten. Er zijn tolken aanwezig in verschillende talen. Wie wil zich hiervoor beschikbaar stellen? Een ieder uit onze gemeente zou dit kunnen doen. Gemiddeld zijn er per zondag 4 auto’s. Soms zijn er teveel auto’s en gaat om beurt een chauffeur in overleg weer naar huis. Onderling ruilen is uiteraard mogelijk. Het vervoersrooster wordt gecoördineerd vanuit de kerken Emmeloord en Urk.

Wilt u meehelpen om onze geloofsgenoten uit het AZC naar de kerkdiensten te brengen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba.

Redactie Kerkklanken

Gelukkig hebben wij versterking op de redactie gekregen in de vorm van Wilfred Koers en Harman Tietema. Vanaf deze plek willen wij hen van harte welkom heten!

Helaas gaat Grietje Bakker ons verlaten. We hebben het afgelopen jaar met plezier samengewerkt en wensen haar succes in haar andere bezigheden. Grietje, bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

Bedankt!

Bedankt voor al die kaartjes en berichtjes die we vanuit de gemeente toegestuurd krijgen!

Ook wij wensen u en jullie allemaal veel liefde, vrede en Gods zegen op het kerstfeest en veel heil en zegen in 2019! Sjoerd en Heidi Kramer

Kaartje voor vluchtelingkinderen

Stuur jij vluchtelingenkinderen ook een kaartje? In Nederland wonen duizenden vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra. net als Divorah ( 7 jaar ) moesten zij vluchten voor bijvoorbeeld oorlog en geweld. In Nederland zijn ze veilig , maar hebben ze het vaak erg moeilijk zonder hun familie en vriendjes om hun heen.

Laat vluchtelingkinderen weten dat ze er niet allen voor staan, vraag de Happy-kaart aan ! Op de voorkant van de kaart staan leuke stickers en op de achterkant kun je een vriendschapsgroet schrijven. Als je de kaart voor 15 januari 2019 naar ons terugstuurt, zorgen wij ervoor dat hij wordt bezorgd bij een kind in een asielzoekerscentrum.

(https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/240698), (https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/232707)

Gezegende kerstdagen gewenst!