Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 juni 2021

Kerkdienst zondag 20 juni 2021 Viering Heilig Avondmaal

Oldemarkt:    9.30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Daniël Oord

NB: De marktpleindienst gaat niet door.

Kerkdienst zondag 27 juni 2021

Paasloo:    9.30 uur ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Collecte diaconie 20 juni: bestemd voor Medische hulp voor kwetsbare mensen in Centraal-Azië

In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben.

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen.

Ook geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen het namelijk extra zwaar.

In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken.

Een persoonlijk verhaal van een patiënt:

“Ik ben bijzondere dokters tegengekomen! Ze luisterden aandachtig naar me en onderzochten me grondig. In het ziekenhuis vertelden ze me dat ik leverproblemen had, waarvoor ze dure medicijnen voorschreven. Toen ik door deze dokters werd nagekeken bleek dat ik geen lever- maar maagproblemen had. Ik kreeg gratis medicijnen en ik voel me nu veel beter. Ik heb gehoord dat deze dokters christenen zijn. Waren er maar meer zoals zij!”

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL29 INGB 0000 0280 16 ten name van Project 10 27, onder vermelding van CA.1.107 – Medische hulp in Centraal-Azië. Hartelijk dank! Kijk voor meer informatie: www.project1027.nl/medische-hulp-centraal-azie/. Project 10 27:De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Jubilea

Deze zondag 20 juni vieren dhr. en mevr. Boogaard uit Oldemarkt, dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag.

Ook vieren dhr. en mevr. Vos-Kinderdijk uit Paasloo dat zij vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen op deze dag gewenst.

Zendingsbusje Compassion

Het zendingsbusje van mevr. W. Schaap uit de Landerijen is geleegd en er zat weer een mooi bedrag in van € 95,60!  Alle gevers en geefsters hartelijk dank hiervoor. Mevr. Schaap is gestopt met het collecteren in de Landerijen en we willen haar hiervoor hartelijk bedanken. Er is als dank een prachtig boeket gebracht.

Oproepje voor zomerzondagsschool

Voor zondag 1 augustus a.s. zijn we nog op zoek naar iemand die de zomerzondagsschool wil leiden. In principe zal de zomerzondagsschool onder kerktijd in de Ontmoeting gehouden worden. Voor vragen, info en opgave kunt u contact opnemen met Gea de Boer. geertengeadeboer@ziggo.nl

Hulp gezocht!

Voor het opknappen van een tuin in Oldemarkt zijn helpende handen nodig! Het gaat om stenen en struiken uit de tuin halen en verder de tuin opknappen. U kunt zich opgeven bij Gea Raafs, telefoonnummer: 0561-450660

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 21 juni: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 23 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 28 juni: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Geslaagd.

Afgelopen woensdag ontvingen Björn de Vent en Robin de Boer het goede nieuws dat zij geslaagd zijn. Gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Geniet van jullie verdiende vakantie en daarna veel succes bij de vervolgopleiding.

Collecte Heilig Avondmaal Landerijen

De collecte tijdens Heilig Avondmaal in de Landerijen bedroeg 73 euro. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

World Servants update Rosalie en Alike

Zou het doorgaan? Mogen we in de zomervakantie alweer vliegen? Zullen we allemaal ingeënt zijn voordat we op reis gaan? Hoe is het nu in Myamar en Zambia? Maandagavond 15 maart wachtten we vol spanning af wat World Servants tijdens één van hun live uitzendingen gaat zeggen….. De knoop is doorgehakt. Tot onze grote teleurstelling en ook verdriet gaat de reis ook dit jaar niet door. En nu?  Er is goed nieuws! Er gaat hoe dan ook gebouwd worden. In Myanmar komt er een prothesewerkplaats. De lokale bevolking is zelfs al begonnen met de bouw ondanks de onrustige situatie daar. De lokale bevolking is blij te kunnen gaan bouwen, maar vinden het ook jammer om de Hollanders niet te kunnen ontmoeten.

