Kerkelijk nieuws voor zondag 18 maart 2018

Kerkdiensten zondag 18 maart 2018

Deze zondag is er een centrale dienst in Oldemarkt. Voorganger is ds. E.H. Jans. Tijdens deze dienst worden de heren L. Buijert en G. Huisman bevestigd als ouderling.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Beamer: Jelmer Trox

 

Pastoraat

Jaco Beugelink is weer thuis gekomen na een geslaagde operatie. De uitslag verwacht hij volgende week. Dhr. Hoffman is vanuit Leeuwarden overgebracht naar Heerenveen, maar zijn toestand blijft zorgelijk. Wij wensen deze gemeenteleden en ook hen die hier niet staat genoemd, Gods nabijheid toe.

 

In memoriam: Karst Tietema

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren steeds verder achteruitging, had niemand verwacht dat Karst Tietema toch nog plotseling zou overlijden.

25 februari – een zondag die begon als vele andere, eindigde in groot verdriet. Medicatie thuis en in het ziekenhuis konden hem niet meer helpen. Karst Tietema zou hier op aarde niet meer wakker worden, maar wél in het hemels Vaderhuis.

Een lege plek blijft er over in de familie waar de banden zeer nauw zijn. Een intens groot verdriet en gemis voor zijn vrouw met wie hij ruim 60 jaar getrouwd was. En ook door de kinderen, klein- en achterkleinkinderen zal vader en opa zeker gemist worden.

Op vrijdag 2 maart hebben we Karst Tietema na zijn laatste rustplaats gebracht. Vooraf hebben we in de dankdienst voor zijn leven stilgestaan bij de woorden die voor hem belangrijk waren: ‘De Here is mijn herder…’

Zijn leven lang heeft hij dat steeds weer mogen ervaren – in al die mooie momenten die er waren, maar ook in situaties die niet altijd gemakkelijk waren.

‘Het komt wel goed…’, wetend dat de Goede Herder Karst Tietema en allen die bij hem horen steeds weer zal leiden naar de grazige weiden en de stille wateren, en hen telkens weer rust zal geven – zelfs door de donkere dalen heen.

‘Het komt wel goed…’ – zeker! Karst Tietema mag nu verblijven in het huis van de Here tot in lengte van dagen.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

18 mrt    Kees Weemstra          0561 – 451898

25 mrt    Tineke Jansons           0521 – 522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten van zondag 4 maart waren als volgt:

                                                    Paasloo

                                                    € 91.85

                                                    € 82.90

                                                    € 80.02

Bloemen

De bloemen uit de dienst van 4 maart zijn gebracht bij mevr. Muis aan de Hoofdstraat te Oldemarkt.

 

Giften

Mevrouw A. Elzenaar ontving € 10,– voor de diaconie. Fam. Wicherson mocht € 20,– in ontvangst nemen voor de begraafplaats in Paasloo en via mevrouw J. Oosterveld kwam een bedrag van € 10,– voor het bloemenfonds. Hartelijk dank hiervoor.

 

Gemeenteavond

Op dinsdagavond 20 maart bent u om 20.00 uur van harte welkom op de gemeenteavond, die gehouden wordt in de Ontmoeting. Thema zal zijn “Kenmerken van gezonde gemeenteontwikkeling”.

 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes”
In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.

 

Rooseveld-Vakantieweek voor alleenstaande met een lichamelijke beperking

De vakantieweek wordt gehouden van 8 tot en met 15 september 2018 ( week 37)

De vakantieweek is dit jaar voor de derde maal in het Nieuw Hydepark te Doorn.

Het vakantiehuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen genieten van de groene omgeving en rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel en beschikken over een wastafel. De meeste kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en op iedere vleugel zijn meerdere ruime badkamers met uitgebreide sanitaire voorzieningen. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

De vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijke verzorger aanwezig.

Heeft u na het lezen van dit bericht zin gekregen om een weekje mee te gaan, of weet u mensen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor dat weekje meld u dan bij Gerda Koning tel. 0561450901 en zij verstrekt u verder inlichtingen over de prijs, een aanmeldingsformulier enz. Ook niet kerkelijke mensen zijn van harte welkom.

