Kerkelijk Nieuws voor zondag 21 maart 2021

Kerkdienst zondag 21 maart 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. M.m.v. muziekteam,

 ook tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Remco Trox

Dienst woensdag 24 maart

De dienst van genezing en bemoediging van woensdag 24 maart gaat niet door.

Kerkdienst zondag 28 maart 2021, Palmzondag

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Beamer: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Mw. A. Poelsema-Muis, uit Oldemarkt is na een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Mw. Stuitje- Huiskes, uit Ossenzijl, verblijft i.v.m. een heupbreuk op dit moment op de Linde, de revalidatieafdeling van Tjongerschans

Kerkdiensten alleen online

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten online te volgen.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden.

Zondagsschool

De kinderen verzamelen om 9.25 uur bij de Ontmoeting en beginnen eerst samen in de kerk met het 40-dagen-tijd project: Een spoor van liefde. Daar wordt het thema van die zondag geïntroduceerd, een Bijbelvers gelezen, een filmpje gekeken en wordt er naar een couplet geluisterd. Daarna wordt de kaars aangestoken en na het gebed zullen de kinderen dan weer naar de Ontmoeting gaan voor hun eigen samenkomst.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Door alle maatregelen is het bezoekwerk niet altijd even gemakkelijk te doen zoals we graag zouden willen. We merken dat mensen de bezoekjes missen en dat er enige schroom is om te bellen. Maar u mag dat echt doen wanneer u graag bezoek wilt of een telefonisch gesprek. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Declaraties

Declaraties van onkosten kunt u niet langer inleveren bij Anja de Vent, maar graag bij Hendrik Elgersma, Windsingel 32 in Oldemarkt. Wilt u digitaal declareren dan kan dat via kerkrentmeesters@hgop,nl. Het nieuwe declaratieformulier vindt u op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 22 maart: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Paas Challenge 2021

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling…..Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Welkom bij de Paas Challenge 2021!

De Paas Challenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen. Wel is het speciaal geschikt voor tieners in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar. Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

De Paas Challenge 2021 is een QR-codespel waarbij de deelnemer een ’tegenstander’ van Jezus is. Hij weet echter niet welke rol hij heeft en moet dit aan het einde van de tocht raden. Tijdens het spel moet je proberen je rol zo goed mogelijk te spelen: waarom is de weg die Jezus gaat een probleem voor jou?

Als deelnemer worstel je met één van de vier problemen op het gebied van liefde, macht, vrijheid of spiritualiteit. Tijdens het spel ontdek je dat Jezus op al deze gebieden een andere weg gaat. En hij geeft je de mogelijkheid om te herstellen op het gebied waar je worstelt. Met de QR-codes kun je ontdekken wat de opdracht is. 

Een mooie wandeling, een leuk spel en een andere manier om bezig te zijn met het

Paasverhaal! Van vrijdag 2 april t/m maandag 5 april  van 10.00 tot 19.30 uur is er

de mogelijkheid deze route te lopen. Je kunt meedoen met mensen uit je eigen

huishouden of met een tweetal uit verschillende huishoudens op de tijd die jou/ jullie past,

geheel coronaproof. Wel ben je onderweg een smartphone met QR-code scanner plus

mobiel internet, een vork, hamer en spijkers nodig. De Paas Challenge duurt ongeveer 1 a 1,5 uur. Al enthousiast geworden?! Geef je dan snel op bij: alikekuit@hotmail.com in ieder geval voor woensdag 31 maart. Na opgave ontvang je via de mail meer info. Nog vragen? Laat het ons weten! Hartelijke groet, Arno, Hennie, Alike en Gea.