Kerkelijk Nieuws voor zondag 19 januari 2020

Kerkdiensten zondag 19 januari 2020

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans; ook tienerdienst.

Collectes: 1e Roosevelt vakantieweek, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: oecumene

Beamer; Jelmer Trox

Kindernevendienst: Dave Prins

In deze dienst nemen we afscheid nemen van Gerrit Huisman als ambtsdrager en samen met echtgenote als gemeentelid. Na de dienst is er koffie/thee drinken in de Ontmoeting.

Kerkdiensten zondag 26 januari 2020

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans. De dienst zal in het kader

                        van de Holocaust Memorial Day staan.

Collectes: 1e Israëlwerkgroep, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Catechese en educatie

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Henriëtte Jans

Oldemarkt:   19.00 uur ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en

                        bemoediging M.m.v. muziekteam.

Beamer: Remco Trox

Collecte diaconie Tbv Roosevelt vakantieweek zondag 19 januari 2020

Midden in de bosrijke omgeving van Doorn staat het F.D. Roosevelthuis. Op deze plaats komen gasten met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid bijeen om te genieten van een ontspannen vakantie. Het F.D. Roosevelthuis beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waardoor hier voor iedereen een geslaagde vakantie in het vooruitzicht ligt. Het F.D. Roosevelthuis ligt op landgoed Hydepark. Wandelpaden die ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk zijn, leiden naar een fazanterie en een schitterend landgoed te midden van een fraai aangelegde landschapstuin. Rust en ruimte zijn hier volop te vinden. Ondanks dat er vele vrijwilligers meehelpen is aan een financiële bijdrage toch behoefte om een goede en gezellige week te kunnen organiseren.

Gemeentedag 26 januari

Zondag 26 januari is er weer de jaarlijkse gemeentedag na de dienst in Oldemarkt. Inmiddels is het een groot jaarlijks sjoel-/ soepfeest geworden. Ook dit is gemeente zijn! We eten met elkaar verschillende soorten winterse soepen en gaan met elkaar de strijd aan d.m.v. sjoelen. Dit jaar is weer de revanche, wie durft?? Opgeven kan tot 24 januari: info@bakkerijboogaard.nl

Kerkbalans 2020

De actie kerkbalans is weer van start gegaan!

Thema: Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen… daarom geef ik voor mijn kerk. Van 18 januari tot 1 februari 2020 kunt u een van de vrijwilligers aan de deur verwachten om de enveloppen voor uw toezegging te bezorgen en weer op te halen. Ondersteunt u onze kerk met uw bijdrage, zodat onze kerk kan voortbestaan. Helpt u ons om samen kerk te zijn en er te zijn voor hen die steun nodig hebben? Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

Agenda

Maandag 20 januari: GGG om 9.30 uur bij Grietje Visser, 

Zwartehofslaan 27 in Oldemarkt.

Maandag 20 januari: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Maandag 20 januari: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 21 januari: GGG bij Willie Ram, Lageweg 16 in Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 22 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Week van gebed 19 tot en met 26 januari 2019 “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen in 2020.  Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de week van gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. Een Bijbelse blik op dit thema. Een week lang elke avond in een andere kerk in onze gemeente bijeen komen om samen te bidden, te zingen en na te denken over het thema: Buitengewoon Vriendelijk. Het thema komt dit jaar uit Malta. Handelingen 27 en 28 beschrijft de schipbreuk die Paulus lijdt wanneer hij op weg is naar Rome om voor de keizer te verschijnen. Na een hevige storm loopt het schip vast en wordt in de woeste golven uiteen geslagen. Maar alle opvarenden spoelen behouden aan op het eiland Malta. De bevolking blijkt buitengewoon vriendelijk voor hen te zijn en de bewindvoerders op het eiland onthalen Paulus en zijn medereizigers op een maaltijd. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland Malta bereikt. Op 10 februari wordt dit nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Het verhaal laat ook zien dat Christus werkzaam is in en door anderen en het stelt ons voor de vraag hoe vriendelijk wij zijn voor de mensen die bij ons “aanspoelen”.

In 7 bijeenkomsten op evenzoveel plaatsen in ons dorp en omgeving komen we rond het thema Buitengewoon Vriendelijk bij elkaar. We hopen dat veel mensen geïnteresseerd zijn en aanwezig willen zijn in één van de bijeenkomsten.

Zondag 19 januari begint het in de eigen kerken met aandacht voor het thema; “Gooi de ballast overboord”.

Maandag 20 januari om 19.30 uur bij de VZG in Ossenzijl, met het thema: “Christus’ licht zoeken en laten zien”.

Dinsdag 21 januari om 19.30 uur in de Ontmoeting, met het thema: ‘De boodschap van Paulus’.

Woensdag 22 januari om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk in Oldemarkt, met het thema: ‘Wees niet bang, geloof ! ’.

Donderdag 23 januari om 19.30 uur in de Hervormde kerk in Paasloo, met het thema: ‘Brood breken voor de reis’.

