Kerkelijk nieuws voor zondag 17 juni 2018

Kerkdiensten zondag 17 juni 2018

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Gea Raafs en familie Boogaard.

Beamer: Hans Bult.

 

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

24 juni          Wijmie Dekker     0561 – 451538

1 juli.

Ria Kroes

0561-452010

8 juli.

Arie Threels

0561-450886

15 juli.

Miep Weemstra

0561-451898

22 juli.

Arjen Jansons

0521-522090

29 juli.

Peter Dekker

0561-451538

 

Kerkdiensten zondag 24 juni 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans. Zondag nieuw-ingekomenen. Koffie drinken na afloop van de dienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Evangelisch Werkverband.

Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans.

Beamer: Harman Tietema.

 

Pastoraat

Mevr. Jongschaap is op 5 juni j.l. helaas opnieuw gevallen, zij heeft een paar middenhandsbeentjes gebroken, eerst kreeg ze een spalkje, maar op 12 juni kwam er een rekverband om. Gelukkig gaat het de goede kant op, zegt ze zelf.

Jaco Beugelink heeft goede uitslagen gekregen, er is bij de ruggenprik niets gevonden en alles rustig.

Dhr. J. Oord werd afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis en mocht ook weer thuis komen.

Laten we God danken voor goede uitslagen en alle zieken opdragen in onze gebeden.

 

Geslaagd!!

Afgelopen week zijn er weer veel jongelui geslaagd voor hun diploma. De volgende jongeren uit onze gemeente horen daar bij: Lian Sikkema, Bente Duetz, Anne-Marije de Boer, Aron Bouwer, Femke Schoonhoven, Manon en Bram Poelsema, Sietse Hagen, Bjorn Dekker, Rosalie Jans, Lisa de Boer, Saffira Muis, Caitlyn Tietema, Pieter Poelsema, Mark Lenstra en Isa Muis.

Wat fijn dat er voor jullie gevlagd kon worden! Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma en veel plezier ermee! Maar nu eerst een welverdiende vakantie en allemaal succes bij de vervolg stappen!

 

Vakantie koster

Van 6 t/m 24 juni is onze koster uit Oldemarkt, Ina Bootsma, op vakantie. In deze periode wordt waargenomen door Jurgen Raafs (tel. 450660).

 

BBQ

Op 15 juli D.V. gaan we, na de ochtenddienst, weer een gezellige maaltijd houden. We gaan na de koffie BBQ-en bij de Ontmoeting van de kerk in Oldemarkt. Elk jaar is dit reuze gezellig en bij deze is iedereen weer van harte uitgenodigd. Het enige wat u mee moet nemen is een goed humeur, de rest wordt geregeld. Weer of geen weer; het gáát door, dus: tot 15 juli! Marian Biesma.

 

Nieuw slot kerk Oldemarkt

Binnenkort zal er nieuw slot worden geplaatst in de deur van de kerk te Oldemarkt. Dit betekent ook dat er nieuwe sleutels zijn. Heeft u nu een sleutel van de kerk te Oldemarkt en wenst u een nieuwe sleutel te ontvangen, stuur dan voor 1 juli een bericht naar kerkrentmeesters@hgop.nl Wij zorgen daarna voor de uitgifte van de sleutels. Met vriendelijke groet, Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

 

Gezocht vrijwilligers klein onderhoud begraafplaats Paasloo
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die 1x per 2 weken een uur / anderhalf uur klein onderhoud willen doen aan de begraafplaats te Paasloo. Het gaat o.a. om schoffelen langs de zandpaden, onkruidbestrijding e.d. Vele handen maken licht werk. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Kroes, tel. 0561-452010.  Met vriendelijke groet, Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

 

Nieuwe wet privacy wetgeving (AVG)

Beste gemeenteleden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de afgelopen week de nieuw privacy wet (AVG) in werking is getreden. Omdat dit ook ons als gemeente raakt, is er een werkroep opgericht die alles in goede banen moet leiden. In deze groep zitten Gerrit Huisman, Arie Threels, Bastiaan van Beek en ondergetekende. Het doel is om aan de wet te voldoen en het voor ons zo werkbaar en eenvoudig mogelijk te houden.

