Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 September 2018

Kerkdiensten zondag 2 september 2018

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Gezinsdienst. Na afloop

                koffie/thee drinken.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Zomerzondagsschool: Alike Kuit

Kerkdiensten zondag 9 september 2018

Oldemarkt: 11.00 uur Ds. E. H. Jans. Met muziekteam.

Paasloo: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Met orgel.

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Henny Oord en fam. Jans

Beamer: Remco Trox

Pastoraat

Mevr. J. Kinderdijk verbijft nog in Zonnewiede in Giethoorn  en mevrouw G. Dolstra verbijft in Lindestede in Wolvega. Laten we hun beiden opdragen in onze gebeden.

Jubileum

Op 15 augustus waren dhr. en mevr. Doeve 55 jaar getrouwd. Ook vanaf deze plaats willen we hun met dit jubileum alsnog van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

9 sept.     Wijmie Dekker        0561-451538

16 sept.    Kees Weemstra       0561-451898

23 sept.    Arie Threels            0561-450886

30 sept.    Ria Kroes                0561-452010

HGOP.nl is vernieuwd!

De website van de Hervormde Gemeente Oldemarkt – Paasloo is vernieuwd. Na de overname van het beheer van de website is deze meteen op de schop gegaan en heeft de site een nieuwe frisse uitstraling gekregen. Ook heb ik geprobeerd het gebruik van de pagina eenvoudiger te maken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem gerust contact op!

Aron Bouwer (aron.bouwer@hgop.nl)

Gezocht:  archivarissen

Onze organist Henk Braad heeft in de loop der tijd een grote collectie van liturgieën die in onze gemeente gebruikt zijn opgebouwd. Hiermee is een prachtig overzicht ontstaan van de gebruikte liederen en de veranderingen op dat gebied. Deze staan echter allemaal op papier. Zijn er mensen die willen helpen om deze liturgieën in te scannen of op de foto willen zetten om alles zo te digitaliseren? Aanmelden kan bij Peter de Graaf, tel. 452691, pdegraaf@hgop.nl

Vacatures kerkenraad

Op korte termijn neemt een aantal kerkenraadsleden afscheid omdat hun termijn (of meerdere termijnen) als ambtsdrager er op zit. Een paar plaatsen lijken weer te worden opgevuld. Voor de volgende functies doen wij graag een beroep op u: er zijn 6 vacatures voor ouderlingen, 5 voor de diaconie en we zoeken nog 1 kerkrentmeester. We vragen u of u voorbede wilt doen voor het invullen van de vacatures en ook om bij u zelf na te gaan of u misschien  niet geroepen wordt door de Here God om een taak op u te nemen. Voor vragen kunt u terecht bij een van de ambtsdragers. De kerkenraad rekent op uw inzet en gebed in deze. Wij vertrouwen er op dat de vacatures weer ingevuld zullen worden.

Zendingsbusje voor Compassion

Het zendingsbusje van mevr. H. de Boer uit de Landerijen bevatte weer een prachtig bedrag van € 94,32! Alle gevers en geefsters hartelijk dank . De opbrengst is voor Compassion.

Gezamenlijke diensten HG-PG Oldemarkt

Beste gemeenteleden, Naar aanleiding van het beëindigen van het traject tot federatie of fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (nu Protestantse Gemeente, PG), is besloten om na het eerste halfjaar van 2018 te evalueren op welke wijze de gezamenlijke diensten voortgezet konden worden.
Geconstateerd is, dat deelname van leden van de Protestantse Gemeente aan gezamenlijke diensten in de Hervormde kerk mager is. Tijdens de kerkenraadsvergadering van de Protestantse Gemeente op 17 mei jl. is daarop een voorstel geformuleerd, waaraan vervolgens de leden in overtuigende meerderheid hun akkoord hebben gegeven. Dit voorstel is op 19 juli tussen de moderamina van beide kerken besproken, en houdt in dat de gezamenlijke diensten die in het kader stonden van verdere groei naar elkaar, komen te vervallen. De gezamenlijke diensten op Oudjaar, Biddag en Dankdag voor gewas en arbeid, Hemelvaartsdag, de startdienst, en de eerste zondag van het nieuwe jaar zullen voortgezet worden.

 

Extra Koffie morgen nieuws

Dinsdag 4 september starten we weer met de koffie morgen. Iedereen vanaf 60 jaar is hier welkom! Met een kopje koffie/thee beginnen we om 10.00uur in de grote zaal van de Landerijen. Weet u allen welkom!

 

De Koffieochtenden gaan weer van start

Iedere oudere vanaf 60 jaar is van harte welkom in de Landerijen. De ochtenden beginnen om 10 uur en hebben verschillende onderwerpen. De ochtenden zijn gratis, maar doordat de kosten wel oplopen gaat er in de pauze een busje rond voor degenen die een vrijwillig bijdragen willen doen. We gaan 4 September van start en hopen weer velen te mogen begroeten. De volgende datums zijn: 2 Oktober – 6 NovemberDe Kerstviering vindt plaats op 11 December in de Protestantse Kerk {voormalige Geref. Kerk ) ook om 10 uur. 8 Januari – 5 Februari – 5 Maart en 2 April.

Agenda        

Maandag 3 september: Moderamenvergadering. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting

Dinsdag 4 september: 10.00 uur, Koffiedrinken in de Landerijen.

Woensdag 5 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 10 september: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur!

Maandag 10 september: 20.00 uur, Startdienstvergadering in cbs De Ark.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *