Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 juni 2022

Kerkdienst zondag 19 juni 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins.

Collecte voor Roemenië, m.n. voor de school in Cotus.

Wij verwijzen u graag naar deze link. http://gfd-roemenie.nl/  Een mooi verslag van het recente van deze stichting aan Roemenië en ook het bezoek aan de school in Cotus kunt u hier lezen.

Cotus is  een dorp een paar kilometer ten oosten van Tirgu Mures. Ook een dorp waar ze nog vergeten zijn om te asfalteren. Een dorp met 370 Hongaars sprekende zigeunergezinnen. Armoede is hier de welstand, moeders die geen werk hebben en vaders die alleen dagloonwerk kunnen krijgen. Het probleem is dat deze mensen alleen maar bij hoge nood worden ingezet. Velen krijgen dan na werktijd wat te eten en sterke drank en dan beginnen de problemen. De onderwijzers van de school doen hun uiterste best om de kinderen onderwijs te geven, zodat ze een basis hebben om verder te komen dan hun ouders. Een dagelijkse maaltijd is een onderdeel om de kinderen op school te krijgen en met behulp van de leerkrachten door te stromen naar vervolgonderwijs. Hier draagt onze stichting financieel aan bij. Probleem is wel dat ook in Roemenië de voedselprijzen behoorlijk stijgen en dus minder voedsel ingekocht kan worden.

Als Diaconie blijven we dit project ondersteunen en bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 19 juni 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins.

Collecte voor Roemenië, m.n. voor de school in Cotus.

Wij verwijzen u graag naar deze link. http://gfd-roemenie.nl/  Een mooi verslag van het recente van deze stichting aan Roemenië en ook het bezoek aan de school in Cotus kunt u hier lezen.

Cotus is  een dorp een paar kilometer ten oosten van Tirgu Mures. Ook een dorp waar ze nog vergeten zijn om te asfalteren. Een dorp met 370 Hongaars sprekende zigeunergezinnen. Armoede is hier de welstand, moeders die geen werk hebben en vaders die alleen dagloonwerk kunnen krijgen. Het probleem is dat deze mensen alleen maar bij hoge nood worden ingezet. Velen krijgen dan na werktijd wat te eten en sterke drank en dan beginnen de problemen. De onderwijzers van de school doen hun uiterste best om de kinderen onderwijs te geven, zodat ze een basis hebben om verder te komen dan hun ouders. Een dagelijkse maaltijd is een onderdeel om de kinderen op school te krijgen en met behulp van de leerkrachten door te stromen naar vervolgonderwijs. Hier draagt onze stichting financieel aan bij. Probleem is wel dat ook in Roemenië de voedselprijzen behoorlijk stijgen en dus minder voedsel ingekocht kan worden.

Als Diaconie blijven we dit project ondersteunen en bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kerkdienst zondag 26 juni 2022

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Kindernevendienst: Janine Damhuis.

Oldemarkt: 16.00 uur. Marktpleindienst.

                    Spreker: Joop Gottmers. M.m.v. Eline Bakker.

Collectes: Compassion en onkosten.

Livestream: Joël de Graaf

Jubileum

Op 23 juni a.s. vieren de heer en mevrouw Wallinga uit Paasloo, dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, is op vakantie van 6 t/m 26 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Openstellen kerken

Beste gemeenteleden, Na de oproep tot opgave van vrijwilligers om deze zomer de kerken van open te stellen voor belangstellenden c.q. toeristen hebben wij een mooi groepje met vrijwilligers. Dat zijn: Henny Oord, Tiemen en Leentje Jongschaap, Mijntje Veenstra, Peter Dekker, Jetty Los, Monique van Dongen, Coba Winters en ondergetekende. Vanaf 27 juni tot 31 augustus zullen de kerken in Paasloo en in Oldemarkt op de woensdagen tussen 11.00 uur en 15.00 uur geopend zijn. We willen een warm welkom geven aan de mensen die de kerken dan binnen lopen en willen bekijken. Er is nog ruimte als u ook zin heeft om een dagdeel aanwezig te zijn. Als we dan meer mensen hebben, kunnen we wellicht ook op de zaterdag een dagdeel de kerken openstellen. Meld u aan bij Jacob Jan Luth, 06-515 89 455. We zullen dit ook publiceren op facebook en op de website van onze kerk. Hartelijke groet, namens de groep! Jacob Jan Luth

