Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 januari 2020

Kerkdienst zondag 17  januari 2021

Paasloo: 9.30 uur. Ds. E. H. Jans. Start week van gebed

Collectes: 1e  Rooseveltvakantieweek; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Dave Prins

Tienerdiensten

De tienerdienst van deze zondag gaat i.v.m. de lockdown niet door. Over de invulling van de tienerdienst op 7 februari wordt nog nagedacht.

Kindernevendienst

Zondag 17 januari is de kindernevendienst in Oldemarkt. Om 9.30 uur wordt begonnen in de Ontmoeting, waarna de kinderen om 10.30 uur weer opgehaald kunnen worden.

Zondag 24 januari is er een gezinsdienst. Het zou leuk zijn wanneer er ook een aantal gezinnen in de kerk aanwezig zijn, zodat de kinderen betrokken kunnen worden in de dienst.

Collecte diaconie t.b.v. Roosevelt vakantieweek  

Midden in de bosrijke omgeving van Doorn staat het F.D. Roosevelthuis. Op deze plaats komen gasten met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid bijeen om te genieten van een ontspannen vakantie. Het huis beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waardoor hier voor iedereen een geslaagde vakantie in het vooruitzicht ligt. Het huis ligt op landgoed Hydepark. Wandelpaden die ook voor rolstoelgebruikers goed toegankelijk zijn, leiden naar een fazanterie en een schitterend landgoed te midden van een fraai aangelegde landschapstuin. Rust en ruimte zijn hier volop te vinden. Ondanks dat er vele vrijwilligers meehelpen is aan een financiële bijdrage toch behoefte om een goede en gezellige week te kunnen organiseren.  We hopen dat er weer mogelijkheden om voor deze groep mensen toch  iets moois te organiseren.

Kerkdienst zondag 24  januari 2021

Oldemarkt: 9.30 uur. Mw. H. Kramer-de Jong, Emmeloord.  

                   Gezinsdienst.

Collectes: 1e  Israëlwerkgroep; 2College van Kerkrentmeesters; 3e Oecumene

Beamer: Hans Bult

Collecte kerstnachtdienst

Onderstaand een bedankmail van Ds. Khoury. Tijdens de kerstnachtdienst was de Diaconiecollecte voor hen bestemd.

Ds. Naim Khoury vormt samen met zijn vrouw Elvira het voorgangersechtpaar van de First Baptist Church in Bethlehem. In de geboorteplaats van onze Heiland hebben christenen het zwaar, onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit.

Beste Pastor & Gemeente van de Oldemarkt-Paasloo, Groeten! We willen u heel erg bedanken voor de mooie kerstcollecte die u ons hebt gestuurd! Het is erg attent van u om ons uw collecte te sturen en wat een gezegend offer is het om dat te doen! We zijn u erg dankbaar dat u ons uw verrassingsgeschenk via Roger Van Oordt “Christian voor Israël” heeft gestuurd, waarvoor we dankbaar zijn! We willen bevestigen dat we het bedrag van 355 euro hebben ontvangen. Jezus is het grootste geschenk van allemaal: “Hij kwam om ons hoop, waarheid en echte vrede te geven te midden van een onrustige en gewelddadige wereld, zoals we in onze dagen leven! Maar de waarheid zal zegevieren door Zijn macht van wijsheid! Amen. Heel erg bedankt, In zijn dienst, Naim en Elvira.

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer. Voor verdere informatie verwijzen we u naar Kerkklanken en naar de website.

Diensten op YouTube

De kerkdiensten die via YouTube worden gestreamd, zullen na één week van YouTube verwijderd worden. U bent dus in de gelegenheid om een kerkdienst gedurende 1 week na uitzending terug te kijken.

Kerkbalans 2021

De actie kerkbalans is weer van start gegaan! Thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Van 16 januari tot 30 januari 2021 kunt u een van de vrijwilligers aan de deur verwachten om de enveloppen voor uw toezegging te bezorgen en weer op te halen. Ondersteunt u onze kerk met uw bijdrage, zodat onze kerk kan voortbestaan. Helpt u ons om samen kerk te zijn en er te zijn voor hen die steun nodig hebben? Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 20 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.