Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 oktober 2021

Kerkdienst zondag 17 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord.

                      Ook tienerdienst

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Remco Trox

Kindernevendienst: Annie Prins

Kerkdienst zondag 24 oktober 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Mevr. H. Kramer, Emmeloord.

Collectes: 1e  Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Joël de Graaf

Kindernevendienst: Daniël Oord

GGG Ossenzijl

Op dinsdag 19 oktober komen we dit jaar voor het eerst weer bij elkaar als g.g. groep Ossenzijl. We zijn te gast bij Willy Ram aan de Lageweg 10 in Ossenzijl. We beginnen om 20.00 uur. Momenteel zijn we met ons negenen, maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met dhr. L. Buijert als u mee wilt doen. 0561-451391.

LEGO CHALLENGE!

Wij dagen je uit! Bouw van Lego een tempel , maak er een foto  van en stuur je foto voor donderdag 28 oktober naar janinedamhuis@hotmail.com. Waarom een tempel?  Vandaag (10 oktober) ging de zondagsschool over Haggai 1:1-15. Daar gaat het over het opbouwen van de tempel in Jeruzalem. De foto’s van de tempels laten we zien in de gezinsdienst van 31 oktober. Let op! Ook volwassenen mogen mee bouwen. Dus doe je best, misschien vindt de jury jouw tempel de mooiste en ga jij er met de prijs  vandoor!! Succes! Oh ja, heb je geen Lego? Dan mag je ook een tempel tekenen of knutselen.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft vakantie van 16 t/m 24 oktober. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mw. Kramer of één van de ouderlingen.

Begroting Diaconie 2022

De begroting voor 2022 is weer opgemaakt en ligt tot en met zaterdag 23 oktober ter inzage bij Annie Luth- de Vries.

U kunt telefonisch contact opnemen met Annie als u de begroting wilt inzien. Haar telefoonnummer is 06 42749023

Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij Mijntje Veenstra. Graag even bellen van te voren: 06-13931052.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Maandag 18 oktober: Inleveren copy voor Kerkklanken vóór 18.00 uur

Woensdag 20 oktober: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 12 oktober:          12-15 jaar om 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 14 oktober:      16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 18 oktober a.s. aanvang 19.00 uur is weer de 2 wekelijkse Bijbellezing in de Landerijen. Ook mensen buiten de Landerijen zijn hierbij van harte welkom. Het is een korte dienst, een schriftlezing en een korte overdenking. Er wordt gezongen o.l.v. orgelmuziek. Na de dienst drinken we gezellig koffie/thee en zingen we samen op verzoek liederen. De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten: maandag 1 november, maandag 15 november en maandag 13 december Wees welkom!

Oecumenische dienst in Oldemarkt

Op  zondag 14 november wordt ’s morgens om 9.30 uur in de Hervormde Kerk in Oldemarkt de jaarlijkse oecumenische dienst gehouden. Voorganger is Heidi Kramer. Deze keer is er geen koor omdat er te weinig tijd is geweest om te repeteren. Organist is Henk Braad. Thema voor deze dienst is: “Houd vol”. De collecte is bestemd voor pater André van Zon. Hij werkt in Mozambique bij de stichting Mutanyana Weru en zorgt daar voor de allerarmsten. Hij schrijft dat het soms onbegonnen werk lijkt, maar dat een druppel op een gloeiende plaat altijd de moeite waard is. De brief die wij ontvangen hebben wordt tijdens de viering voorgelezen. Oecumenische commissie Oldemarkt e.o.

Collectanten gezocht

Voor de Huis-aan-huiscollecte 2021 van Kerk in Actie ben ik op zoek naar mensen die in Oldemarkt een paar straten collecte willen lopen. Van 22 tot 27 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. In de vaak onveilige kampen groeien ze op in gammele tenten, met gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Wij helpen hen met voedsel, kleding en onderwijs en waar mogelijke een betere plek. Wilt u ook meehelpen als collectant? Dan mag u zich bij mij aanmelden; alvast bedankt!

Neeke de Boer-Jongsma, de Veentjes 34, tel: 0561-452506.

Kaarten maken/tijd voor samen koffie.

13 oktober hebben we met een aantal mensen koffie gedronken en nagedacht over: “hoe nu verder”. Het volgende hebben we bedacht  en geven u gelijk de data door. 27 oktober kaarten maken heeft u zin om te  komen, 10 november tijd voor samen koffie, ook daar is iedereen welkom. 24 november weer kaarten maken en 8 december weer tijd voor samen koffie. Alle morgens zijn van 10.00uur tot 11.30uur. U bent van harte welkom. Tot de koffieochtend in januari in de Landerijen hoopt te starten willen we het even zo doen. We hopen dat er vrijwilligers zijn voor de koffieochtend, het zou jammer zijn als dit moet stoppen. Weet u iemand of lijkt het uzelf mooi om te doen? Een mailtje naar: peter.dekker.oldemarkt@gmail.com. Daar zullen ze zeker blij mee zijn!

Vriendelijke groet van Weimpje Rustige en Els Brouwer.