Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 september 2019

Zondag 22 september: Startzondag van de beide kerken en school in de Ned.Herv. Kerk in Oldemarkt.

9.30 uur : voorganger Ds.E.H.Jans uit Oldemarkt

Collecten: World Servants en onkosten

Thema: Yes I/we can

M.m.v het kinderkoor olv Deborah Hartveld en kinderen van cbs”De Ark”.

Olv juf Thecla  werken Jesse, Fabian, Lotte, MarissaMaud, Meike en Milan mee aan de dienst

Er is kinderoppas(Gea Raafs en fam.Boogaard) aanwezig in de Ontmoeting!

Beamer: Harman Tietema.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting. U bent en jullie zijn hier allen van harte welkom!

Kerkdiensten zondag 29 september 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans. Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord & Fam. Jans

Beamer: Hans Bult

Pastoraat

Julia Dekker uit Oldemarkt heeft de ziekte van Lyme. Gelukkig reageert zij goed op de antibiotica die ze krijgt. Dat je maar snel beter mag worden, Julia!

Mevr. Veenstra – van Eijck gaat na 2 weken ziekenhuis opnieuw naar afd. Linde (Ziekenhuis Tjongerschans, Postbus 10500,8440 MA Heerenveen) voor verder aansterken en revalidatie. We wensen u Gods kracht toe.

GGG Ossenzijl en Paasloo

De groeigroep Ossenzijl start op dinsdag 24 september a.s. We komen weer bijeen ten huize van Willie Ram aan de Lageweg no. 16 te Ossenzijl. De avond begint om 20:00 u en we stoppen om ongeveer 22;00 u. Een ieder die interesse heeft, is van harte welkom. Het onderwerp dit seizoen is “Dit is mijn lichaam”  n.a.v. een uitgave van de Stichting  Evangelisch Werkverband.

Op woensdagmorgen 25 september gaat de GGG van Paasloo weer van start. Om 09:30 uur komen wij samen in Huize Karssen op de Spinnerslaan 5 in Paasloo. Voor meer informatie mag u mij altijd bellen: 0637613433.

U bent van harte welkom.

Sonja Karssen

Gavencursus

Binnenkort gaat de gavencursus aan de hand van ‘De drie kleuren van jouw gaven van Christian Schwarz’ weer van start.

We komen tweewekelijks op de woensdagavonden bij elkaar. Hoelang we doorgaan is nog even afhankelijk van hoe de avonden zullen verlopen. We komen in elk geval de 6 avonden bij elkaar: 2, 16 en 30 oktober,  13, 17 en 27 november. Noteer deze data alvast in de agenda. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Egbert Jans, tel. 0561-750902,

e-mail ds.jans@hgop.nl

Collecte huwelijksdienst De Boer/Rozenberg

De collecte tijdens huwelijksdienst van Hendrik Theo de Boer en Grietje Rozenberg in de Protestantse Kerk te Blankenham op 13-09-2019 heeft € 56,10 opgebracht. De collecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters (onderhoud kerk Oldemarkt).

De Israëlwerkgroep nodigt u van harte uit:

Zaterdag 5 oktober voor het “open huis” waar we mooie producten uit Israël verkopen, in de Ontmoeting van 10.00 – 16.00 uur. Wees welkom en kom gerust even kijken.

Zondag 6 oktober Israëlzondag. Voorganger ds. Egbert Jans, organist Henk Braad met muzikale medewerking van het Muziekteam. Na de dienst is er koffie of thee in de Ontmoeting waarna we een gezamenlijke maaltijd willen houden op de manier van “pot luck”.De bedoeling is dat u iets meeneemt voor de maaltijd waarbij te denken is aan een salade, hartige taart, fruit, nagerecht enz. Het is niet verplicht, wees vrijmoedig u kunt altijd aanschuiven er is altijd genoeg. Van harte welkom!

Vrijdag 1 november, Israëlzangavond. Voorganger ds. Egbert Jans en ds. Kees van Velzen, thema: “Jeruzalem de stad van de grote Koning”. Muzikale medewerking: zanggroep “Stil” uit Vollenhove en het Staphorster mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout.

Agenda:

Dinsdag 24 september: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20:00 uur.

Dinsdag 24 september: Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen, Aanvang 15:30 uur.

Woensdag 25 september: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uurWoensdag 25 september: GGG bij Mirjam de Graaf, Platteweg 31. Aanvang 20:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heeft u/heb jij een momentje voor….

·      een mevrouw met een klein hondje die het fijn vindt om af en toe samen de hond uit te laten. Denk aan eens in de 2 weken;

·      een mevrouw in een rolstoel die het fijn vindt om af en toe een blokje om te gaan.

Bent u/ ben jij degene die we zoeken?

Neem dan contact op met

Janine Damhuis tel.: 06 27443734/0561 850366

(Samen met Mary Kousbroek vorm ik het ‘maatjesteam’. Wij doen ons best om hulpvragers en hulpverleners aan elkaar te koppelen. Interesse om ons  team te versterken of ideeën? We horen het graag!)

World Servants 2020

Zin in een mooi en leuk avontuur? De eerste voorbereidingen en inzamel acties zijn al weer gestart in Nederland.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! 

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 16 september gaat in Steenwijk een reeks studies van start vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De overige avonden zijn 30 september, 14 en 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur. Voor meer informatie: 0343 – 413 300

Verkoop Kleding.

De verkoop van kleding enz. is weer gestart, donderdag was de tweede keer. Er zijn weer veel nieuwe mensen op het AZC dus was het weer behoorlijk druk. Wat we heel erg te kort komen is mannenkleding ( broeken, jassen, schoenen enz.). We blijven natuurlijk blij met alles wat u ons brengt. Ik heb nu de behoefte om vooral de dames in het zonnetje te zetten die zo ijverig voor ons breien. Alles van het gebreide was weg, de mensen ontzettend blij. Dus dames: hartelijk dank, we hopen dat u door blijft breien. De dames vragen of er in beide gemeentes mensen zijn die wol over hebben.

U kunt dit brengen bij mij, Gerda Koning Oosterschie 1-003 dan zorg ik dat het op de juiste plek komt.