Kerkelijk nieuws voor zondag 22 april 2018

Kerkdiensten zondag 22 april 2018

Deze zondagochtend is er om 11.00 uur een jeugddienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. Jans. Thema is: Tijd voor een feestje. Muzikale medewerking komt van Six4Jesus uit Dalfsen. U wordt uitgenodigd een kopje koffie/thee te komen drinken voor de dienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Henny Oord.

Beamer: Harman Tietema

 

Collecte 22 april t.b.v. Michael Tambo Zambia

Beste mensen, vandaag op deze jeugdzondag had Michael Tembo uit Zambia hier graag geweest. Hij is in Nederland op uitnodiging van World Service. De hoop was dat hij in deze kerkdienst iels zou komen vertellen over het werk in Zambia.

Maar helaas juist dit weekend is de kennismaking met de jeugd die dit jaar weer gaat werken in verschillende projecten, en ook in Zambia. We hebben nog geprobeerd of hij een paar uur weg kom, maar dat was een te grote onderbreking. De collecte deze ochtend is wel voor Zambia, waar ook de jeugd heel belangrijk is.

Met de opbrengst van de collecte kunnen kinderen waarvan de ouders het schoolgeld en de uniformen niet kunnen betalen, geholpen worden. Michael laat u hartelijk groeten, en is zeer dankbaar voor alle collectes die ieder jaar weer voor Zambia gehouden worden. Kees en Gerda Koning

 

Pastoraat

Dhr. Jan Oord is in verband met nierproblemen opgenomen in het ziekenhuis en zal de komende tijd diverse onderzoeken ondergaan.

 

Jubilea

Op dinsdag 24 april hopen dhr. en mevr. Van Buiten-van Sleen hun 60 jarig huwelijk te vieren. Op donderdag 26 april zijn dhr. en mevr. Doeve-Postma 50 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats willen wij beide echtparen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

29 april     Arjen Jansons         0521 – 522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 8 april waren als volgt:

Diaconie                                      € 105.90

College van Kerkrentmeesters    €  79.61

Instandhouding gebouwen         €  70.20

 

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 8 april zijn gebracht bij mevr. Barnhoorn, Burg. Kuiperslaan 14 te Oldemarkt.

 

Giften

Mevr. Kramer ontving een gift van € 5,– voor diaconie en/of bloemenfonds. Hartelijk bedankt voor uw gift.

 

Oproepje!

We zoeken iemand die zitting wil nemen in de voorbereidingscommissie van de zendingsdienst op de zendingszondag 27 mei a.s. In totaal komen wij 2 a 3 keer in vergadering bij elkaar. Lijkt het u / jou leuk ? neem dan contact op met Mijntje Veenstra telno; 0561451394

 

Exodus en archeologie

Dateren van Bijbelse gebeurtenissen is soms een hele uitdaging. Rondom het leven van de Israëlieten in Egypte, de Exodus en de intocht in het beloofde land is veel discussie gaande in de theologische en archeologische wereld.

Op dinsdag 24 april a.s. kunt u mee met een wandeling langs gegevens die verband houden met de datering van de Exodus, het verblijf van de Israëlieten in Goshen en het ingaan in het beloofde land. We zullen opgravingen te zien krijgen van vestiging van de Semieten in Egypte waaronder een luxe verblijf van een hooggeplaatste functionaris aan het hof van de farao van Egypte, maar zelf van Semitische afkomst. In de tuin van dit complex zijn twaalf semitische graven gevonden waarvan er één echter een Egpytische bouw heeft. In dat graf is het borststuk gevonden van deze functionaris van Semitische afkomst, maar er zijn geen resten gevonden van de persoon zelf. We zullen de hiërogliefen van onder andere farao Shoshenk I zien en lezen waarmee hij verslag doet van zijn inval in Israël. Deze Shoshenk wordt geïdentificeerd met Sisak in de Bijbel, maar volgens meerdere geleerden is dat een vergissing – met zeer grote gevolgen voor de uittocht en intocht.

Het wordt een DVD-avond met een korte inleiding vooraf over de vraag achter de zoektocht die de kern vormt van deze boeiende aflevering over Bijbel en archeologie. De geschiedenis rondom uittocht en intocht en de interpretatie van Bijbelse teksten zal – misschien opnieuw – tot leven komen. Welkom dus op dinsdag 24 april om 20:00 uur in De Ontmoeting, koffie/thee om 19:45 uur.  We gaan echt om 20:00 uur van start want we hebben de tijd meer dan nodig…anders komt er een deel 2…

Ds. Egbert Jans

 

Zendingsbusje

Het zendingsbusje van mevr.H.de Boer uit de Landerijen bevatte 70,80! De opbrengst is voor Compassion. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

 

Opgave uitje Israelwerkgroep

De Israëlwerkgroep nodigt u uit voor een dagje uit op donderdag 3 mei a.s. naar het nieuwe Israëlcentrum in Nijkerk en naar een tentoonstelling van Jip Wijngaarden in Amersfoort. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

9.00-9.15 uur: verzamelen bij “de Ontmoeting”, Marktplein 9,Oldemarkt  en vertrek naar: Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk.

10.30 uur: ontvangst met koffie / thee, lezing door Ruben Ridderhof, thema:  Gods plan met Israël? In de prachtige kantine wordt er gezorgd voor een kop soep en zelf nemen wij een lunchpakket mee. Er is ook nog tijd om even gezellig een kijkje te nemen in de nieuwe winkel  van het Israëlcentrum.

Het is de bedoeling dat we uiterlijk 14.00 uur richting Amersfoort vertrekken.

15.00 uur: Bezoek expositie Jip Wijngaarden in de Sint- Joriskerk van Amersfoort. Wij krijgen daar een rondleiding bij haar schilderijen van Jip Wijngaarden zelf.

**Kosten voor deze hele dag € 20.00 per persoon.

Opgeven voor 25 april bij:  Harm en Janny Thomas tel. 0561-451516, Aly Peereboom tel. 0561-452180 of Harry en Janny Bouwer tel. 0561-452171.

 

Dodenherdenking 4 mei 2018, “It Petgat” te Blesdijke

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument van het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke. In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde. Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.

 

Agenda

Dinsdag 24 april: GGG bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 24 april: Avond over Exodus en archeologie. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 25 april: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09.00 uur.

Donderdag 26 april: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 uur.

 

Ierse zegen

God geeft jou…

voor elke storm een regenboog

voor elke traan een glimlach

voor elk verdriet een belofte

voor moeilijke tijden een zegen

voor ieder probleem

een trouwe vriend om je te steunen

voor elke zucht een prachtig lied

en voor ieder gebed een antwoord.