Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 november 2019

Kerkdiensten zondag 17 november 2019

Paasloo:   09:30 uur mevr. H. Kramer-de Jong. Ook tienerdienst

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Geraldien Buijert

Ossenzijl:   10.00 uur dhr. J. Jansen, gezamenlijke dienst met Vrije Zendingsgemeente in  gebouw Rehoboth

Kerkdiensten zondag 24 november 2019

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Oldemarkt:   09:30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e  Project 10 27 2e  College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Beamer: Jelmer Trox

Na afloop van de dienst is iedereen uitgenodigd voor koffie of thee in de Ontmoeting

Bedankt

Hierbij wil ik een ieder hartelijk dank zeggen voor de vele kaarten, attenties, bezoekjes en de bloemen vanuit de gemeente die ik heb mogen ontvangen tijdens mijnverblijf in de Tjongerschans en revalidatieafdeling de Linde in Heerenveen.

Hartelijke groet, Tj. Veenstra-van Eijck, Wolvega.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten en alle andere attenties die wij hebben ontvangen voor ons 50 jarig Huwelijk. Het was hartverwarmend, heel veel dank daar voor, het heeft ons heel erg goed gedaan.

Tiemen en Leentje Jongschaap.

Bidstond

Iedere woensdagmorgen om 9:00 uur komen we met een paar mensen bij elkaar. Wij zingen, danken, bidden en doen voorbede.

We nodigen je uit en doe van harte met ons mee. Voorbede is zoals Ezechiël 22:30 zegt, het optrekken van een muur, een bescherming, een geestelijke bescherming. We bidden voor elkaar, onze gemeente, ons dorp, Israël, ons land en de wereld…

Voorbede is de grootste roeping die een kind van God kan ontvangen! Je bent van harte welkom!

Woensdag 20 november dienst van genezing en bemoediging

A.s. woensdagavond wordt er in Paasloo weer een dienst van genezing en bemoediging gehouden. Er is ruimte voor persoonlijk gebed, voorbede en ziekenzalving. Iedereen is van harte welkom.

Starterscursus AED/BurgerHulpVerlener

St. AED Oldemarkt heeft een beginnerscursus AED/Burgerhulpverlener op de planning staan voor 14 of 15 januari 2020 en er zijn nog plaatsen vrij. Misschien iets voor u? Het zou fijn zijn, wanneer in geval van calamiteiten, er mensen zijn die weten wat ze moeten doen en zo anderen kunnen helpen, ook tijdens kerkelijke activiteiten. De kosten van € 10,00 worden door het College van Kerkrentmeesters betaald. Wanneer u belangstelling heeft, geeft u dan zo spoedig mogelijk op via: aedstichtingoldemarkt@gmail.com of neem contact op met één van de Kerkrentmeesters.

Begrotingen ter inzage

De voorlopige begrotingen van de diaconie en van de kerkrentmeesters liggen deze week voor de gemeente ter inzage. Vooraf graag even een afspraak maken met Annie Luth (diaconie, 06 – 42749023) of Shelley Tietema Price (kerkrentmeesters, 06-31340647)

Kerstrondje 21 december

Dit jaar doen we voor de 2e keer mee en hebben als thema: “ Het geheim van Kerst”.

We hebben weer allerlei ideeën bedacht om te laten zien wat Kerst echt betekent. Het grootste geschenk van God voor ieder mens, groot en klein. Vorig jaar was erg geslaagd en we hopen dat het dit jaar weer gaat lukken. Maar dat kunnen wij niet alleen! Wat hebben we nodig: Figuranten, opbouwers en afbrekers, mensen die willen helpen om buiten een boom op te zetten en cateringmedewerkers. Kerst: een geschenk uit de hemel. Helpen jullie mee om dat cadeau uit te delen aan de mensen om ons heen? Wij rekenen op u/jou!

Opgave: Grietje Visser 0561-451906, ds. Egbert Jans 0561- 750902, Janny Bouwer 0561- 452171

Agenda:

Dinsdag 19 november: GGG Ossenzijl bij mevr. W. Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 20 november: bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 09:00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Sinterklaasfeest in AZC Luttelgeest 

Binnenkort is het weer sinterklaasfeest voor alle kinderen in Nederland. Wij willen dit jaar een leuk sinterklaasfeest verzorgen voor 115 kinderen die naar school gaan op het asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Deze kinderen hebben alles achter moeten laten toen ze gingen vluchten. Ze hebben veel meegemaakt en weten nog steeds niet waar ze uiteindelijk terecht komen. Sinterklaas komt ook bij hen op school en wij zouden het heel fijn vinden als hij dan een zak met cadeautjes meebrengt.

Wij hebben ook contact gelegd met de basisscholen de Ark en het Kompas in Steenwijk. Zij gaan pakjes maken voor kinderen van 8 tot 12 jaar met een maximumbedrag van € 7,50.

Onze vraag is of u hetzelfde wilt doen, maar dan voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Wilt u op het pakje de leeftijd vermelden en of het voor een jongen of een meisje is. Ook zou het leuk zijn als er in dat pakje een kleine chocolade letter zit. Wilt u wel meedoen maar weet u niet wat u moet kopen en waar, dan kunt u dit project ondersteunen met een gift. Daarvoor komt een bus te staan bij de ingang van beide kerken in Oldemarkt. Op 24 november kunt u de pakjes inleveren of het geld in de bus, dan hebben wij ruim de tijd om alles te regelen. Alvast heel erg bedankt. Els Kuit en Gerda Koning

Kerstmaaltijd op 18 december bij de Rietstulp in Giethoorn
Op 18 december wordt weer een kerstmaaltijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor minima en gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en wordt georganiseerd door st. JY, st. Voedselbank Steenwijkerland en st. Diaconaal Platform Steenwijkerland. Via de diaconie kunt u een uitnodiging voor deze kerstmaaltijd ontvangen. Het is de bedoeling dat u zich daarna zelf aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht bij de diaconie of bij Janien van der Linde 0527-745959 of kerst@stichtingjy.nl

Collecten en bloemen zondag 10 november.

De collecte opbrengst tijdens de oec. viering/dienst heeft het mooie bedrag van 363,65 euro opgebracht. Dit geld is bestemd voor het werk van Zuster Lies op de Weegh. De zusters in Muyinga vangen veel moeders met ondervoede kinderen op. Namens hen heel hartelijk dank!

De bloemen vanuit de Oec dienst zijn als groet namens de beide kerken en parochie gegaan  naar: ‘t  Proathuus in de Landerijen, dhr. W. Jonkers te Oldemarkt, mevr. Dummer en mevr. Esther Pierik te Steenwijk.

De kinderen bouwen n.a.v. verhaal Barmhartige Samaritaan een herberg van duplo en knippen en plakken de volgorde van het verhaal.