Kerkelijk nieuws voor zondag 17 december, 3e advent

Kerkdiensten zondag 17 december 2017, 3e advent

Op deze derde adventszondag is er om 09.30 uur dienst in Oldemarkt. voorganger zal zijn ds. Jans. Het is de derde zondag van de maand en dus is er ook tienerdienst. De tieners mogen voor de dienst al naar de Ontmoeting komen.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en fris in de Ontmoeting en worden nieuwe gemeenteleden welkom geheten.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Remco Trox

 

’s Avonds is er een kerstzangdienst in gebouw Rehoboth te Ossenzijl. Voorganger is ds. Jans. Er zal medewerking zijn van familie Kramer uit Leeuwarden en Jubal uit Ossenzijl. Organist is dhr. Th. Hoen. De dienst begint om 19.00 uur; u bent van harte welkom!

 

3e advent

De derde kaars wordt aangestoken door Fabian Damhuis.

 

We zingen:      God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.

Heb je het niet gemerkt? Het is al lang begonnen.

 

Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon:

Jij en je vrouw Elisabeth krijgen straks een zoon.

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want Hij is heel speciaal.

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.

 

Dag Maria, wees niet bang, God stuurt jou een bericht.

Jij wordt de moeder van zijn Zoon, de drager van het licht.

Zijn naam zal daarom Jezus zijn, Hij die de mensen redt.

Al heel gauw zul je zwanger zijn, net als Elisabeth.

 

Dag Maria, wat een eer, kom binnen, welkom hier.

Het kindje in mijn buik springt op en trappelt van plezier.

Elisabet, ik ben zo blij, God is in ons aan ’t werk

Gewone mensen maakt hij rijk de zwakken maakt hij sterk.

 

Tienerdienst op 17 december

Zondag 17 december a.s. is er Tienerdienst. De jeugd mag gelijk naar De Ontmoeting komen. We gaan met elkaar een Kerstfilm kijken onder het genot van wat lekkers. Waarschijnlijk duurt de film langer dan de kerkdienst. Als vervoer een probleem is brengen wij de kinderen thuis. Het is gezellig als jullie allemaal komen!

 

Kerkdiensten zondag 24 december 2017 4e advent

Dienst in Paasloo om 09.30 uur. Voorganger zal zijn ds. E.H. Jans.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen.

Kinderoppas: Antje de Boer en Marije Pen.

Zondagavond 24 december a.s. (kerstavond) houdt zondagsschool “’t Scheepke onder Jezus’ hoede” de kerstviering. Aanvang 18.30 uur.
In deze viering willen we erbij stilstaan dat Kerst veel meer is dan een feest van lichtjes, kerstbomen en chocolade. Wat dan?? U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons te ontdekken. We gaan veel zingen en kijken en luisteren naar het kerstverhaal.
Dit jaar komen we niet met de kerstlijstcollecte bij u langs de deur. Vanaf 3 december zal er een collectebus in de kerk in Oldemarkt komen te staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen zodat we dit kerstfeest kunnen financieren. Het is ook mogelijk om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL59RABO0361246587 t.n.v. zondagsschool. Alvast bedankt!
Wij hopen u op kerstavond in de N.H. kerk te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groeten,
kinderen en leiding zondagsschool “’t Scheepke onder Jezus’ hoede”

Om 22.00 uur is er de traditionele kerstnachtdienst. Dit jaar is er medewerking van Tehilla uit Emmeloord en onze voorganger is mevrouw H. Kramer-de Jong.

Beamer (kerstfeest zondagsschool en kerstnachtdienst): Sjaco/Aron Bouwer

 

Jubileum

Op vrijdag 22 december zijn dhr. en mevr. Wallinga-Groenewoud, de Krimpe 10 te Oldemarkt, 40 jaar getrouwd. We feliciteren u hier van harte mee en wensen u Gods zegen toe.

 

Pastoraat

Mevr. P. Strampel-Kroes, ‘t  Slingerland 4 is inmiddels verhuisd naar het Drostenhuis, Drostenstraat 3, 7742  BB  Coevorden. Een kaartje vanuit de gemeente zal ze zeer zeker op prijs stellen.

