Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 november 2020

Kerkdienst zondag 22 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans en Mw. H. Kramer-de

                   Jong, Emmeloord. Laatste zondag kerkelijk jaar.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Bij de aanmelding voor deze dienst krijgen genodigden voorrang.

Kerkdienst zondag 29 november 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal               

Collectes: 1e Compassion; 2e College van Kerkrentmeesters;

3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins

Kerkdienst op zondag 29 november

De dienst op zondag 29 november gepland in Paasloo, wordt verplaatst naar Oldemarkt. Dit vanwege het visuele karakter en de logistiek van de viering van het Heilig Avondmaal.

Adventproject zondagsschool

Zondag 29 november is het 1e advent. Net als bij de gezinsdienst verzamelen de kinderen bij/in De Ontmoeting ze gaan dan gezamenlijk de kerk in gaan om op de voorste stoelen plaats te nemen.

Dan wordt begonnen met de kaars aansteken, gedicht lezen en filmpje zandtovenaar met inleiding thema waarna de kinderen na het gebed naar hun eigen samenkomst gaan.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Kopij voor Zondagsnieuws

Even een reminder dat kopij voor het zondagsnieuws op donderdag 18.00 uur binnen moet zijn. Kopij die later binnenkomt, wordt pas een week later geplaatst.

Wijziging telefoonnummer koster.

Het vaste telefoonnummer van onze koster, Ina Bootsma, is komen te vervallen. Voortaan is zij bereikbaar onder telefoonnr. 06-21933628

Uitnodiging “open huis”
Graag nodigen wij u uit op ons “open huis” voor de verkoop van producten uit Israël. Kom vrijblijvend langs om de mooiste cadeau ideeën te bewonderen. U hoeft geen afspraak te maken maar we houden rekening met de regels en met elkaar.
U mag ook uw bestelling per telefoon of email doorgeven en na overleg bezorg ik het bij u thuis!
Helpt u Israël te steunen nu de inkomsten van het toerisme is stil komen te liggen en door de Lock down hebben ze het extra zwaar. Door het kopen van de producten stellen wij u in staat Israël te zegenen.
Wij zien u graag zaterdag 28 november a.s. in gebouw “de Ontmoeting”, Marktplein 9, Oldemarkt , van 10.00- 16.00 uur.
Israëlconsulente, Janny Bouwer- Muis, tel. 0561-452171 email: fambouwer@ziggo.nl

Agenda

Maandag 23 november: Diaconie vergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 24 november: Vergadering College van Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 25 november: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 25 november: Gavencursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 24 november:Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30-19.15 uur in de Ontmoeting.

Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 26 november:Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.    

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 24 november is er een viering van het |Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is ds. Jans. Aanvang 15.30 uur.