Vrijdag 24 januari om 19.30 uur in de R.K. kerk in Oldemarkt, met het thema: ‘Toon buitengewone vriendelijkheid’.

En zondag 26 januari is de afsluitende viering weer in de eigen gemeenschap met als thema: ‘Ontvangen en geven’.

Concert Talitha Nawijn

Zaterdag 1 februari 2020 komt Talitha Nawijn in de Hervormde kerk zingen.

Talitha kruipt in de huid van mensen uit de tijd van de Jezus en neemt je mee door verhalen, luisterliederen en meezingers.

Kaartjes zijn te bestellen via zingenindekerk.nl. Ze kosten 10 euro p.p..

Wacht niet te lang met bestellen, Kerk in Actie draagt het financieel en moet inzicht krijgen of het haalbaar is!

Ze wordt op de piano begeleidt door toestsenkunstenaar Henk Doest.

Allen van harte welkom!

Holocaust Remembrance Day

Op maandag 27 januari herdenkt Christenen voor Israël in Nijkerk voor de tiende keer de Holocaust. Holocaust Remembrance Day, jaarlijks op 27 januari, is de dag dat het in Polen gelegen concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd dan precies 75 jaar geleden.

Sprekers zullen o.a. zijn Holocaust-overlevende Deborah Maarsen en Wolfgang Kotek die op bijzondere wijze na de oorlog herenigd is met zijn ouders. 

Drie muzikanten van het Hineni Symfonie Orkest verlenen hun muzikale medewerking. De bijzondere herdenking vindt plaats in De Fontein, Ds. Kuypersstraat 2, vlakbij het Israëlcentrum. Het begint om 13.00 uur (deuren open om 12.00 uur) en duurt tot ongeveer 15.00 uur. Iedereen is welkom, maar opgeven is verplicht en kan via cvi.nl/shoahherdenking of  033-2458824.

Fietstocht Terug naar Westerbork

75 jaar Vrede & Vrijheid! Niet vanzelfsprekend.

Fietsers uit Nederland en Duitsland fietsen samen Terug naar Westerbork om 75 jaar Vrede en Vrijheid te herdenken.

Groep 1 vertrekt 22 april en start met 75 HBO/WO studenten in Auschwitz (Polen) en gaat via Bergen-Belsen (Duitsland) naar Kamp Westerbork; een tocht van 970 kilometer.

In deze groep zit ook Dave Prins. Dave vind het belangrijk dat de verschrikkingen tijdens de 2e Wereld Oorlog niet vergeten worden, zeker nu er nog maar 1 generatie is die deze oorlog heeft meegemaakt. Hij verwacht wel dat het een mooie, maar ook zware tocht zal worden. Niet het aantal kilometers, daar kan hij wel voor trainen. Maar door de plekken die ze gaan bezoeken wordt het ook zwaarder.  

Groep 2 sluit met 2020! deelnemers aan in Bergen-Belsen aan en fietst samen met groep 1 een tocht van bijna 300 kilometer naar Kamp Westerbork. Onderweg tijd genoeg om te denken aan 75 jaar vrijheid.

Iedereen die geïnteresseerd is kan zich nog inschrijven voor de fietstocht van Bergen-Belsen naar Westerbork van 1-4 mei 2020! Belangrijk is wel dat meegedaan wordt aan het sportieve én educatieve deel van de tocht. Let op!: Inschrijving sluit 15 maart 2020 of eerder als er voldoende aanmeldingen binnen zijn die voldoen aan de selectiecriteria. Inschrijven kan via: https://www.terugnaarwesterbork.eu/inschrijven/

Thema avond 28 januari: Orgaandonatie – een kwetsbaar onderwerp

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. Als u geen keuze invult in het register, dan komt na 1 juli 2020 ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weet wat uw keuze is. Op dinsdag 28 januari a.s. hoopt Hermina Burger, medewerker van de NPV-Advieslijn met ons nadenken over onder andere de volgende vragen:

Mag ik mijn organen doneren als daad van naastenliefde, of heeft alleen de Schepper zeggenschap over mijn lichaam?

En als ik een keuze maak voor of tegen donatie, hoe leg ik die dan vast? Hoe zit het met afscheid nemen en begraven van iemand die zijn organen heeft afgestaan? Deze en veel andere vragen kunnen bovenkomen als we nadenken over orgaandonatie. Een onderwerp dat momenteel heel actueel is door de nieuwe donorwet.  Ieder mens is waardevol, naar geest én lichaam. Daarover laat de Bijbel geen misverstand bestaan. Op het punt van orgaandonatie krijgen we vanuit de Bijbel echter geen eenduidige richtlijn, en daarom kan het voor een christen lastig zijn om zich een mening te vormen over dit kwetsbare onderwerp. Alle reden dus om een zorgvuldige afweging te maken. Deze avond draagt er hopelijk toe bij om zelf een keuze te maken door het ook op een nuchtere, Bijbelse manier te doordenken. Van harte welkom in De Ontmoeting, 20:00 uur, marktplein 9, Oldemarkt. Vanaf 19:45 uur staat de koffie en thee klaar. Welkom!