Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 mei 2021

Kerkdienst zondag 2 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Beamer: Harman Tietema

Kerkdienst zondag 9 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Daniël Oord

Beamer: Joël de Graaf

Liturgie

Woord van welkom

Lied 107: 1, 2 & 4

Bemoediging en groet – gebed

Lied 704: 1 & 2

Schriftlezingen: Jesaja 44:1-8, 21-23

Lied 146c: 1 & 3

Preek: ‘Niet vergeten’

Lied 534

Dankgebed – voorbede – Onze Vader

Zegen

Lied 770

Kerkdiensten alleen online

Ook de komende weken zijn de kerkdiensten alleen online te volgen. Alle diensten worden opgenomen in Oldemarkt en worden live uitgezonden.

Jubileum

Op woensdag 5 mei hopen dhr. en mevr. Timmerman-Broenland uit Tuk hun 62-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Gods zegen op deze heugelijke dag gewenst.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 3 t/m 9 mei. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mw. Kramer of één van de ouderlingen.

Open huis

Uitnodiging voor ons “open huis” voor de verkoop van Israëlproducten. Hebt u ook weer zin om mooie producten uit Israël te komen bekijken. Leuke ideeën voor Moederdag. Zaterdag 8 mei a.s. van 10.00-16.00 uur, in gebouw “De Ontmoeting”, Marktplein 9 te Oldemarkt. U bent van harte welkom! Wij houden rekening met de geldende coronamaatregelen maar wilt u liever bestellen dan kunt u uw bestelling per telefoon of mail aan mij doorgeven. Ik breng het dan z.s.m. bij u thuis. Afhalen kan ook. Producten kunt u bekijken op : www.israelwinkel.nl.

Janny Bouwer-Muis fambouwer@ziggo.nl  tel. 0561-452171

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Roosevelt vakantieweek

De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt dit jaar gehouden van 28 augustus t/m 4 september 2021 (week 35). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop.

Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. (Bovenstaande is nog wel onder enig voorbehoud vanwege het coronavirus.  Mocht het niet doorgaan vanwege corona dan wordt het geld teruggestort.) Heeft u belangstelling of vragen over kosten en aanmelding dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-45 12 12) van de Diaconie HGOP, Ronald Jaeger (06  25 23 89 39) van de Diaconie PG. Opgave voor deze vakantieweek moet bij de organisatie uiterlijk binnen zijn 30 mei 2021.

Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!

Wat is Dorpentocht 316? Het is een wandeltocht door Noord Nederland. We wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren. Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland. Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart. Onze wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mei beëindigen we onze wandeling weer in Wijnjewoude.

Een groep van max 30 personen zal met een kruis naar het betreffende dorp wandelen. Om mee te wandelen kan men zich aanmelden op de website: www.dorpentocht316.nl. We zouden graag zien dat de ‘eigen’ mensen uit het dorp waar het kruis de dag daarvoor is aangekomen, wandelen naar het andere dorp. Daar wordt de groep ontvangen door plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken. ‘s Avonds 19.30 uur zal het kruis (3,5 meter) in het centrum van het dorp opgericht worden. Daar zal het programma van een half uur starten. Per dorp is er namelijk een programma van ca. een half uur waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) en er wordt voor het dorp gebeden. De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit in hun dorp. Op de website staat welke dorpen op welke data worden aangedaan. Om je hiervoor op te geven mag contact opgenomen worden met info@uniteinchrist.nl

Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk is daarbij het gebed van Jezus: Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17)