Kerkelijk nieuws voor zondag 21 oktober 2018

Kerkdiensten zondag 21 oktober 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Drs. T. Dorrepaal.

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Marije Pen.

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten zondag 28 oktober 2018

Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Project 1027; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Nederlands Bijbel genootschap.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

28 okt      Fam. Van Eijck        0561-451343

Oproep redactie Kerkklanken

Voor de redactie van Kerkklanken zoeken we per januari 2019 versterking. Samen met de redactie kom je een aantal keren per jaar bij elkaar. Ook zet je een paar keer per jaar Kerkklanken in elkaar. Moeilijk? Nee hoor, en natuurlijk helpen we je daarbij! Wil je meer weten of een keer aansluiten bij een redactievergadering? Mail dan naar kerkklanken@hgop.nlGrietje Bakker, Deborah Harteveld en Mirjam de Graaf.

Collectebonnen

U kunt tijdelijk collectebonnen krijgen bij Shelley Price. Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen.

Haar adres: Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt.

Tel. 06-3134067 (doordeweeks alleen ‘s avonds).

Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

GGG Ossenzijl

De gg-groep Ossenzijl start dit seizoen op dinsdag 23 oktober a.s. We komen samen bij Willy Ram aan de Lageweg no. 16

te Ossenzijl en de avond begint om 20.00 u. Het thema is “ Sterk

en moedig als Jozua”. Belangstellenden (praters en/of luisteraars) zijn van harte welkom. De eerste avond zullen we ook de volgende data van bijeenkomen vaststellen.

Kleding voor het ACZ

Graag doen wij een beroep op u voor het inleveren van winterkleding voor de bewoners van het ACZ. Het gaat om:

winterkleding, jassen en schoenen voor zowel mannen, vrouwen als kinderen.
Deze kunnen worden ingeleverd bij José van Vredendaal te Paasloo (tel.450774) of bij Ankie Buijert tel. (451391)

Agenda

Maandag 22 oktober: Inleveren Kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Dinsdag 23 oktober: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 31 oktober: GGG bij Ina en Siebrand Bootsma, de Hare 71. Aanvang 20.00 uur.