Kerkelijk nieuws voor zondag 20 mei, 1e Pinksterdag

Kerkdiensten zondag 20 mei 2018, 1e Pinksterdag

Deze zondag is er om 9.30 uur een centrale dienst in Oldemarkt. In deze dienst zullen Nadine Minnema, Jelmer Trox en Marije Pen Openbare Geloofsbelijdenis afleggen. Marije zal ook de Heilige Doop ontvangen.

Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst,

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Antje de Boer en Femke Pen.

Beamer: Caitlyn Tietema.

 

Kerkdiensten zondag 27 mei 2018

Deze zondagochtend is het zendingszondag en is er een dienst om 9.30 uur in Oldemarkt. Voorganger is ds. Jans. Tijdens deze dienst zal ook dhr. Frans de Lange van Globalrize spreken. Wanneer u thuis een spaardoosje heeft, kan dat tijdens/na deze dienst geleegd worden. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en tienerdienst.

Collectes: 1e ZWO, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en familie Jans.

Beamer: Jelmer Trox

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

20 mei           Fam. Wicherson 0561 – 452336

27 mei           Wilfred Koers    0561 – 452206

3 juni.

Jan Kroes

0561-452010

10 juni.

Kees Weemstra

0561-451898

17 juni.

Tineke Jansons

0521-522090

24 juni.

Wijmie Dekker

0561-451538

 

Pastoraat

Mevr. Jongschaap is op 14 mei vanuit de Menning te Wilhelmina-oord teruggekomen in de Landerijen. Voorlopig krijgt ze fysiotherapie en we hopen dat mevr. Jongschaap spoedig mag herstellen.

Dhr. J. Beugelink verblijft voor revalidatie in Zonnekamp, Afdeling Botter Noord, kamer 105.

Laten wij deze gemeenteleden in onze gebeden gedenken.

 

Bedankt!
Jaap en Marry Muis willen een ieder bedanken voor de felicitaties kaarten en bloemen en attenties in welke vorm dan ook. “Wij zijn diep onder de indruk. Allen hartelijk dank voor deze ons zo bijzondere dag van ons zestigjarig jubileum”.

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 29 april waren als volgt:

                                                           Paasloo

Diaconie                                             € 89,30

College van Kerkrentmeesters:          € 78,50

Instandhouding gebouwen:               € 96,15

 

De opbrengst van de regenboogdienst in Oldemarkt was € 35,75.

 

De collecteopbrengsten van zondag 6 mei waren als volgt:

                                                           Oldemarkt

‘Lichtpunt                                          € 109,82

College van Kerkrentmeesters:          € 60,90

Eredienst en Kerkmuziek:                 € 72,–

 

Collecte en inleveren spaardoosjes tijdens zendingszondag

De collectes tijdens de dienst op Zendingszondag (27 mei)) zijn tijdens de rondgang voor GlobalRize ( zending via internet ) en bij de uitgang voor de onkosten van de dienst.

Ook is er deze zondag weer de gelegenheid om de spaardoosjes voor Compassion in te leveren. Mocht u een nieuw spaarpotje willen ontvangen dan kunt u dit melden bij een van de leden van de zendingscommissie. Helaas zijn de kartonnen doosjes niet meer verkrijgbaar , maar daar komt iets anders voor in de plaats. Namens de zendingscommissie,

Ina van der Weerd, Nicolette Boogaard en Marcel Prins

 

Opbrengst collecte oecumenische dienst t.b.v. Zr. Lies op de Weegh
Wat kreeg ik weer een goed gevoel toen ik de vorige week de afschriften kreeg van de Rabobank.
Geweldig wat een mooi bedrag van € 563.95.  En dat kan ook al heel vlug ja zelfs deze maand nog naar Burundi gaan. De 19de mei komen  2 zusters naar hier voor enkele dagen en die kunnen dat zo mooi meenemen. Dat geven dan ook geen onnodige onkosten.
Wat zullen de zusters weer blij zijn voor de vele kinderen die ze kunnen helpen met de nodige materialen om toch naar school te kunnen gaan. Het is gewoon triest dat vooral de kath. kinderen de dupe moeten zijn van het onderwijs. Op deze manier zullen er ook nog mensen afhaken omdat eenieder wel graag ziet dat hun kinderen naar school kunnen gaan. Natuurlijk zijn ook alle kinderen niet geholpen.
Wij zijn erg blij en dankbaar dat ook de Inlandse zusters ons werk met de wezen, schoolkinderen en gehandicapten  verder doordragen. Wij van onze kant blijven hen steunen in die mate dat mogelijk is.
Namens onze zusters, de armen, schoolkinderen en gehandicapten willen u allen danken voor de geweldige inzet die u iedere keer weer opnieuw toont door uw inspanning.
Voor u allen en uw familie’ s wil ik u danken en wij gedenken u in onze dagelijkse gebeden voor zoveel hulp en goedheid.
Met lieve en vriendelijke groeten, wens ik u allen nog een mooie Hemelvaartsdag toe en een devoot Pinksterfeest. Dat de H. Geest ons allen wijsheid, kracht en eenheid mag schenken.
Lies

Bloemen
De bloemen van zondag 29 april zijn gebracht bij dhr. J. Oord aan de Weidekamp te Oldemarkt.
De bloemen van zondag 6 mei gingen naar dhr. Th. Hoen, Oudeweg te Ossenzijl.

Giften
Via de collecte van 29 april ontvingen we een gift van € 5,– voor het bloemenfonds. Dhr. Buijert ontving € 10,– voor het bloemenfonds. Mevr. Kramer ontving € 20,– voor het gebouw in Paasloo en € 10,– voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor.

Maatjes project van start!

We zijn samen gekomen met de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven,

jammer dat niet iedereen er was!

Na het welkom door Mary, las ze nog een stukje uit de Bijbel nl Jacobus 2:14-26

Daarna ging Sonja voor in gebed en legde uit wat de bedoeling is van het maatjes project.

Het was fijn om met elkaar ideeën uit te wisselen! Een uitgebreider verslag staat in de volgende kerkklanken.

Hartelijke groet namens, Sonja Karssen, Mary Kousbroek, Grietje Visser

 

Agenda

Woensdag 23 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

Na de Hemelvaart

Nu de Heer ten hemel is opgevaren,

mogen we vol vertrouwen verder gaan.

De Geest zal ons helpen rechtop te blijven staan,

niet naar onze zorgen te blijven staren.

 

Ja de Heer is plaats aan het bereiden,

voor wie gelovig en vol vertrouwen

zijn hart en leven aan Hem durft te wijden,

in alle omstandigheden op Hem wil bouwen.

 

Dan mag je eens en voor altijd

bij Jezus zijn.

Verlost van pijn,

juichen en stralen, tot in alle eeuwigheid!

(Henrieke Duijst)