Kerkelijk Nieuws voor zondag 18 september 2022

Kerkdienst zondag 18 september 2022 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. H. Jans. 

NB: de Dienst is verplaatst van Paasloo naar Oldemarkt.

                         Na de dienst is er koffie drinken ter    

                         gelegenheid van het 50 jarig jubileum van               

                         Henk Braad als organist.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis

Oldemarkt:     19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing 

                        en bemoediging. M.m.v. muziekteam.

Livestream:    Remco Trox

Kerkdienst zondag 25 september 2022 Startdienst

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. 

Collecte:  Voedselbank

Livestream: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Komende week zal Heidi Kramer een operatie ondergaan. Ze zal daarna een aantal weken rustig aan moeten doen.  U kunt haar een kaartje sturen. Het adres is Wooldhof 7 8302 KC Emmeloord.

Laten we alle zieken opdragen in onze gebeden.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra, Kruisstraat 76 Oldemarkt. Tel: 06 13931052.   

Agenda

Woensdag 21 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 19 september:         Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Collecte Heilig Avond maal Landerijen

De opbrengst van de collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen heeft € 71.50 opgebracht. Allen hartelijk dank.

Bijeenkomsten voor Oekraïne.

Elke eerste en derde donderdag van de maand wordt er een gebedsdienst voor Oekraïne gehouden. 

Bijbellezing

Maandag 19 september is weer de eerstvolgende Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang is 19.00 uur. U bent hier allen van harte welkom. 

Koffieochtenden

Helaas moeten wij u mededelen dat wij ons genoodzaakt zien om te stoppen met de koffieochtenden van de gezamenlijke kerken, die maandelijks georganiseerd  en gehouden werden in de Landerijen. Op de oproepjes die vele malen zijn geplaatst, is geen enkele reactie gekomen voor nieuwe vrijwilligers. Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en tijd die men hieraan heeft besteed.  Hartelijke groet, Protestantse Gemeente en Hervormde Gemeente.

Startzondag 25 september 2022

Zondag 25 september is de startzondag van School en Kerk. Het thema is dit jaar: Aan Tafel. Het landelijke thema voor het komend winterseizoen. Ds. Egbert Jans is de voorganger en de kinderen van basisschool De Ark zullen meewerken aan de dienst. Het collectedoel is deze keer voor: Voedselbank.

Na afloop van de dienst gaan we “samen aan tafel” om onder genot van een kopje koffie, thee of fris (met iets lekkers) elkaar te ontmoeten. Bij mooi weer hopen we dit buiten te doen en anders in de Ontmoeting.

Nu de vraag aan u als gemeentelid en/of ouder van school: Zouden jullie wat voor ons willen bakken? De keuze in wat jullie maken is geheel vrij. Wel graag willen wij een mailtje of telefoontje over: voor hoeveel personen jullie gebak is. Dat mailtje kan tot uiterlijk donderdag 22 september naar hiekestellingwerf55@gmail.com of 451442. We hopen dat het een fijn (en lekker)” samenmoment” aan tafel  mag zijn en velen van u mogen begroeten.

**Er is die zondag ook glutenvrij gebak!!!

Namens de startdienstcommissie, Hieke v.d.Valk

Studieavond met Frank van Oordt in Oldemarkt over ‘Israël, je kunt er niet om heen!’

Op donderdag 20 oktober 2022 is er in Oldemarkt een studieavond met spreker Frank van Oordt. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël, je kunt er niet om heen!. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in Gebouw de Ontmoeting, Marktplein 9,  Oldemarkt. Aanvang om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Thema

Na eeuwenlang in de diaspora geweest te zijn, keren sinds de 19e eeuw de Joden terug naar hun land, een land, dat op dat moment ontgonnen moet worden. Er zijn weinig inwoners, nauwelijks bomen. Jeruzalem is een lege stad. Niemand heeft er belangstelling voor. Nu is dat wel anders. Als er in Jeruzalem gebouwd moet worden, kijkt de hele wereld mee. Joden vanuit de hele wereld komen er om bij de muur te bidden. Het land draagt vrucht en zelfs in de woestijn wordt geoogst. We zien oude profetieën in vervulling gaan.

Achtergrond spreker

Frank J. van Oordt is directeur van Christenen voor Israël. Hij heeft 29 jaar gewerkt in het basisonderwijs als leerkracht en directeur. Van Oordt: “Sinds 1830 bidden we in onze familie voor het herstel van Israël en de terugkomst van Jezus naar de aarde.”