De aanmeldingsformulieren moeten wel voor 13 juni binnen zijn.

World Servants
In de zomer van 2018 staat er weer een super toffe uitdaging te wachten! Nyarushishi, Rwanda! Samen met de lokale bevolking van Nyarushishi gaan we bouwen aan een kleuterschool en gaan we een aantal moestuinen aanleggen. We doen dit voor de gezinnen met jonge kinderen in het dorp zodat ze naar school kunnen gaan.  Dit project is een onderdeel van het programma van Stichting Red een Kind en een de lokale partnerorganisatie AEE om armoede te verminderen en dorpen sterker te maken. Het unieke van dit project is dat er gewerkt wordt in een dorpsbrede aanpak. De dorpsgemeenschap wordt op veel fronten ondersteund en iedereen in het dorp is daarbij betrokken. AEE leert de inwoners van Rusizi hoe ze door samen te werken zichzelf uit de armoede kunnen helpen, zodat extra hulp over een poosje niet meer nodig is. Je bent in dit project dus onderdeel van een traject van 7 jaar waarin Red een Kind met een dorp aan de slag gaat. Voor dit project is ook geld nodig! Wilt u mij sponsoren? Alle beetjes helpen! 😉 Dit kan op: geef.ws/alike
Alvast bedankt, Alike.

Kleding gevraagd voor AZC

Voor de kledingverkoop voor vluchtelingen van het AZC in Luttelgeest wordt dringend gezocht naar heren en jongens schoenen, en heren en jongenskleding.

Kijk nog eens in uw kasten of daar nog wat weg kan, waar u de vluchtelingen heel blij mee maakt. U kunt de artikelen brengen bij Anky Buijert,  Jannie Ferbeek of Gerda Koning.

Alvast hartelijk dank.

 

Agenda

Maandag 19 maart: Inleveren kopij Kerkklanken.

Maandag 19 maart: kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 20 maart: GGG bij familie Threels, de Hare 78. Aanvang 9.45 uur.

Dinsdag 20 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting.

Woensdag 21 maart: Bidstond om 9.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 21 maart: GGG bij Siebrand en Ina Bootsma, de Hare 71. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 27 maart, 3 en 10 april: Studieseminar ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Jezus en Israël, de boodschap van het evangelie van Johannes” De aanvang is om 20.00 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 27 maart: Avondmaalsviering Landerijen. Voorganger is mevr. Kramer- de Jong uit Emmeloord. Aanvang 15.30 uur.

 

Catechisatie

Dinsdag 20 maart:         Jeugd 12+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

Donderdag 22 maart:     Jeugd 14+ in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur

 

Tenslotte

Men zegt vaak, vroeger was alles beter,
de wereld is ras aan het veranderen.
Alles gaat snel en de mens, een betweter,
denkt vaak steeds minder om anderen

Vroeger was er meer saamhorigheid,
nu is er meer geweld en terreur
en verdwijnt vaak de gast vrijheid,
men komt dan voor een gesloten deur.

Vroeger was het leven goed,
rustig, kalm en men was meer tevreden.
Nu gaat alles met veel spoed,
een groot verschil met nu en het verleden.

Toch kan het leven nu ook goed zijn,
in voorspoed, liefde en geluk,
voor mensen, groot en klein,
jong en oud, stuk voor stuk.

Ouderen denken vaak aan die goede oude tijd
en denken graag en veel aan vroeger terug.
Vroeger was het beter, meer gezelligheid,
de wereld veranderde toen nog niet zo vlug.

Toch kunnen we het getij niet keren,
deze moderne tijd gaat in tempo door
We zullen het moeten accepteren
er is geen andere mogelijkheid voor.

Als we leven met God, onze Heer
kan het leven goed en rijk zijn
en hoeven we niet steeds meer en meer,
dan kunnen we rustig en tevreden zijn.

Dan zien we de toekomst blij tegemoet
met geloof, hoop en vertrouwen.
Wetende dat God ons leidt en behoedt
Op Hem kunnen we ons leven bouwen.

(Fedde Nicolai)