Kerkelijk nieuws voor zondag 22 juli

 

     

Kerkdiensten zondag 22 juli 2018

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Eigen Jeugdwerk.

Kinderoppas: Gea Raafs en Caitlyn Tietema.

Zomerzondagsschool: Janine Damhuis

 

Kerkdiensten zondag 29 juli 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Beamer: Jelmer Trox

Zomerzondagsschool: Sonja Karssen

 

Kerkdiensten zondag 5 augustus 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Samen met GK in Gereformeerde kerk.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en familie Jans.

Beamer: Sjaco Bouwer

Zomerzondagsschool: Gea de Boer

 

Kerkdiensten zondag 12 augustus 2018

Paasloo:  9.30 uur Ds. S. Hovestad-de Jong.

Collectes: 1e St. Vrienden van De Hoop, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Marije Pen.

Zomerzondagsschool: Deborah Harteveld

 

Collecte 12 augustus 2018: Stichting Vrienden van De Hoop  

De Hoop helpt mensen die worstelen met verslaving of psychische problemen. Vanuit onze Bijbelse missie zien wij om naar kinderen, jongeren en volwassenen. Wij geloven niet in hopeloze gevallen! Voor veel onderdelen van ons werk zijn wij afhankelijk van giften.

Hieronder leest u een aantal voorbeelden van activiteiten van De Hoop*, die niet of alleen gedeeltelijk vergoed worden door verzekeraars of de overheid. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij onze donateurs.

*Pastorale zorg zoals pastorale gesprekken, bijbels voor cliënten, lofprijsavonden, christelijke conferenties en toerusting – Opvang voor kinderen van cliëntenInloophuis De Hoop in DordrechtWerkvisie De Hoop – Stay Clean: verschillende plaatsen in Nederland – Sta op Zorg in Zeeland

 

Kerkdiensten zondag 19 augustus 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. S. Hovestad-de Jong.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema

Beamer: Jelmer Trox

Zomerzondagsschool: Deborah Harteveld

 

Kerkdiensten zondag 26 augustus 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Project 1027, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Beamer: Aron Bouwer

Zomerzondagsschool: Gea de Boer

 

Collecte 26 augustus 2018: Project 10 27

Een dienstbare plek in Almelo/IZB

De Protestantse Gemeente “De Ontmoeting” in Almelo wil graag een gastvrije gemeente zijn. Er is veel aandacht voor bewustwording van gemeenteleden om dienstbaar en getuige te zijn. Men zet de kerk letterlijk open voor wijkbewoners.

 

Kerkdiensten zondag 2 september 2018

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezinsdienst. Na afloop

koffie/thee drinken.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Zomerzondagsschool: Alike Kuit

 

Pastoraat

Jolijn Boogaard heeft in Zwolle een neusoperatie ondergaan en mocht inmiddels ook weer naar huis.

Mevr. Braad, verblijft voor revalidatie in Lindestede, afd. Tjonger, k 85-11.

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

29 juli    Peter Dekker           0561 -451538

5 aug      Fam. Van Eijck      0561-451343

12 aug    Fam. Wicherson     0561-452336

19 aug    Hennie Boltjes        0561-452206

26 aug     Jan Kroes               0561-452010

2 sept      Tineke Jansons       0521-522090

 

Geen zondagsnieuws in vakantieperiode

Dit is het laatste nieuws voor de vakantie Er zal er gedurende vijf weken geen Zondagsnieuws worden uitgedeeld voorafgaand aan de dienst. Zo hebben onze scriba’s, stencilaars en andere vrijwilligers ook een periode van vakantie. Het eerstvolgende Zondagsnieuws verschijnt weer op zondag 2 september.

 

Vakantie ds. Jans en mevr. Kramer

Ds. Jans heeft vakantie van 20 juli t/m 19 augustus. Mevr. Kramer heeft vakantie van 5 t/m 19 augustus. U kunt tijdens hun afwezigheid altijd contact opnemen met één van de ouderlingen

 

Aanvulling inlegvel Kerkklanken (pastoraal werk Paasloo)

Op het inlegvel dat in de vorige versie van Kerkklanken zat, stond niet vermeld dat Sonja Karssen contactpersoon is voor pastoraal werk in Paasloo (0521-360190).  Het inlegvel wordt nog aangepast; een nieuwe versie verschijnt bij de volgende Kerkklanken in september.

 

Giften barbecue

Tijdens de barbecue van zondag jl. hebben diverse gemeenteleden een vrijwillige bijdrage gegeven, waarvoor hartelijk dank! De totale opbrengst was € 101,50.

 

Belangrijk bericht: AVG-HGOP

Beste gemeenteleden, Zoals jullie weten is er een commissie opgericht om alles voor de gemeente rondom de nieuwe privacy wet (AVG) zo goed mogelijk te regelen. Eén van de belangrijkste punten is het privacy-statement die iedere organisatie moet opstellen en waarin staat wat er met persoonlijke gegevens gebeurd. In de laatste kerkenraadsvergadering is het privacy-statement voor onze gemeente goedgekeurd en daarna gepubliceerd op de website www.hgop.nl. Dit document kan ook bij de scriba worden aangevraagd: u krijgt dan een versie op papier. Jaarlijks wordt bekeken of het document nog actueel en werkbaar is. Meer informatie volgt in de volgende Kerkklanken.

 

World Servants

Afgelopen donderdag ben ik (Anne-Marije de Boer) vertrokken naar Guatamala. Op moment van schrijven zit ik nog thuis, maar als alles goed is gegaan ben vrijdagochtend aangekomen in Guatemala en heb ik de eerste dagen gehad. Af en toe zal World Servants nieuwsberichten over mijn project plaatsen op de site die te vinden zijn via deze link: volg.ws/GU118 Wilt u aan mij de groetjes doen terwijl ik in Guatemala zit? Dat kan door naar www.worldservants.nl te gaan, vervolgens ziet u rechts bovenin de tekst: ‘Leef mee met…’ Hier kunt u op klikken, mijn naam invullen en een berichtje achterlaten. Dit berichtje zal ik ontvangen en lezen in Guatemala (als er stroom en internet is…). Tot na 9 augustus!

Groetjes Anne-Marije

 

Zomerzangavonden

Ook dit jaar organiseert de Sing In groep weer een aantal zomerzangavonden op drie zondagavonden. De data zijn 8 juli, 12 augustus en 9 september (elke 2e zondag van de maand) in de Grote Kerk in Steenwijk. Vanaf 18.30 uur starten we met koffie/thee/limonade en om 19.00 uur gaan we zingen De zangdienst is een zogenaamde (RUM ) ‘Roept U Maar’ dienst. De begeleiding van de liederen bestaat uit leden van de Sing In groep bestaande uit keyboard, gitaar, fluit en 3 of 4 zangers en zangeressen.

 

Agenda

Elke woensdag: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *