Kerkelijk Nieuws voor zondag 18 augustus 2019

Kerkdiensten zondag 18 augustus 2019

Oldemarkt:   09:30 uur dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Beamer: Remco Trox

Kerkdiensten zondag 25 augustus 2019

Oldemarkt:   09:30 uur Ds. E.H. Jans

                       Gezinsdienst, koffie na de dienst

Collectes: 1e Project 10 27, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en fam. Jans

Beamer: Aron Bouwer

Pastoraat

Dhr. de Graaf uit Paasloo moet  donderdag 22/8 voor nader onderzoek van de longen voor opname naar het ziekenhuis.

Mevr. Trijntje Poelsema uit IJsselham is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis.

We wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.

Dag-outdoorevenement voor de jongeren

Het jeugdkamp wordt verschoven omdat er niet voldoende aanmeldingen waren. Als alternatief hopen we zaterdag 7 september naar Fort Veenhuizen te gaan voor een dag-outdoorevenement voor alle jongeren vanaf middelbare school.

Met je team zoveel mogelijk sleutels zien te bemachtigen. De opdrachten om deze te pakken te krijgen zijn kort maar krachtig. Houd je er wel rekening mee dan je niet te nette kleren aantrekt?

Geef je snel op!

Je opgeven kan nog bij Jennifer Beugelink (06-17231379).

Start GemeenteGroeigroepseizoen!

7 september vindt de landelijke gemeentegroeigroep dag plaats in Harderwijk. Een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. De dag begint om 10 uur en begint met een centraal thema “dit is Mijn lichaam” gevolgd door enkele workshoprondes. Pieter Both en Jelle de Kok verlenen hun medewerking aan de dag. De dag wordt afgesloten met een moment van aanbidding. De toegang is gratis, inclusief koffie, thee en lunch. Het is wel noodzakelijk om via de website van het EWV.nl een ticket te bestellen. De dag is bedoeld voor alle deelnemers aan een groeigroep maar natuurlijk ook voor nieuwe leden.

7 september 2019

De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk

Aanvang 10:00 uur, afsluiting om 16:00 uur.

Geslaagd

Vanaf deze plek feliciteren we Marije Pen met het behalen van haar diploma Pabo van de NHL Leeuwarden.

Agenda:

Maandag 2 september: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20:00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Startdienst nieuw schooljaar en -winterseizoen.

Zondag 22 september zal er om 9.30 uur een startdienst zijn in de Herv. Kerk te Oldemarkt. Ds E.H.Jans is de voorganger het kinderkoor o.l.v. Deborah Harteveld en kinderen van cbs De Ark zullen meewerken aan de dienst. Het thema van die zondag is: Yes I/we can.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of fris. Bij mooi weer buiten en anders in de Ontmoeting.

Informatieavond Theologische Verdieping voor geïnteresseerden

Op dinsdag 27 augustus is er een informatieavond over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.

Vanaf 19:30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.

De cursus start weer op dinsdag 10 september 2019. Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgkampen.nl of www.facebook.com/TVGKampen.

Vanuit Open Doors: Gebed gevraagd. Strijders hakken oren van vrouwen in Kameroen af

Soms lijkt er geen grens te zijn aan het leed dat mensen elkaar aandoen. Boko Haram-strijders hebben de oren van vier vrouwen afgehakt tijdens een aanval op het dorpje Gakara. Ze vielen het dorpje in de nacht van 29 op 30 juli binnen, joegen de burgerwachten weg en ontvoerden acht vrouwen. Na hun vrijlating zijn de vier gewonde vrouwen direct naar een ziekenhuis gebracht. Sinds 2014 hebben er 26 aanvallen plaatsgevonden in het noordwesten van Kameroen. In deze regio wonen voornamelijk moslims. Het kleine aantal kerken in de omgeving heeft ernstig te lijden onder de gespannen situatie. Vier van de vijf kerken in een stad dichtbij Gakara zijn gesloten, omdat gemeenteleden uit angst wegblijven.

Gebedspunten:

Bid om zowel lichamelijk als geestelijk herstel van de gewonde vrouwen. Bid dat zij met hun pijn naar de Here God vluchten en bij Hem schuilen.

Tijdens een eerdere aanval kwamen drie burgerwachten om. Bid om kracht van de Heilige Geest voor de nabestaanden.

Bid voor de christelijke gemeenschap in deze regio. Bid dat ze vervuld worden met hoop ondanks de angstige situatie.

Bid dat het de autoriteiten lukt om effectief op te treden tegen de extremisten en bid dat ze erin slagen de bevolking te beschermen