Kort samengevat komt het er op neer dat alles wat met persoonsgegevens te maken heeft onder de AVG valt. Gelukkig is er een artikel opgenomen voor kerken e.d., wat voor ons het allemaal een stuk eenvoudiger maakt. Er is echter nog een boel te doen en er is ook nog een aantal praktische vragen waar nu nog geen antwoord op te geven is. Als gemeente zullen we een privacyverklaring opstellen, maar er komt meer bij kijken. Wat vooral van belang is, is dat iedere vrijwilliger beseft, ook de niet KR-leden, dat we veel werken met persoonsgegevens en dat die onder de wetgeving m.b.t. privacy vallen. Het is aan ons als commissie om hier een praktische oplossing voor te vinden. Mochten er vragen of suggesties zijn, dan horen we het graag.

Namens de privacy commissie, Peter de Graaf

 

Gezocht:  archivarissen

Onze organist Henk Braad heeft in de loop der tijd een grote collectie opgebouwd van liturgieën, die in onze gemeente gebruikt zijn. Hiermee is een prachtig overzicht ontstaan van de gebruikte liederen en de veranderingen op dat gebied. Deze staan echter allemaal op papier. Zijn er mensen die willen helpen om deze liturgieën in te scannen of op de foto willen zetten om alles zo te digitaliseren? Aanmelden kan bij Peter de Graaf, tel. 452691, pdegraaf@hgop.nl

 

Studieavond met ds. Kees van Velzen in Steenwijk over “70 jaar Israël”

Op dinsdag 19 juni is er in Steenwijk een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 70 jaar Israël. De bijeenkomst vindt plaats in de Vrije Zendingsgemeente Beth-El, Gasthuislaan 109 in Steenwijk. De aanvang is om 19.45 uur, toegang is gratis. U bent van harte welkom!

70 jaar Israel: Het is 14 mei 1948 wanneer David Ben Goerion, Israëls eerste premier, de staat Israël uitroept. Het werd het begin van grote oorlogen in het Midden-Oosten, maar ook het begin van de terugkeer van het Joodse volk naar het Land van hun voorvaderen en het Land van de Belofte. Het is bijzonder om wat voorspeld is in de profeten, de terugkeer van het Joodse volk en herstel van het land, in onze dagen werkelijkheid te zien worden.

“Israël is een uniek land en een uniek volk,” aldus Van Velzen, “het is het enige volk uit de oudheid dat nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en Zijn almachtig handelen.

Graag hopen wij u te ontmoeten. Neemt u ook uw vrienden en kennissen mee? Iedereen is van harte welkom.

 

Zomeravondconcert met Looft den Heer Oldemarkt

Op zaterdag 23 juni om 20.00 uur is er een zomeravondconcert in kerkcentrum “De Hoeksteen”, Nagelerweg 2 te Emmeloord. Centraal in dit concert staat de koorzang en het samen zingen. Dat alles onder de inspirerende leiding van Co Jongsma-Hoekstra uit Emmeloord. Zij is de dirigente van de drie koren die meewerken aan het concert: Cantemus Dominum uit Marknesse, Looft den Heer uit Oldemarkt en de Cantorij uit Emmeloord. Deze koren zijn verschillend van karakter maar hebben met elkaar gemeen dat ze worden geleid door één dirigente.

Traditiegetrouw  geven de gezamenlijke koren jaarlijks een concert ter afsluiting van het seizoen.  Naast koorzang, zowel a capella als begeleid door piano, laten de zangers ook in andere bezetting van zich horen. Zo zingt een viertal zangers van twee van de koren een Fries lied, op woorden van de dichter Fedde Schurer. Ook de heren van Looft den Heer treden op de voorgrond door het zingen van “I heard the voice” van Thomas Tallis. Naast koorzang kunt u ook genieten van orgelspel.

Kenmerkend voor deze zomeravondconcerten is dat de liefde voor het zingen wordt gedeeld met het publiek: er staat ook samenzang op het programma.

U bent van harte welkom om te komen genieten van dit zomeravondconcert. De entree is gratis, wel kunt een vrijwillige bijdrage geven ter dekking van de kosten. Tot ziens op 23 juni!

 

Agenda

Woensdag 20 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 21 juni: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 1 juli: Marktpleindienst. Aanvang 17.00 uur