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters
De jaarrekening 2021 is klaar en ligt vanaf maandag 20 juni t/m zaterdag 25 juni a.s. ter inzage bij onze penningmeester Shelley Price. Wanneer u de jaarrekening wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer
(06) 313 406 47.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 22 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 21 juni is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Mw. Kramer-de Jong zal in deze viering voorgaan. De aanvang is 15.30 uur en er is een collecte voor de onkosten.

Korenconcert in Oldemarkt

Inmiddels kan wel worden gesproken van een traditie. Want vele jaren achter elkaar is het gebruikelijk dat de koren van dirigente Co Jongsma-Hoekstra aan het eind van het seizoen een slotconcert geven. Zaterdagavond 25 juni a.s. is er weer een gevarieerd programma in de Hervormde kerk in Oldemarkt met de koren Cantemus Dominum uit Marknesse, Cantorij Emmeloord en Looft den Heer uit Oldemarkt. Diverse instrumentalisten en solisten laten van zich horen en ook is er samenzang onder orgelbegeleiding. Het belooft weer een afwisselende avond te worden!
Co Jongsma is vele jaren dirigent van zowel Cantemus Doninum als van Looft den Heer. Tevens is zij de oprichtster van het kamerkoor de Cantorij Emmeloord. Het concert zal op 25 juni weer gevarieerd zijn, met oude werken van rond 1600 tot hedendaagse muziek, en ….. ook Bach zal niet ontbreken.
De akoestiek van de Hervormde kerk in Oldemarkt is de reden dat dit concert reeds vele malen in deze kerk plaats vindt.
Een schitterende ambiance voor een sfeervolle zomeravond. Het korenconcert begint om 20.00 uur, de deur staat open vanaf 19.30 uur, de toegang is vrij, maar voor de onkosten en behoud kerkgebouw wordt er een collecte gehouden bij het uitgaan van de kerk. Na afloop is er, tegen een kleine vergoeding, koffie/thee/frisdrank bij een gezellig samenzijn in de Ontmoeting, het gebouw naast de kerk.

Bijbelavond Landerijen

Op maandag 13 juni jl. was de laatste bijbelavond van dit seizoen in de Landerijen. We hebben afscheid genomen van Trees Bult, zij was meer dan 20 jaar hier vrijwilligster. Mevr. C. Mintjes heeft namens de bewoners een dankwoord toegesproken. Mijntje heeft namens bewoners en vrijwilligsters een attentie aangeboden. In september is weer de eerst volgende bijbelavond en hopen u allen hier weer te ontmoeten.

YOU ARE INVITED!

Lol-eten-slapen-kamp-kampvuur-gesprekken-strand-tent-survival-camping-teambuilding

Na het daverende succes van vorig jaar, gaan we ook dit jaar weer een weekend weg met de tieners van HGOP.

Dus mis het niet en reserveer alvast het weekend van 26 t/m 28 augustus in je agenda.

En geef je snel op voor een plek.

Wat gaan we doen?

Dat blijft nog even een verrassing, maar leuk wordt het zeker.

Dus geef je nu op!

                                             Dit kan tot 1 juli en mag je doen bij:                                            

                                                          Arno (06 20616550)

Wij hopen op een grote opkomst.

Verdere info. volgt t.z.t.

Geslaagd!

De uitslagen van de examens zijn bekend. U heeft afgelopen week de vlaggen vast zien hangen. Voor Leah Bijkerk, Niek de Boer, Stephan Kooij, Joran Spijker en Aniek Verwijs was er goed nieuws, GESLAAGD. Top prestatie en opluchting! Geniet van jullie lange vakantie en veel succes bij de vervolgstappen.