Kerkelijk Nieuws voor zondag 23 augustus 2020

Kerkdienst zondag 23 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. E.H. Jans. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Project 10 27; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Kerkdienst zondag 30 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger mw. A. Oppewal, Drachten. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Jubileum

Op dinsdag 25 augustus zijn dhr. en mw. Pereboom 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze heugelijke dag en Gods zegen toegewenst.

Zomervakantie en zondagsschool

Tijdens de zomervakantie komt er elke week een filmpje van ‘de Henkie Show’ op de website van de kerk te staan. deze week gaat het over David die beste vrienden is met Jonathan.

Het is te vinden op: https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Kindernevendienst en tienerdienst 

Op zondag 6 september zal er voor het eerst sinds lange tijd weer een kerkdienst plaats vinden in onze gemeente. Op deze zondag zal ook het kinder- en tienerwerk weer opstarten. 

Kindernevendienst: 

· Wekelijks is er om 9.30 uur kindernevendienst in ‘de Ontmoeting. Hier starten wij ook. 

·  De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht door 1 volwassene. 

· Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij ‘de Ontmoeting’. 

· Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst is niet nodig. 

Tienerdienst: 

· Tienerdienst is op de 1e en 3e zondag van de maand. 

· Wij starten om 9.30 uur in ‘de Ontmoeting’. 

· Je bent welkom vanaf de brugklas tot zo oud als je maar wilt……… 

· Wij willen u vragen om de tieners aan te melden voor de tienerdienst. Zodat wij weten op wie wij kunnen rekenen. Dit kan bij Alike: alikekuit@hotmail.com of 06-14675548 of Gea: geertengeadeboer@ziggo.nl of 06-37269862. Door te mailen, appen of te bellen. 

Voor alle duidelijkheid: u meldt uw kinderen/tieners niet aan voor de kerkdienst als deze kindernevendienst/tienerdienst bezoeken. Met vriendelijke groet, De leiding van de kindernevendienst en de tienerdienst.

Hulp bij live kerkdienst (op tv)

We zijn nu al een hele tijd de kerkdiensten live op YouTube aan het uitzenden en ik krijg van verschillende kanten te horen dat dit goed ontvangen wordt. Mocht u nou problemen hebben met het bekijken van de kerkdiensten, vragen hebben of uitleg willen? Dan kunt u contact opnemen met mij. Via mail: aron.bouwer@hgop.nl. Via telefoon: 06-13409414 / 0561-452171. Ook is het mogelijk om de kerkdiensten op tv te bekijken. Dit kan echter alleen als u in het bezit bent van een zogenoemde ‘smart tv’. Ik help u graag bij de uitleg hierover.  Vriendelijke groet, Aron Bouwer

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen, willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Koffie ochtend nieuws!!!

Beste bezoek(st)ers van de koffieochtenden. We hopen dat het met u allen goed is! Kunt u het ook met de warmte een beetje uithouden? (Donkere kamer en een flink glas water op z’n tijd!)Ineens was het afgelopen met onze dinsdag ochtenden. In April wilden we “officieel” afscheid nemen van Kees en Gerda Koning. Ze hadden aangegeven om te stoppen met de koffieochtenden. Jammer zo vertrekken er 2 vrijwilligers. Gelukkig hebben we er Grietje Visser voor in de plaats gekregen! Die wilden we u “officieel” voorstellen. Het liep allemaal totaal anders. Omdat op anderhalve meter koffie drinken en een praatje maken voor een aantal van ons erg lastig is, hebben we besloten voorlopig niet door te gaan met de koffieochtenden. Helaas, helaas, het is best stilletjes voor ons allemaal, we missen de gezelligheid en de contacten! We hebben besloten om in december met elkaar te overleggen hoe nu verder. Daar zullen we u van op de hoogte houden! We wensen u alle goeds toe nu en de komende tijd! Ontvang een hartelijke groet van Sanja, Wijmie, Grietje, Imke en Els.

OPROEP!!

Zoals bij u misschien wel bekend is sorteren wij met een aantal mensen al enige jaren kleding voor de stichting Nachamu Nachamu Ami, wat betekent Troost, troost Mijn volk zegt de Heere.(Jesaja 40 vers 1). De stichting is opgericht om gehoor te geven aan deze oproep van God. Zij willen zoeken naar mogelijkheden om het Joodse volk, dat om wat voor reden dan ook in nood verkeert, te helpen, steunen, bemoedigen en vertroosten. Dit ongeacht het land waar zij zich bevinden. Wij helpen hen door kleding te sorteren voor noodhulp en doen dit al een aantal jaren. De laatste jaren hebben we de mogelijkheid om dat in Ossenzijl te doen maar omdat de boerderij verkocht wordt gaat het daar voor ons stoppen. Wij doen een oproep of er misschien iemand ruimte heeft of weet waar wij dit werk kunnen voortzetten. Wilt u met ons meedenken? Voor info of tips mag u bellen of mailen met Janny Bouwer. Tel. 0561-452171 mail: fambouwer@ziggo.nl. Alvast hartelijk dank.

Agenda

Maandag 24 augustus: Moderamenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 26 augustus: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.