Kerkelijk Nieuws voor zondag 18 oktober 2020

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020

Oldemarkt: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                   Ook tienerdienst. (opgave)

Collectes: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; 3e: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Jelmer Trox

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Kerkdiensten zondag 25 oktober 2020

Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Nederlands Bijbel Genootschap.

Kindernevendienst: Annie Prins LET OP: De kindernevendienst is in Oldemarkt!

Oldemarkt: 19.00 uur. Ds. E. H. Jans. Jeugddienst.

Beamer: Sjaco Bouwer

Pastoraat

Dhr. H. Los is opgenomen in het ziekenhuis in Meppel, Hoogeveenseweg 38, 7943 KA Meppel, Afd. B5 kamer 8.

Dhr. Wim van Veen uitOldemarkt verblijft nog in het ziekenhuis in Zwolle.

We wensen hen een spoedig herstel en God genezende kracht toe.

Jubileum

Op donderdag 22 oktober zijn dhr. en mevr. Dolstra-Groen uit Oldemarkt, 55 jaar getrouwd.

Op vrijdag 23 oktober vieren dhr. en mevr. Dolstra-Steenbeek uit Kalenberg, hun 50 jarig huwelijksjubileum. We willen beide echtparen vanaf deze plaats van harte feliciteren en een fijne dag toewensen.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Gemeenteavond

Op dinsdag 10 november is er een gemeenteavond in de kerk in Oldemarkt. Aanvang 20.00 uur. Onderwerpen zijn o.a. de uitbreiding van de begraafplaats in Paasloo en de verkiezingsprocedure van ambtsdragers. Meer informatie kunt u vinden in het komende nummer van Kerkklanken.

Aanmelden dienst dankdag en gemeenteavond

Voor de dienst op dankdag kunt u zich aanmelden vanaf 1 november. Vanaf deze datum kunt u zich ook opgeven voor de gemeenteavond op 10 november, vermeld erbij dat het de gemeenteavond betreft! Op 8 november is een dienst met het Muziekteam, deze is alleen online te volgen.

Voor de andere zondagen werken we weer volgens gebruikelijk aanmeldbeleid wat hierboven staat aangegeven.

Richtlijnen Corona

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen week is gesproken over de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid. Hierdoor mogen we helaas nog niet zingen in de kerk en zien we ons genoodzaakt om het aantal kerkbezoekers naar beneden bij te stellen tot 30 aanwezigen tijdens een dienst.

Het dragen van mondmaskers tijdens verplaatsingen in de kerk verplichten we niet. U bent natuurlijk altijd vrij om wel een mondmasker te dragen.

Begroting Diaconie ter inzage

De voorlopige begroting van de diaconie ligt deze week voor de gemeente ter inzage. Vooraf graag even een afspraak maken met Annie Luth (06 – 42749023).

Diaconie en Kerkrentmeesters

Wij collecteren weer in de kerkdiensten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Zendingsbusjes

De zendingsbusjes van Boaz en Elianne de Graaf zijn weer geleegd en bevatte beiden een mooi bedrag van €126,05 en €136,68! Alle gevers en geefsters hartelijk dank. Dit bedrag wordt weer besteed voor Compassion.

Agenda

Maandag 19 oktober: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Dinsdag 20 oktober: Bijbelstudie Korinthebrieven in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 21 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 21 oktober: GGG, H 15: Over liefde. In de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 21 oktober: Gavencursus. Om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 20 oktober:     Catechisatie 12-14 jaar. Van 18.30 tot 19.15 uur in de Ontmoeting.

  Catechisatie 16-18 jaar. Van 19.15 tot 20.00 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 22 oktober: Catechisatie 14-16 jaar. Van 19.00 tot 19.45 uur in de Ontmoeting.