Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 Juli 2022

Kerkdienst zondag 17 juli 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zomerzondagsschool: Janine Damhuis.

Kerkdienst zondag 24 juli 2022

Paasloo: 9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zomerzondagschool: Gea de Boer.

Kerkdienst zondag 31 juli 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zomerzondagsschool: Marije Pen.

Kerkdienst zondag 7 augustus 2022

Paasloo: 9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello.

                             Koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zomerzondagsschool: Mijntje Veenstra.

Kerkdienst zondag 14 augustus 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zomerzondagsschool: Deborah Harteveld.

Kerkdienst zondag 21 augustus 2022

Paasloo: 9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zomerzondagsschool: Alike Kuit.

Kerkdienst zondag 28 augustus 2022

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E. H. Jans.

                   Gezinsdienst m.m.v. muziekteam.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zomerzondagsschool: Alike Kuit.

Pastoraat

Mevr. Los-Jongschaap uit Oldemarkt boekt vooruitgang qua revalidatie, dus het gaat de goede kant op! Wat heel fijn is.

De heer H. de Boer uit Oldemarkt is dinsdag 12 juli jl thuisgekomen; de operatie en het herstel is tot nu toe heel erg goed verlopen.

Diny Blankvoort-Dolstra uit Oldemarkt zit in het traject van immuuntherapie in combinatie met de 1e kuur; tot nu toe reageert ze erg goed.

Mevr. Tj. Farnholt- Kruithof uit Oldemarkt is herstellende van de heupoperatie en zij heeft therapie.

De heer R. van Beek uit Oldemarkt gaat steeds een beetje vooruit, waar hij dankbaar voor is.

Diny Blankvoort-Dolstra, mevr. Tj. Farnholt-Kruithof en de heer R. van Beek, zij willen graag iedereen bedanken voor de bezoekjes, bloemen, telefoontjes en kaartjes;  het is hartverwarmend hoe gemeenteleden meeleven, dat wordt zeer gewaardeerd, dank!

Hartelijk dank

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bemoedigingen, gebed, kaarten, bloemen en alle aandacht in welke vorm dan ook rondom mijn operatie. Dat heeft ontzettend goed gedaan. Maar de hoogste dank en eer gaat uit naar mijn Hemelse Vader van wie ik Zijn nabijheid en rust nadrukkelijk heb mogen ervaren en dat Hij de mensen heeft gegeven die biddend om ons heen stonden. Wat een rijkdom! In Zijn Shalom verbonden, Janny en Harry Bouwer

Zondagsnieuws in de zomervakantie

In de zomervakantie is er geen Zondagsnieuws van 24 juli t/m 21 augustus.

Vakanties

De vakantie van ds. Jans is van 18 juli t/m 14 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van 30 juli t/m 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. Het scribaat wordt van 28 juli t/m 21 augustus waargenomen door Jelly Pen 06-39381500 of scriba@hgop.nl.

Open monumentendag zaterdag 10 september

Zaterdag 10 september zullen de beide kerken opengesteld worden in het kader van de Nationale Monumentendag. Een paar vrijwilligers van de huidige groep die nu reeds aanwezig is op de woensdagen hebben toegezegd hieraan mee te willen werken. Echter niet iedereen kan en wij komen een paar mensen voor een paar uurtjes tekort. Wie wil en kan zaterdag 10 september een paar uur in een van de onze kerken aanwezig zijn? Bel me dan even.

Hartelijk dank, Jacob Jan Luth, telefoon 06 51589455

Openstellen kerk

Op 6 juli was ik enkele uren in de kerk om eventuele gasten op te vangen. Een echtpaar met 2 jonge kinderen liepen binnen en genoten van de mooie kerk en de stilte. Ze waren op familiebezoek in Vledder en gingen de omgeving verkennen, zelf kwamen ze uit Zuid Afrika. Toch konden we met elkaar goed verstaan: ze staken een kaarsje aan voor overleden familie.

s’ Middags liep een mevrouw binnen, die direct zei: wat een mooi orgel en kwam ze met de vraag: wanneer is hier een orgelconcert, want zei ze, de akoestiek is hier geweldig.

Waarop ik zei, ja zing maar dan hoor je het. O nee  zei ze, ik kan niet zingen, waarop ik zei: Zal ik “Laudate omnes gentes” voor je zingen? Genietend, ging ze later de kerk uit. Raad maar wie ik ben.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 20 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Elke woensdag: Openstelling kerken Oldemarkt en Paasloo van 11.00 tot 15.00 uur. Tot en met 31 augustus.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Geslaagd.

Anne Marije de Boer, de Veentjes 36, is geslaagd voor haar diploma PABO en certificaat Teachers College. Van harte gefeliciteerd Anne Marije en heel veel plezier van je diploma bij de volgende fase in je leven..

