Kerkelijk Nieuws voor zondag 2 augustus 2020

Hervormde Gemeente

Kerkdienst zondag 2 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger Ds. J. de Kok, Wilsum. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Kerkdienst zondag 9 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. J. Menkveld, Wanneperveen. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Vrienden van de Hoop; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Uitzending diensten

De uitgezonden diensten zijn te vinden via www.hgop.nl onder het kopje kerkdienst beluisteren. Ook kunt u via de website op de livestream van YouTube komen, hier wordt de dienst uitgezonden met beeld.

Pastoraat

Dhr. M. van Buiten is na een ziekenhuisopname weer thuisgekomen.

Dhr. J. Bijker uit Paasloo verblijft nog in Heerenveen

Dhr. en mevr. Dijs uit Paasloo zijn verhuisd naar Eesveen. Daar wonen zij bij hun dochter in, aangezien daar de zorg geboden kan worden die nodig is. Zij blijven graag betrokken bij de kerk in Oldemarkt.

Verder willen we iedereen die ziek is, of een moeilijke periode doormaakt, Gods nabijheid wensen!

Zomervakantie en zondagsschool

Tijdens de zomervakantie komt er elke week een filmpje van ‘de Henkie Show’ op de website van de kerk te staan. Ook deze week gaat het over Daniël die blijft vertrouwen op God.

Het is te vinden op: https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Vakantie mw. Kramer

Mw. Kramer- de Jong heeft vakantie van 1 augustus t/m 16 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Jans (vanaf 3 augustus) of met uw wijkouderling.

Vakantie koster

Ina Bootsma heeft vakantie van 18 juli t/m 8 augustus. Johannes en Bertha v/d Veen vervangen haar deze periode. Hun telefoon nummer is 0561 451685.

Vakantie scriba

Mirjam de Graaf heeft vakantie van 16 juli t/m 10 augustus. Vervanger: Deborah Harteveld 06-17139805 of via het mailadres scriba@hgop.nl.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij tot eind augustus a.s. vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden, vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren.

Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.