Kerkelijk Nieuws voor zondag 22 augustus 2021

Kerkdienst zondag 22 augustus 2021

Paasloo:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Kerkdienst zondag 29 augustus 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                      Gezinsdienst m.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uurVia de mail reserveren kan ook tot uiterlijk zaterdag 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

‘Amen’ na de zegen

Begin 2020 is door de kerkenraad besloten om het ‘amen’ na de zegen te veranderen in Lied 415:3. Dit is in Kerkklanken van oktober aan de gemeente voorgelegd.

Nu we al weer een tijdje mogen zingen in de kerk, willen we dit ook daadwerkelijk doorvoeren. Vanaf vandaag zullen we na de zegen dit lied, wat zowel een bevestiging is als een gebed, zingen na de zegen.

Jubilea

Op donderdag 26 augustus hopen dhr. en mevr. Punter-Ziel uit Oldemarkt, hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Van harte gefeliciteerd en een gezegende dag gewenst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 23 augustus: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 24 augustus: Vergadering College van Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 25 augustus: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Do 26 aug: 20.00 uur- Startdienstvergadering op De Ark.

Koffie morgen nieuws!!!

Zoals beloofd, willen we u even bijpraten. Eind Juli zijn we (dat zijn Wijmie Dekker, Sanja Homan, Imke Weemstra en Els Brouwer) bij elkaar geweest. Over: hoe nu verder? In het rijtje namen mist u Grietje Visser, omdat zij heeft aangegeven te stoppen.

Als het mogelijk is hopen we in Januari weer te starten maar……omdat ik (Els) ook heb besloten om te stoppen, zijn nu Wijmie, Sanja en Imke over om de morgens te verzorgen. Dit is te weinig dus worden er dringend 3 nieuwe mensen gezocht om door te kunnen gaan!!!

Hoe alles zal gaan met de corona regels is nog onduidelijk en we zijn benieuwd hoe u hier zelf in staat. Zou u komen als er weer gestart kan worden? Daar zijn we ook benieuwd naar.

U kunt daarom bellen naar Wijmie Dekker en haar dit laten weten op telefoon nummer 0561-451538. Rest mij u allen te laten weten dat ik met veel plezier aan de koffie morgens heb meegewerkt en hoop dat dit werk door kan gaan en wens u allen alle goeds toe en : Ga met God en Hij zal bij u zijn!

Hartelijke groet, Els Brouwer.

Herdenkingsfietstocht 75 (+1) jaar vrede & vrijheid.

Nadat de educatieve herdenkingsfietstocht 3x was uitgesteld, was het op woensdag18 augustus dan eindelijk zover. Dave Prins kon, met nog 33 andere jongeren uit Nederland, in de bus stappen op weg naar Polen. Onderweg hebben er nog Duitse en Poolse studenten zich bij de groep gevoegd.

Ze beginnen met het bezoek aan de 2 kampen in Auschwitz waarna ze 850 km (van de 1320 km) terug fietsen. Onderweg zullen ze verschillende bekende en minder bekende historische locaties, zoals Esterwegen, Dresden en Bergen-Belsen, bezoeken en daarbij stilstaan. De tocht zal eindigen in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ze zullen daar 31 augustus aankomen. De route is te volgen via: www.terugnaarwesterbork.eu/routes/.