Kerkelijk Nieuws voor zondag 20 december 2020

Kerkdienst zondag 20 december 2020, 4e advent

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Geen tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Hans Bult

Kindernevendienst: Daniël Oord

Adventsproject zondagsschool

De kinderen verzamelen bij/in De Ontmoeting. Ze gaan dan gezamenlijk de kerk in om op de voorste banken plaats te nemen. Er wordt begonnen met het aansteken van de kaars, het lezen van het gedicht en een filmpje van de zandtovenaar met inleiding van het thema. Na gebed gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst.

Kerkdiensten 24 december 2020, kerstavond

Oldemarkt: 18.30 uur. Kerstfeest zondagsschool online.

                    22.00 uur Ds. E. H. Jans. Kerstnachtdienst m.m.v.

                    fam. Kolsters.

Collecte: Gemeente van Ds. Naim Khoury in Bethlehem.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kerstfeest zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ hoede

Ieder jaar viert de zondagsschool het kerstfeest. Ook dit jaar, maar dan anders.

In maart is Dave Prins al begonnen met de voorbereidingen met wat bedoeld was als een musical, maar later een kerstfilm werd. Na de zomervakantie zijn de rollen en de scripts uitgedeeld. In oktober zijn de opnames daadwerkelijk begonnen. Voor iedereen nog wat onwennig. Maar het resultaat mag er zijn. 

Op 24 december zullen Dave & Janine bij de kinderen langs gaan om hen op een persoonlijke manier welkom te heten bij de première van de film ‘Een onbeschrijfelijke Kerst’. Ze hopen dat de kinderen hiervoor ook hun mooiste kleren aan hebben. Zodat het een feestelijk geheel wordt.

De film zal via de livestream en via een link op de site van de kerk uitgezonden worden. https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Andere kinderen kunnen opgeven via zondagsschool@hgop.nl, dat ze de film gaan kijken. Zij krijgen dan ook een goodiebag thuis.

In de kerk staat een collectebus waarin een gift voor de zondagsschool in gedaan kan worden. Een deel daarvan wordt voor de onkosten gebruikt, maar een deel zal, zoals ieder jaar, ook aan een goed doel worden geschonken.

Uiteraard is het ook mogelijk om een gift over te maken. Dat kan op Rabobankrekeningnr. NL 59 RABO 0361 2465 87 t.n.v. Zondagsschool Oldemarkt. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed wordt besteed. Bij voorbaat hartelijk dank!

Collecte kerstnachtdienst

Ds. Naim Khoury vormt samen met zijn vrouw Elvira het voorgangersechtpaar van de First Baptist Church in Bethlehem. In de geboorteplaats van Jezus hebben christenen het zwaar onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Toch zijn Naim en Elvira Khoury vastberaden om het evangelie te brengen aan hun stadsgenoten. Maar het is moeilijk om als christen te leven in de geboorteplaats Jezus, onder de druk van de PA.

Er emigreren veel christenen en verlaten dus Bethlehem. En dat is slecht voor de hele gemeente. Van buitenaf proberen de Israëli’s hun grenzen te beveiligen om zich te beschermen tegen zelfmoordaanslagen. Naim en Elvira Khoury brengen de boodschap van vrede en liefde en harmonie, in een omgeving van haat tegen Israël, en proberen de mentaliteit veranderen.

Ds. Khoury en zijn ruim 250 Palestijnse leden tellende gemeente ervaren een bijzondere liefde voor het Joodse volk. Door hun Palestijnse landgenoten worden ze vaak verguisd omdat ze het Joodse volk liefhebben. De gevolgen zijn niet uitgebleven: er is al vaak een aanslag gepleegd op de kerk van ds. Khoury. Het komt regelmatig voor dat Arabische christenen de terreur tegen Israël toejuichen. En nu eeuwen verder, staat de christelijke gemeenschap van Bethlehem onder enorme druk van de Palestijnse Autoriteit. Dat ervaren de gemeenteleden dagelijks. Ze lijden. De werkloosheid is hoog, de vooruitzichten zijn slecht. Naim en Elvira willen juist in de donkere dagen van het jaar een lichtpuntje zijn.

Kerkdienst 25 december 2020, 1e kerstdag

Oldemarkt: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kerkdienst zondag 27 december 2020,

Paasloo: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e  Kinderen in de knel; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Instandhouding gebouwen.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Geen kindernevendienst i.v.m. vakantie.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur.

Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

NB: Aanmelden voor 24, 25 en 27 december is in dezelfde week. Graag duidelijk aangeven welke dienst u wilt bezoeken.

Jubileum

Op maandag 21 december mogen dhr. en mevr. Limburg-Otten uit Paasloo, vieren dat zij 60 jaar geleden in de echt zijn verbonden. Een gezegende dag toegewenst.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website: www.hgop.nl. Wilt u Kerkklanken niet meer op papier ontvangen, dan horen wij dat graag.

Zondagsnieuws

Het zondagsnieuws van 27 december wordt al op donderdagochtend gestencild. Kopij hiervoor graag aanleveren voor woensdag 23 december 18.00 uur. Het zondagsnieuws van 3 januari vervalt.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 22 december: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente