Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 september 2020

Kerkdienst zondag 20 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Aangepaste startdienst.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Kerkdienst zondag 27 september 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e Het Lichtpunt; 2e College van Kerkrentmeesters; uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Oldemarkt: 19.00 uur. Ds. E. H. Jans. Online dienst voor

                   aanbidding en lofprijzing. M.m.v. muziekteam.

Uitzending diensten

De diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt elke week de dienst uitgezonden met beeld.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden (alleen voor de eerst volgende zondag).

Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Jubilea

Op 24 september vieren dhr. en mevr. Kooij uit Oldemarkt dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Op 25 september vieren dhr. en mevr. de Wilde uit Oldemarkt hun 50 jarig huwelijksjubileum.

Beide gezinnen een gezegende en vreugdevolle dag toegewenst.

Huwelijk

Op vrijdag 2 oktober hopen Lennard van der Zijden en Jannieke Oosterveld in het huwelijk te treden. De inzegening zal plaatsvinden op vakantiepark de Heigraaf in Woudenberg om 19.30 uur. Het toekomstige adres van Lennard en Jannieke is in Lexmond. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag en Gods zegen op hun huwelijk.

Pastoraat

Marry Dekker uit Oldemarkt, heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is ze weer thuis en binnenkort verwacht ze de uitslag van deze operatie.

Dhr. Jannes Bijker is deze week verhuisd naar Sickenga – oord Wooncentrum in Wolvega. Laten we de zieken thuis of elders in ons gebed gedenken!

Jeugdwerk

Afgelopen zondag had de dienst een bijzonder staartje. Gea de Boer, Janine Damhuis en Alike Kuit ontvingen een onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de zondagschool en de tienerdienst. Gea al bijna 40 jaar, eerst voor de zondagsschool in Paasloo en daarna voor de tienerdienst. Janine 25 jaar voor de zondagsschool in Oldemarkt en Alike meer dan 25 jaar voor de zondagsschool in Ossenzijl en daarna ook voor de tienerdienst. Wat een periode van enthousiast leidinggeven aan de jeugd in onze gemeente! Hier zijn we samen met hen dankbaar voor. Ze ontvingen een speldje en een oorkonde van de Protestantse Kerk Nederland. Buiten werden ze opgewacht door de jeugd met een (zelfgemaakt) bloemetje. Dames, we wensen jullie veel plezier en zegen in jullie verdere jeugdwerk.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe editie van Kerkklanken op de website. Als u Kerkklanken niet meer op papier wilt ontvangen kunt u dat doorgeven aan de scriba.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 21 september: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 22 september: Heilig Avondmaal in de Landerijen. Aanvang 15.30 uur.

Dinsdag 22 september: Bijbelstudie Korinthe brieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 23 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 23 september: GGG in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. Onderwerp H.12 Luie leden.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 22 september:          Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30 tot 19.15 uur in de Ontmoeting.

                                   Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 24 september:Catechisatie 14-16 jaar . Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 22 september is er een Heilig Avondmaalsviering in de Landerijen. Aanvang 15.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord zal deze viering leiden.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee? In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten. Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Neeke de Boer (telefoon: 0561-452506), mail: reneeke@solcon.nl). U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.