Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 maart 2020

Kerkdienst zondag 22 maart 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt met organist Henk Braad en ds. Jans.

Voor de luisteraars: Er is geen zangbegeleiding, maar er zijn wel coupletten bij uitgezocht zodat u kunt meezingen thuis.

Inleidend orgelspel: Ps. 27: 1 en 7

Bemoediging en groet – gebed

Lezen: Psalm 121

  Orgelspel: Psalm/lied 121: 1, 2, 4

Lezen: Filippenzen 4:4-9

Overdenking

 Orgelspel: Lied 864: 1, 4

Dankgebed en voorbede – Zegen

  Uitleidend orgelspel: Lied 601: 1, 2, 3

Een online-alternatief voor de kindernevendienst is te vinden op: https://creatiefkinderwerk.nl/?fbclid=IwAR0l7wPCqArtL-eYamxmk8qFsXBF1SN0hZNHnbgTMmsG6DGSgmM4ce4vE9c

Pastoraat

Dhr. Bergsma uit Tuk, ligt nog op de IC in ziekenhuis de Tjongerschans.

Dhr. Kraak uit Oldemarkt verblijft nog in De Linde in Tjongerschans.

Laten we voor hen en voor iedereen die het nodig heeft bidden voor herstel en Gods nabijheid.

Dankbetuiging

Lieve mensen, bedankt voor het meeleven door de vele kaarten en groeten tijdens mijn verblijf in Ruinen. Bedankt! Hilly de Boer –Dassen, de Maten 11, Oldemarkt.

Hulpvraag

Pastoraat:

Vanwege de landelijke richtlijnen wordt pastoraal bezoekwerk niet aangemoedigd, zeker niet onder hen die zich in een kwetsbare leeftijd of situatie bevinden. Het is best lastig om daar een goede weg in te zoeken omdat het pastorale bezoekwerk zoveel zegen kan brengen. Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Praktische hulp:

We kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden als voor u bijvoorbeeld boodschappen gedaan worden omdat u vanwege uw leeftijd of situatie zelf niet naar buiten kunt of het simpelweg niet durft. Mocht u een hulpvraag hebben en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van onze diakonie. Wij proberen dan u te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten.

De contactpersoon van de diakonie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52

Speciale ‘Anti-virus’ pagina op de website

Een aantal mensen uit de gemeente zijn druk bezig om een speciale ‘anti-virus’ pagina op te nemen in de website waar o.a. tel.nrs. voor hulpvragen zijn opgenomen, gebeden en bemoedigende Bijbelteksten, en waar jong en oud hun verhalen mogen delen over hoe zij deze tijd doorbrengen. Voorbeeld: Er werden koekjes gebakken met moeder > foto erbij en misschien zelfs het recept… Het is bedoeld ter bemoediging en om de betrokkenheid op elkaar te blijven onderhouden. Ouderen die geen internet hebben worden middels het ZN ook zo goed als het kan op de hoogte gehouden. Hou de website, www.hgop, dus in de gaten!

Agenda

Dinsdag 24 maart: Extra moderamenvergadering 19.30 uur.

Woensdag 25 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 30 maart: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende! En een kaart met de ene hand die de ander bij de hand neemt.

Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. “Het is belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om om te zien naar gevangenen.” Ook onze beide gemeenten doen mee aan de paasgroetenactie.

Echter vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus zullen de kaarten niet aan u uitgedeeld worden, maar zullen de beide Diaconieën zorgdragen voor verzending.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. Met broeder- en zustergroet, de beide Diaconieën  (PG en HGOP)

AZC Luttelgeest

Beste mensen, we hebben weer dringend kleding en speelgoed nodig voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Vooral herenkleding en jongenskleding. Maar ook aan heren en jongensschoenen  is behoefte. Het speelgoed raakt op. Dus heeft u na de voorjaarsschoonmaak nog spullen over, heel graag. Bij Els Kuit- Janny Ferbeek- Ankie Buijert en bij Jose Vrededaal kunt u de spullen brengen.  Alvast hartelijk dank.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 29 augustus tot en met 5 september 2020( week 36). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig.

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Klaas Pompstra (0561-452113) of  Femmie Minnema (0561-451212). Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 30 mei 2020.

Update Fietstocht Terug naar Westerbork

Helaas behoort ook de herdenkingsfietstocht 75 jaar vrijheid van Auschwitz (Polen) terug naar Westerbork, waar Dave Prins aan mee zou doen, ook tot één van de inmiddels afgelaste evenementen voor dit jaar.