Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 oktober 2019

Kerkdiensten zondag 20 oktober 2019,

Oldemarkt:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld & Linde de Graaf

Beamer: Aron Bouwer

Kerkdiensten zondag 27 oktober 2019

Paasloo:   09:30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collectes: 1e  Project 10 27, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Nederlands Bijbelgenootschap

Kinderoppas: Gea Raafs & Fam. Boogaard

Pastoraat

Mevr. Schaap uit Oldemarkt, verblijft momenteel, na een operatie aan heup en pols, in revalidatiecentrum de Linde in Heerenveen. Via deze plek Gods zegen toegewenst bij het herstel.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans is van 18 t/m 27 oktober met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Kramer-de Jong of één van de ouderlingen.

Huwelijksaankondiging

Op vrijdag 25 oktober a.s. hopen Jeroen Leemhuis en Anne Engelhardt uit Oldemarkt, in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging zal om 16.00 uur plaatsvinden in de Hervormde kerk, Marktplein 7 te Oldemarkt. We wensen hen een vreugdevolle en gezegende dag!

Kopij voor Kerkklanken 

Per abuis is er een verkeerde kopijdatum vermeld in de laatste editie van  Kerkklanken.  De juiste kopijdatum voor het volgende nummer is maandag 21 oktober voor 18:00 uur.

De redactie

Zingen voor Israël in Oldemarkt

Komt u ook op vrijdag 1 november naar de koor- en samenzangavond in Oldemarkt? De zangavond onder het motto, zingen voor Israël, wordt gehouden in de Hervormde Kerk,  Marktplein 7 in Oldemarkt. Het thema is: Jeruzalem de stad van de grote Koning. De aanvang is om 20.00 uur.  Kerk is open vanaf 19.30 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Staphorst o.l.v. Johan Bredewout, de zanggroep Stil uit Vollenhove en de organist is Luuk Schuurman. Er zal ook veel samenzang zijn. De opening is door ds. Egbert Jans en ds. Kees van Velzen houdt een korte meditatie. Iedereen is van harte welkom. De avond wordt georganiseerd door de Israëlwerkgroep Oldemarkt-Paasloo i.s.m. Christenen voor Israël. De toegang is vrij. Ook  is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een boekentafel zijn.

Agenda:

Dinsdag 22 oktober: GGG Ossenzijl bij Willie Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 23 oktober: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Dorcas Voedselactie.

Binnenkort is het weer zover! Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedselactie. Supermarkten, kerken, kinderen en ontzettend veel klanten in de winkel.

10.000 vrijwilligers zijn op de been om producten in te zamelen en er uiteindelijk 30.000 pakketten van te maken. Allemaal om ervoor te zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa deze winter dragelijker wordt. Wij doen dat omdat we om hen geven. Ook in Oldemarkt gaan we weer producten inzamelen! Op zaterdag 9 november is de Dorcasvoedselactie bij de COOP. En daarom vragen we nu weer om vrijwilligers om te helpen. De vraag is welke  gemeenteleden mee willen helpen! Het gaat erom om van half 2 tot half 4 of van half 4 tot 5 uur flyers uit te delen en spullen in ontvangst te nemen en in dozen te doen. Samen kunnen we de inzamelingsactie laten slagen! Doe mee en meld je snel aan bij Boukje Leusink 0561 452330 of boukjeleusink@home.nl.

World Servants 2020

Zin in een mooi en leuk avontuur? De eerste voorbereidingen en inzamel acties zijn al weer gestart in Nederland.

Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving.

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, sms, Facebook, een mailtje en bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! 

Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)

BIJBELQUIZ 2019

Op dinsdagavond 12 november om 20.00 uur wordt in de kerk Scherpenzeel/Munnekeburen weer de jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap gehouden, in aansluiting op de Nationale Bijbelzondag van 27 oktober wat als thema heeft: Ik wens jou….Kom gerust en voel je welkom. Het belooft een leuke, ontspannen  en leerzame avond te worden. Niet zoveel kennis van de Bijbel? Geeft niet. Het gaat vooral om het samenzijn. Naast onze gemeente zijn ook de gemeenteleden van Oldelamer/  Oldetrijne,  Nijetrijne, Kuinre/Blankenham en Echtenerbrug/Oosterzee dit jaar weer uitgenodigd.De kerk is open vanaf 19.30uur en mogen jullie de avond beginnen met een kop koffie/thee.Opgeven kan tot en met zondag 10 november bij Esther Pierik via pastor.pgoldemarkt@gmail.com of 06-13078130

Zoeklichtavonden in Steenwijk: Hoofdrolspelers op het profetisch eindtoneel

Op maandag 14 oktober is de 3e studieavond in Steenwijk vanuit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De studie wordt gegeven door Wim Zwitser van het Zoeklicht. De laatste avond is 28 oktober. U bent van harte welkom in gebouw Bethel (Vrije Zendingsgemeente), Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De avonden beginnen om 20:00 uur.

Voor meer informatie: 0343 – 413 300