Kerkelijk nieuws voor zondag 17 mei 2019

Kerkdiensten zondag 17 maart 2019

Oldemarkt: 09.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.                    

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Sjaco Bouwer

Woensdag 20 maart 2019

Paasloo: 19.30 uur Dienst van Genezing en Bemoediging

Kerkdiensten zondag 24 maart 2019

Paasloo: 09.30 uur Ds. E. H. Jans                    

Collectes: 1e Kinderen in de Knel, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Deborah Harteveld en Linde de Graaf

Pastoraat

Marcel Prins heeft rug-/knieklachten, er volgt een afspraak bij de orthopeed; hopelijk geeft dat meer duidelijkheid? Sterkte en beterschap gewenst!

Gemeenteavond op 19 maart

Vorig jaar is tijdens de gemeenteavond een inleiding gehouden over de kwaliteitskenmerken van een gezonde gemeente. De aanwezigheid van deze kwaliteitskenmerken worden als belangrijke pijlers gezien voor de opbouw van een christelijke gemeente, aangereikt vanuit de Schrift. Om deze in kaart te brengen kan een gemeente een gemeenteprofiel op laten stellen onder begeleiding van het bureau voor Natuurlijke Gemeenteontwikkeling (NCD). Ds. Menkveld is bereid gevonden om op de gemeenteavond de ervaringen vanuit zijn eigen gemeente met ons te delen. Vanaf 21:00 uur zal hij in ons midden zijn. Op deze wijze krijgt ook u een indruk van de praktijk van dit proces.

Op de kerkenraad en vanuit de gemeente kwam de vraag naar voren of de tweede ochtenddienst om 11.00 uur, waarbij het muziekteam de liederen begeleidt, niet een centrale dienst zou kunnen worden. Een variëteit aan redenen werd daar voor aangereikt. Helder was ook dat over deze vraag de gemeente gehoord moest worden. Besloten werd om deze vraag dan ook aan u voor te leggen.

Het zal u niet zijn ontgaan dat het altijd weer een stevige uitdaging is om aan ambtsdragers te komen. De ambten van ouderling-kerkrentmeesters en diakenen worden nog redelijk vervuld, maar het ambt van ouderling is maar moeilijk te vervullen.

U wordt uitgenodigd om ook zelf zaken aan te reiken die u graag aan de orde zou willen stellen. Te allen tijde geldt dat het niet gezegd is dat er gelijk een inhoudelijk respons gegeven kan worden, maar uiteraard doen we ons best om u van reactie te voorzien. In dat kader hierbij alvast een vraag om over na te denken:Wat ervaart u op gebied van het gemeenteleven zelf als positief en wat zou anders willen, of aandacht voor willen vragen? U bent van harte welkom om 20:00 uur in De Ontmoeting. Koffie vanaf 19:45 uur. Wij rekenen op uw komst…ook van de jonge generaties!

Nieuwe verlichting kerk Oldemarkt

Misschien was wat het u opgevallen, misschien ook niet, maar we hebben sinds een aantal weken nieuwe energiezuinige LED-verlichting in de kerk te Oldemarkt. Zo hopen we weer jaren vooruit te kunnen en te besparen op onze energierekening. Met vriendelijke groet, Namens het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

Collectemunten

Moeten bij u ook iedere zondag de portemonnees en spaarpotten op de kop voor kleingeld voor de collectes? Misschien is aanschaf van collectemunten dan iets voor u! Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om collectemunten aan te schaffen. Zo grijpt u nooit meer mis. U kunt hiervoor terecht bij Mijntje Veenstra-Blaauw, Burg. Kuiperslaan 89, Oldemarkt (graag van tevoren even bellen, tel. 0561-451394).

There is more next, Diever

Op zaterdag 23 maart is er in Diever weer een ‘There is More Next’ dag. Met There is More! Next bieden we je een ervaringsplek in een vertrouwde omgeving waar je stevig onderwijs ontvangt over het werk van de Heilige Geest en waar je kan groeien in een diepere relatie met Christus. We bieden bewust veel ruimte om voor je te laten bidden. Met de komst van There is More zien we in veel kerken en onder vele christenen de aandacht voor Gods spreken en voor de werken van de Heilige Geest toenemen. Die beweging, waarin jij God ook ervaart en waarin Zijn spreken door Woord & Geest centraal staat, willen we verder stimuleren.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Eerder zijn we hier al heen geweest met een clubje gemeenteleden die deze dag als heel positief hebben ervaren. Kosten zijn €15,– inclusief lunch. Voor meer informatie en opgave:

https://www.thereismore.nl/there-is-more-next/. Hopelijk kunnen we er weer met een groep naar toe. Mooi dichtbij.

Ouderenmiddag 8 mei
Voor de gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn organiseert de Diaconie van beide kerken een gezellig uitje en wel op woensdag 8 mei 2019. Locatie: Dierenpark Taman Indonesia Kallenkote, Kallenkote 53. op woensdag 8 mei ’s  middags. Programma: 14.00 uur ontvangst met koffie/thee en spekkoek. Daarna een rondleiding door het park en om 15.00 uur is er een voederpresentatie.  Om 16.00 uur gezellig samen zijn onder het genot van een hapje (loempia of lekker pasteitje) en drankje. Wie zin heeft om met elkaar dit leuke park te bezoeken en elkaar te ontmoeten kan zich opgeven graag voor 27 april a.s. bij Mijntje Veenstra, tel 06  13 93 10 52   of bij Sylvia Kuipers tel nr 06 28 97 79 95. 

Studieseminar door ds. Henk Poot in Oldemarkt over “Israël en de Bijbel”

Op dinsdag 26 maart is er in Oldemarkt de eerste studieavond geweest in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Israël en de Bijbel. De andere data zijn,  dinsdag 2 en 9 april. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ontmoeting, Marktplein 9 in Oldemarkt. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Agenda:

Maandag 18 maart: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30.

Dinsdag 19 maart: Gemeenteavond in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 20 maart: Bidstond in de Ontmoeting. 9.00 uur.