U krijgt allemaal de groeten van mevr. H. Otten-Tietema, zij woont nog steeds in verpleeghuis ‘de Flecke’, kamer 2-11, Midstraat 10, 8501 EV Joure; ze gaat wat achteruit, maar het gaat redelijk goed en ze is erg tevreden over de verzorging.

Mevr. Korpershoek blijft steeds een beetje vooruit gaan en daarom is ze verhuisd van Lindestede naar Zorgcentrum Berkenstede, kamer 107, Hortensiastraat 49, 8471  KK  Wolvega.

Onlangs is bij Edwin Pen, de Hare 13 Oldemarkt, borstkanker geconstateerd; een hele schrik. Gelukkig wezen de scans uit dat er geen uitzaaiingen zijn en dat de bewuste plekken (borst en lymfeklier) goed behandeld kunnen worden. Waarschijnlijk wordt op korte termijn begonnen met chemokuren, waarna in een later stadium nog een operatie zal volgen. Wij wensen Edwin en zijn gezin Gods nabijheid toe.

 

!!!Oppas!!!

Omdat er komend jaar een aantal oppassers mee stoppen zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die af en toe een keer willen oppassen op zondagochtend. Ben u vader, moeder, opa, oma, tiener of lijkt het u gewoon leuk om op te passen, graag melden bij Johannes van der Veen, 0561 451685 of 06 42215305.

 

Ophaallijst
Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

17 dec.   Fam. Doeve                0527 – 231415

24 dec.   Arie Threels                0561 – 450886

31 dec.   Kees Weemstra          0561 – 451898

7 jan.      Fam. Kooij                 0561 – 451964

14 jan.    Ria Kroes                   0561 – 452010

21 jan.    Miep Weemstra          0561 – 451898

28 jan.    Arjen Jansons             0521 – 522090

 

Collecte opbrengsten

De collecteopbrengsten op zondag 3 december waren als volgt:

Oldemarkt     

Diaconie                                             € 131,00

College van Kerkrentmeesters           €   76,60

Instandhouding gebouwen                €   71,75

 

Bloemen

De bloemengroet uit de dienst van 3 december ging naar Jurgen de Graaf aan de Burg. Van Gerrevinklaan en naar fam. Pen op de Hare.

 

Giften

Mevr. Doeve ontving een gift van € 15,– voor de kerk. Fam. de Graaf ontving € 75,– door de verkoop van pentekeningen van de kerk van Paasloo. Dit bedrag is bestemd voor kerk en gebouw in Paasloo. Mevr. Elzenaar ontving € 10,– voor het bloemenfonds. Allen hartelijk dank voor uw gift.

 

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken die tijdens mijn ziekte meegeleefd hebben met gebed, een kaartje, telefoontje of een bezoekje. Hartverwarmend! Greetje en Wicher Wicherson.

 

Nieuwsbrief Zambia

VERSCHRIKKELIJK!  In één woord samengevat. Op zondag 3 december was er in Miloso Zambia een storm. Het effect van die heftige wind was het verlies van diverse daken. De school voor VO raakte het dak kwijt en de slaapzaal van de jongens heeft ook geen dak meer. Enkele gebouwen op het MCC-centrum raakten licht beschadigd, onder meer het kantoor van Michael en een woning achter het kantoor. Voor zover ik weet zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. De school was gelukkig gesloten en hoopt op 17 januari weer open te gaan. Michael is met World Servants en de overheid bezig om te zien wat er gedaan kan en moet worden om de school op tijd weer onder dak te krijgen.

 

Agenda

Dinsdag 19 december: GGG bij fam. Karssen, Beulakerweg 16, Giethoorn. Aanvang 10.30 uur.

Woensdag 20 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 20 december: GGG bij familie De Graaf, Platteweg 31. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 21 december: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 2 januari: GGG Ossenzijl: Bij mevr. Ram aan de Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Donderdag 4 januari: Mannengroep bij Jan Oosterveld. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 9 januari: Vergadering college van kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 10 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

 

Tenslotte

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. (Jes. 9:5)