Kerkelijk Nieuws voor zondag 21 februari 2021

Kerkdienst zondag 21 februari 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 28 februari 2021

Oldemarkt:     9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord 

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Zondagsschool

Op zondag 28 februari start het Project 40-dagen-tijd: Een spoor van liefde. De kinderen beginnen eerst samen in de kerk. Daar wordt het thema van die zondag geïntroduceerd, een Bijbelvers gelezen, een filmpje gekeken en wordt er naar een couplet geluisterd. Daarna wordt de kaars aangestoken en na het gebed zullen de kinderen dan weer naar de Ontmoeting gaan voor hun eigen samenkomst.

Kerkdiensten alleen online

De kerkdiensten kunt u alleen nog online volgen. U kunt zich niet meer opgeven om de diensten bij te wonen. Deze situatie zal in ieder geval blijven zolang de lockdown duurt. Hierna zal bekeken worden hoe we verder gaan.

Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en kunnen zo ook live uitgezonden worden. De kindernevendienst gaat wel gewoon door in de Ontmoeting.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Bedankt

Lieve mensen, Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle steun die wij de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen tijdens mijn ziek zijn, 

in welke vorm dan ook, gebed, kaartjes, berichtjes …….. het was hartverwarmend en heeft ons erg goed gedaan. Het gaat nu de goede kant op en daar zijn wij dankbaar voor!!

Groet Wim en Aly van Veen

Vakantie ds. Jans

Komende week heeft ds. Jans vakantie. T/m 28 februari kunt   in voorkomende gevallen contact opnemen met mevr. Kramer of met één van de ouderlingen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.
Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.
Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 24 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.