Uitje voor 75 plussers!

Na 2 jaar met coronamaatregelen kunnen we als diaconieën van de HGOP en PGO weer een uitje voor 75 plussers organiseren! Daar zijn we blij mee en hopen dat velen van u er ook zin in hebben. We zijn van plan om op woensdag 31 augustus naar museum de Proefkolonie in Frederiksoord te gaan! We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Landerijen en rijden dan naar het museum en drinken daar een kopje koffie of thee met iets lekkers en gaan het museum bekijken. In het museum gaan we 200 jaar terug in de tijd en beleven het unieke verhaal van Johannes van den Bosch en treden we in de voetsporen van de eerste kolonisten en ervaren we hun onvergetelijke verhaal via een unieke multimediale tijdreis! Daarna maken we een rit met de kolonie tram door de omgeving en rijden langs de koloniehuisjes, het koloniekerkje, huis Westerbeek, het Postkantoor en het Logement en krijgen uitleg van een gids. Tot slot drinken we samen nog even iets. Rond 17.00 uur vertrekken we weer naar huis. Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden. Om e.a. goed te kunnen regelen, ook qua vervoer, is het nodig dat u zich voor 14 augustus aanmeldt bij  Annie Luth  06 42749023 /  a.luth78@gmail.com of Boukje Leusink 06 80078724 / boukje.leusink@outlook.com. Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht!  Wij hopen velen van u te ontmoeten bij dit uitstapje! De gezamenlijke diaconieën! Mensen geef jullie op voor dit leuke uitje!

      De diaconie wil graag weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen

               Museum en een ritje met de tram is een grote aanrader

World Servants 

Nog een paar dagen en dan is het voor mij (Alike) zover. Ik vertrek zaterdag 16 juli naar Guanhães Almas | Brazilië (BR122)  en hoop op zaterdag 6 augustus weer te landen in Nederland. We gaan daar bouwen aan een gemeenschapscentrum.

Ik wil u bedanken voor alle steun die ik heb gekregen van u. De reis is natuurlijk te volgen. Als er nieuws is over het project, dan is dat te zien op www.volg.ws/BR122. Alle berichten worden ook gedeeld op Facebook en andere social media.  

 Daarnaast is het ook nog mogelijk om groetjes te doen via de website. Via worldservants.nl/groeten is het voor thuisblijvers mogelijk om de groeten te doen. Op de startpagina van de website vind je, wanneer het project (BR122) onderweg is, een knop ‘Leef mee met …’. Hier kunnen u mijn naam, uw eigen naam en een bericht schrijven naar mij. Deze berichten zijn super leuk om te ontvangen op project en hoop er natuurlijk een paar te ontvangen. 

Rosalie zal op reis gaan naar Nepal en daar klaslokalen gaan bouwen. Zij zal 1 augustus vertrekken en 20 augustus weer landen in Nederland. Ook haar reis is te volgen. Via: www.volg.ws/NE122. En het is ook mogelijk om haar de groeten te doen via worldservants.nl/groeten. Op de startpagina van de website vind je, wanneer het project (NE122) onderweg is, een knop ‘Leef mee met …’. Hier kunnen u mijn naam, uw eigen naam en een bericht schrijven naar mij. Deze berichten zijn super leuk om te ontvangen op project en ze hoopt er natuurlijk een paar te ontvangen. 

World Servants 2023 : Vanaf het pinksterweekend is het mogelijk om je op te geven voor een reis/project in 2023 met World Servants. Een World Servants-werkvakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. Twee tot drie weken lang ben je onderdeel van een cultuur in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Je gaat tijdens je werkvakantie vrijwilligerswerk in het buitenland doen met een groep leeftijdsgenoten uit Nederland en leeft midden tussen de lokale bevolking. Samen bouw je mee aan een school, woningen of een kliniek. Op deze manier draag je bij aan de leefomstandigheden in de gemeenschap. Naast het bouwen doe je nog veel meer: je bezoekt een familie in het dorp, speelt een potje voetbal met de plaatselijke bevolking, vertelt een Bijbelverhaal aan honderden kinderen en gaat cultuur snuiven in de omgeving. 

Mocht je  belangstelling hebben voor een informatiebijeenkomst en/of reis. Neem dan contact met mij op. Dit kan door middel van berichtje via Whatsapp, SMS, Facebook, een mailtje of bellen mag natuurlijk ook. Bij voldoende belangstelling ga ik een informatiebijeenkomst organiseren en kijken of het mogelijk is om een actiegroep te vormen. Laat van je horen!!! Reageren kan tot begin september. Alike Kuit (06-14675548 / alikekuit@hotmail.com)