De school in Molozi (Zambia) komt er ook. De lokale bevolking is ook hier al begonnen met de bouw. Ook zij keken uit naar de samenwerking en ontmoeting. Deze ontmoeting vindt gelukkig wel plaats. Tijdens een aantal live verbindingen hebben wij contact met onze projectlocatie. Wat gaan wij nu deze zomer doen??? Rosalie gaat hard aan het werk en verder sparen voor volgend jaar. Ze heeft haar project nog een jaar doorgeschoven. Volgend jaar gaat zij naar Nepal om klaslokalen te bouwen in de hoofdstad Kathmandu. Alike gaat dit jaar 10 dagen werken aan een project in Amsterdam in samenwerking met World Servants en stichting Present. Samen met een groep ongedocumenteerden, die vooral bestaat uit Brazilianen, gaat ze aan de slag om het gebouw op te knappen waar zich de voedselbank speciaal voor deze doelgroep bevindt. Ze gaat de ruimte opknappen en praktisch inrichten, zodat de voedselbank doorgang kan blijven vinden. Daarnaast kan ze ingezet worden om ook bij de mensen thuis een aantal klussen uit te voeren zoals schilderen, plankjes ophangen, noem maar op.

Wij kijken uit naar aankomende zomer en de kansen die God ons biedt. Wij willen u danken voor uw steun de afgelopen tijd en de giften die wij mochten ontvangen.

Wist je trouwens dat de nieuwe projecten voor 2022 sinds Pinksteren online staan? Neem een kijkje op de website om te kijken of er een mooie reis voor jou tussen zit. (https://www.worldservants.nl/werkvakanties) Wil je meer informatie? Bel of mail Alike (alikekuit@hotmail.com of 06-14675548).

Online congres Intelligent Design

Op 26 juni 2021 D.V. organiseer ik een congres met als subthema Intelligent Design. Op dit congres komen diverse christenacademici aan het woord die spreken over verschillende onderwerpen in de natuur. De eerste spreker, een theoloog, kijkt naar de onfeilbaarheid van de Schrift. De tweede spreker, een historicus, legt een verband tussen het boek der natuur en de Schrift. De derde spreker, een wetenschapsfilosoof, leidt het concept Intelligent Design in. De vierde spreker, een bioloog, gaat in op de fijnafstemming in de natuur en hoe deze fijnafstemming wijst op de Schepper. De vijfde spreker, een medisch bioloog, verwondert zich in een lezing over ons immuunsysteem. De zesde spreker, eveneens een medisch bioloog, doet hetzelfde maar dan met de foetale bloedsomloop en hoe dit bij de geboorte omgezet wordt in de huidige bloedsomloop. De zevende spreker, een geoloog, gaat in op de bekende Cambrische Explosie. In de avond zijn er nog twee Engelstalige lezingen, allebei van een paleontoloog/geoloog: een over dinosauriërs en de ander over Mosasauriërs. We hopen dat dit een mooie en gezegende dag zal worden. Dit congres is bedoeld om jong en oud toe te rusten op het gebied van geloof en wetenschap. Ze zijn bedoeld ter bemoediging en aansporing om ook in de wetenschap actief te zijn. De huidige evolutie-theorie lijkt roet in het eten te gooien. Het is niet mogelijk om deze theorie fatsoenlijk te combineren met het christelijk geloof. Dat hoeft ook niet wanneer we met andere ogen, met geloofsogen, naar de werkelijkheid kijken. De wereld om ons heen wijst naar een Schepper en is niet door stom toeval of onvermijdelijkheid ontstaan. Alles zit zeer ingenieus in elkaar. En hoewel we deze werkelijkheid door de sluiers van de zondeval zien, zijn er nog steeds sporen daarvan zichtbaar. Opdat niemand te verontschuldigen is (Romeinen 1). Het congres is geschikt voor predikanten, kerkenraadsleden, docenten, catecheten, studenten en academici. Ook geïnteresseerde leken zijn welkom! Het congres is te volgen via het YouTube-kanaal van Geloofstoerustingof FundamentumOp de website oorsprong.info is meer informatie over het congres en de sprekers te vinden. Daar kunnen we ook meer lezen over het brede thema ‘Geloof en Wetenschap’. Jan van Meerten