Kerkelijk Nieuws voor zondag 21 juni 2020

Kerkdienst zondag 21 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist Henk Braad. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1. Roemenië project; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Evangelisch werkverband.

Kerkdienst zondag 28 juni 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. Jans M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Project 10 27; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Orgelspel na de dienst

We hebben gehoord dat het gewaardeerd werd dat er na de onlinedienst nog een paar liederen gespeeld werden. Dat is mooi om te horen! Daarom geven wij u bij deze de gelegenheid om geliefde liederen door te geven aan organist Henk Braad (via mail henkbraad@ziggo.nl of via mobiele nummer 06-13841869). Dan zoekt hij voor elke zondag een paar liederen uit. U kunt liederen uit het Nieuwe Liedboek, het Liedboek der Kerken uit 1973, de Evangelische Liedbundel, Liedboek van 1938 of Johannes de Heer doorgeven. Hartelijk dank!

Besluit kerkdiensten

Afgelopen week heeft de kerkenraad in een vergadering besloten om per 1 september weer kerkdiensten met bezoekers te houden. Tot die tijd zullen de diensten online gehouden worden. Meer informatie over de vormgeving vanaf 1 september vindt u in de eerstvolgende Kerkklanken.

Pastoraat (1)

Middels deze weg willen we u aanmoedigen om het pastorale team (predikant, kerkelijk werkster, wijkouderling/diaken) te bellen als u een pastoraal gesprek wilt hebben. Ds. Jans en mevr. Kramer bellen zelf ook rond en zijn te allen tijd bereid om met u te spreken en te bidden…ook over de telefoon! 

Tel. nr. ds. Egbert Jans: 0561-750902, Tel.nr. mevr. Heidi Kramer – de Jong: 06-30016897

Jubileum

Op dinsdag 23 juni, vieren de heer en mevr. Schoonhoven-Zeldenrijk uit Oldemarkt dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Op vrijdag 26 juni vieren de heer en mevrouw Koers-Groen uit Oldemarkt hun 50 jarig huwelijksjubileum.

Beide gezinnen van harte gefeliciteerd met deze feestelijke dag en Gods zegen toegewenst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij nu al zeker tot eind juni a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 22 juni: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Woensdag 24 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

De Reiziger Chr. cadeau- en boekwinkel….

Gaat verder! Maar op een andere manier. T/m 30 juni is de fysieke winkel, Heerenveenseweg 6 Wolvega, open van maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur. Vanaf 1 juli gaat De Reiziger Chr. cadeau- & boekwinkel als webshop verder. Bezorging in Oldemarkt en omgeving is gratis. Bestellen kan via www.dereizigerboeken.nl, email: info@dereizigerboeken.nl of telefonisch: 0561-450552 / 06-55801872.

World Servants

Taarten actie:           

Cake                           € 7,50

Brownie                      € 7,50

Advocaattaart            € 12,50

Kwarktaart                 € 12,50

Monchoutaart             € 12,50

Ook kunt u eigen gebakken taarten bestellen. U mag de bestelling mailen naar: rjans12@gmail.com of alikekuit@hotmail.com. Ook kunt u de bestelling appen of bellen naar 06-30570191. Wij nemen dan contact met u op om te overleggen over waar, wanneer en hoe laat u de bestelling wilt hebben. Wij willen de bestelling graag minimaal 2 dagen van tevoren ontvangen.

Lege flessen actie: Ook is het mogelijk om lege flessen bij ons af te geven. Dit levert voor ons geld op. De lege flessen kunt u afgeven bij de pastorie van de Hervormde kerk te Oldemarkt. Wij zijn natuurlijk ook altijd bereid om deze bij u thuis op te halen. Stuur ons een e-mail en wij maken een afspraak om deze te komen halen.

Alvast vriendelijk bedankt!

Rosalie Jans & Alike Kuit.