Kerkelijk Nieuws voor Zondag 2 Juni 2019

Kerkdiensten zondag 2 juni 2019

Paasloo:     09.30 uur ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Zuid-Israël, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Kerkdiensten zondag 9 juni 2019 Eerste Pinksterdag

Oldemarkt:   09.30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Bedankt…

iedereen die aan mij gedacht heeft tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Hetzij d.m.v. een kaartje of een bezoek thuis of in het ziekenhuis of gewoon belangstelling tonen door via Bertha mij sterkte toe te wensen. Dat alles heeft mij enorm gesteund. Ik ben dan ook erg blij dat ik ‘s zondags weer koster kan en mag zijn. Iedereen erg bedankt!

Johannes v/d Veen

Collecte zondag 2 juni voor Zuid-Israël

Vandaag wordt er in de dienst gecollecteerd voor Zuid-Israël. In het 1e weekend van mei was het heel onrustig in Zuid-Israël. Er zijn in minder dan 48 uur 700 rakketten vanuit de Gazastrook afgeschoten op Israël door de verschillende terreurorganisaties. Christenen voor Israël heeft noodhulp ingezet en hiervoor is geld nodig. De collecte die wij 2 juni zullen houden zal worden besteed aan noodhulp voor de getroffen families en aan het project Amigour dat hulp geeft aan kansarme gezinnen , ouderen en Holocaust-overlevenden in heel Israël. Enkele van de opvanghuizen zijn zwaar beschadigd en de bewoners hiervan moesten worden geëvacueerd.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Vakantie koster Oldemarkt

Ina Bootsma, onze koster in Oldemarkt, is op vakantie van 30 mei t/m 21 juni. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de kosters van Paasloo, fam. Van der Veen: 0561 – 451685

Agenda:

Woensdag 5 juni: bidstond in de Ontmoeting om 09:00 uur