Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 februari 2020

Kerkdiensten zondag 2 februari 2020

Oldemarkt: 09:30 uur ds. E. Fokkema, Twello. Gezinsdienst.

NB: Er is geen koffie drinken na de dienst vandaag.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Aron Bouwer

Ossenzijl: 10.00 uur. Ds. E. H. Jans. Samen met VZG in

                  Rehoboth.

Collecte 2 februari

De diaconiecollecte op zondag 2 februari zal als bestemming de school in Bukomansimbi in Oeganda hebben, via de organisatie UP4S, zie ook de website www.UP4S.nl. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Licht

Op zondag 2 februari gaan we het in de gezinsdienst hebben over ‘licht’.  We willen vragen of jullie zoveel mogelijk ‘licht’ mee willen nemen. Daarbij kun je denken aan een zaklamp, knijpkat, ouderwetse (petroleum)lamp, lichtsnoer enz. 

We hopen met elkaar een fijne dienst te hebben waarbij we veel over het Licht mogen

leren! We zien jullie heel graag op zondag 2 februari om 9.30 in Oldemarkt.

Groeten van de gezinsdienstcommissie.

Kerkdiensten zondag 9 februari 2020

Paasloo: 09:30 uur ds. E.H. Jans. Doopdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Dopen

Op 9 februari zal de doop bediend worden aan Jurre Huisman, zoon van Arjen en Coriene Huisman-ten Napel, de Hornlanden 33 in Oldemarkt. Wij hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Pastoraat

Dhr. W. van Veen uit Oldemarkt, mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis na een heupoperatie.

Mevr. H. de Boer-Dassen uit Oldemarkt, verblijft voor revalidatie in Zorgcentra Zuid West Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 109, 7963 CM Ruinen.

Agenda

Maandag 3 februari: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 4 februari: GGG bij fam. Wicherson. Aanvang 14.30 uur.

Woensdag 5 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Maandag 10 februari: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Koffieochtend

Beste mensen, op dinsdag 4 februari is er weer koffieochtend in de Landerijen. De ochtend begint om 10 uur, en het belooft een bijzondere ochtend te worden. We hopen dan ook dat we een goed gevulde zaal hebben. Wilt u wel graag komen, maar heeft u geen vervoer, meld het ons dan, dan wordt u opgehaald. Tel.0561 450901 bij geen gehoor: 0561 851785. Graag tot 4 februari. De vrijwilligers.

Koor “Looft den Heer”

Dit gemengd christelijk koor dat al meer dan 110 jaar bestaat heeft dringend behoefte aan versterking voor met name de groep tenoren. Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert men in De Ontmoeting. Naast heerlijk ontspannen en inspannend zingen is er ook gezelligheid. Dus goed zingende man en vrouw, sluit u aan. Wilt u meer weten vraag dan informatie bij Harm Visserman of Herman Brouwer.

Concert Chr. muziekver. Jeduthun

Op zondag 16 februari om 14.30 uur is er een concert van de Chr. muziekver. Jeduthun in de Ned. Herv. Kerk in Oldemark. Thema is WATER.

Naast het korps o.l.v. Geert Jan Kroon doet ook de jeugdband o.l.v. Amber Dragtsma mee.

Henk Braad zal naast eigen werken op het kerkorgel ook samen met het korps enkele stukken spelen.

Het beloofd een mooi concert te worden en hopen dat u allen aanwezig bent.

Week van Gebed voor de Eenheid der Christenen.

In de week van 19 t/m 26 januari hebben in het kader van de Week van Gebed gebedsdiensten plaatsgevonden in 5 kerken van de participerende kerkelijke gemeenten. Ossenzijl, Oldemarkt en Paasloo. In totaal hebben zo’n 185 mensen deze bijeenkomsten bezocht. Elke bijeenkomst was anders van aard en hadden als thema steeds een gedeelte uit het verhaal in Handelingen 27 over de reis van Paulus, de schipbreuk, aanspoeling op Malta en de vriendelijke ontvangst door de Maltezer bevolking. De voorbereidingsgroep kijkt met genoegen terug op deze diensten. Er is ook gecollecteerd voor de Stichting Gave en dat heeft ruim 300 Euro opgebracht.

Recreatiewerk in Zeeland.

De PKN gemeenten van Zoutelande, Biggekerke, Meliskerke en Koudekerke organiseren al sinds 1964 een activiteitenprogramma voor (vakantie) kinderen. Sinds 2019 ook in samenwerking met Dabar.

 Dit wordt gedaan door teams van enthousiaste jongeren, afkomstig uit verschillende geloofsstromingen en streken van Nederland. Ze geven op eigen wijze vorm aan het programma in en om de Boshut op het mooie

terrein in Zoutelande.  Voor de recreatieteams van zomer 2020 zijn we op zoek naar:

Jongeren(M/V)                                                                                      

•      ben je 18 jaar of ouder 

•      ben je sportief, creatief en hou je van gezelligheid, 

•      ben je 2 weken beschikbaar tussen 18 juli en 16 augustus 2020,

Dan ben jij degene, die we zoeken!  

Fietstocht Terug naar Westerbork

75 jaar Vrede & Vrijheid! Niet vanzelfsprekend.

Fietsers uit Nederland en Duitsland fietsen samen Terug naar Westerbork om 75 jaar Vrede en Vrijheid te herdenken.

Groep 1 vertrekt 22 april en start met 75 HBO/WO studenten in Auschwitz (Polen) en gaat via Bergen-Belsen (Duitsland) naar Kamp Westerbork; een tocht van 970 kilometer.

In deze groep zit ook Dave Prins. Dave vind het belangrijk dat de verschrikkingen tijdens de 2e Wereld Oorlog niet vergeten worden, zeker nu er nog maar 1 generatie is die deze oorlog heeft meegemaakt. Hij verwacht wel dat het een mooie, maar ook zware tocht zal worden. Niet het aantal kilometers, daar kan hij wel voor trainen. Maar door de plekken die ze gaan bezoeken wordt het ook zwaarder.  

Groep 2 sluit met 2020! deelnemers aan in Bergen-Belsen aan en fietst samen met groep 1 een tocht van bijna 300 kilometer naar Kamp Westerbork. Onderweg tijd genoeg om te denken aan 75 jaar vrijheid.

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich nog inschrijven voor de fietstocht van Bergen-Belsen naar Westerbork van 1-4 mei 2020! Belangrijk is wel dat meegedaan wordt aan het sportieve én educatieve deel van de tocht. Let op!: Inschrijving sluit 15 maart 2020 of eerder als er voldoende aanmeldingen binnen zijn die voldoen aan de selectiecriteria. Inschrijven kan via: https://www.terugnaarwesterbork.eu/inschrijven/