Kerkelijk Nieuws voor zondag 17 april 2022

Kerkdienst zondag 17 april 2022 Pasen

Oldemarkt:      9.30 uur Ds. E.H. Jans. m.m.v. Jeduthun

Collectes: 1e  PDC Herberg; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Kindernevendienst: Alle leiding

Ossenzijl:      19.00 uur Ds. E. H. Jans.

                      Paaszangdienst in Rehoboth

Collecte Diaconie

De collecte voor de Diaconie is bestemd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Mensen die vastlopen, te maken met rouwverwerking, burn-out raken of anderszins hulp nodig hebben kunnen in de Herberg, bij een geopende Bijbel in een prachtige omgeving, op adem te komen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.pdcdeherberg.nl

Kerkdienst zondag 24 april 2022

Oldemarkt:      9.30 uur Mw. E. Pierik. M.m.v. Jeduthun.

                        Oecumenische dienst in RK-kerk.

Collecte: Project Zuid Soedan van Sjoukje de Wit.

Oldemarkt:       19.00 uur Sjoerd Bakker, Urk. Jeugddienst.

                         M.m.v. muziekgroep Zingen op Urk onder

                         leiding van Jan Durk Wierda.

Collectes:     ?

Livestream: Aron Bouwer

Pastoraat

Mevr. Jonkers-Huisman uit Oldemarkt is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis; na onderzoek is vastgesteld, dat zij darmkanker heeft.

Mevr. Los-Jongschaap uit Oldemarkt is sinds 8 april jl. opgenomen op de IC van het Isala ziekenhuis te Zwolle.

De heer T. Thomas uit Oldemarkt verblijft nog steeds in het revalidatiecentrum Isala te Meppel; een verder herstel gewenst!

Mevr. Bult uit Oldemarkt wordt -waarschijnlijk- dinsdag 19 april geopereerd aan haar rug! We hopen dat de  operatie voorspoedig mag verlopen en dat daarna het herstel eveneens naar wens zal gaan!

Wilt u de zieken gedenken in uw gebeden?

Paaszangdienst Ossenzijl

Op zondag 17 april is er om 19.00 een paaszangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendingsgemeente in Ossenzijl. Voorganger is ds. Jans. Er zal veel worden gezongen, waarbij er twee of drie keer een onderbreking is voor schriftlezing en overdenking. Theun Hoen zal de zang op het orgel begeleiden met  één of meerdere koperblazers. Er wordt gecollecteerd voor EO Metterdaad t.b.v. de nood in Oekraïne. U bent van harte welkom!

Jeugddienst 24 april

Zondag 24 april is er weer een jeugddienst om 19.00 uur. Voorganger deze avond is Sjoerd Bakker van Urk. Thema van deze avond is: “Open je ogen.” 

De jeugddienst wordt omlijst door muziekgroep Zingen op Urk onder leiding van Jan Durk Wierda.

Deze dienst wordt van harte bij u aanbevolen, namens de Jeugdraad,

Arno Harteveld.

Livestreams kerkdiensten

Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van kerkdienst gemist. Het abonnement hiervan is opgezegd. We willen Pietje van Eijck (aankondiging diensten en opnames) en Peter Dekker (voor de storingen) bedanken voor hun inzet. Ze zijn op passende wijze bedankt. Voor nu is het mogelijk om de diensten te bekijken (live stream) of te beluisteren als u een internet aansluiting heeft op een smart tv, laptop of tablet, of via een mobiel. Het kan via de website www.hgop.nl of via www.kerkdienstluisteren.nl/kerken/hgop

Mocht u er niet uitkomen met het opzoeken van de diensten, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Elgersma (06-52486274) mail: h.elgersma@hetnet.nl of Aron Bouwer (06-13409414) mail: aron.bouwer@hgop.nl voor uitleg en een passende oplossing indien nodig.

Openstellen kerkgebouwen

Voor het openstellen van de kerk tijdens de zomermaanden hebben zich al 8 vrijwilligers aangemeld. Hier zijn we erg blij mee. In eerste instantie hadden we in gedachten om alleen de kerk van Oldemarkt open te stellen, maar ook de kerk van Paasloo zouden we in de zomer graag open willen houden, zoals jarenlang ook is gebeurd. Dat heeft al voor vele bijzondere ervaringen gezorgd. Als u ook 1 of 2 keer per maand een paar uurtjes beschikbaar bent om in de kerk aanwezig te zijn, dan horen we dat graag. Dag en tijd kan in overleg plaatsvinden en ook in duo’s is mogelijk. U kunt zich opgeven bij de scriba: scriba@hgop.nl/ 06 22142455.

SAVE THE BBQ DATE!!!

Met grote vreugde kunnen we mededelen dat we weer een gezellige BBQ gaan houden! Dit geweldige samenzijn gaan

                                          we houden op D.V 12 juni, na de                    

                                          zendingsochtenddienst.

                                          U bent van harte uitgenodigd om   

                                          GRATIS en ZONDER OPGAVE

                                          met elkaar te gaan BBQ-en bij de

                                          Ontmoeting in Oldemarkt. Noteer

                                          het alvast in uw agenda: 12 juni!

                                          Dit laat u toch niet schieten??

                                              SAVE THE BBQ DATE!!!!

Kerkklanken

Er staat weer een nieuw nummer van Kerkklanken op de website.

Vanuit de Diaconie
De Diaconie heeft van de Israëlwerkgroep een prachtig nieuw Avondmaalstafelkleed ontvangen. In veel gemeentes wordt dit Avondmaalskleed gebruikt. Vanaf Goede vrijdag zullen wij dit ook gaan gebruiken. Het kleed is in Israël gemaakt met mooie ingeweven symbolen en de Hebreeuwse tekst: Shabbat Shalom. Met dank aan de Israëlwerkgroep!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 19 april: Consistorie vergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 20 april: Bidstond in de Ontmoeting.

Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 20 april: Ministry cursus in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Donderdag 21 april:   Gebedsavond voor Oekraïne in de Katholieke kerk. Inloop 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 22 april:                     Clubavond 12-15 jaar in de Ontmoeting.

Oecumenische Viering zondag 24 april 09.30 uur in RK-kerk  “Vrijheid moet je koesteren” 

“Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid. Vul ons leven, vuur ons aan tot de wereld wordt bevrijd!” 

Hoe toepasselijk deze dienst in deze tijd te houden wat met vrijheid te maken heeft. Wij willen de vrijheid gedenken waarin wij al vele jaren mogen leven na de Tweede Wereldoorlog, terwijl diezelfde vrijheid in vele verschillende landen ver te zoeken is, nu zelfs dicht bij “huis”; het lot wat Oekraïne treft. Graag willen wij u uitnodigen deze viering bij te wonen waarin pastor Esther Pierik voorgaat en de Christelijke muziekvereniging “Jeduthun” en organist Henk Braad hun muzikale medewerking verlenen. De collecte na de dienst is bestemd voor Project Zuid Soedan (Old Fangak) van Sjoukje de Wit (www.southsudanmedicalrelief.org

Beste mensen

Al jaren zamelen wij kleding en speelgoed in voor vluchtelingen in Luttelgeest. Nu er zoveel vluchtelingen zijn die snakken naar een plekje waar ze aan een nieuwe toekomst kunnen beginnen, maar nu een beetje vastzitten terwijl ze hier al vele jaren zitten. Door de toeloop van vluchtelingen uit Oekraïne, die natuurlijk ook recht hebben op een plek. Onze vraag is: we komen nu goed speelgoed – zomerkleding –  schoenen voor alle leeftijden tekort. als u dat heeft kunt u dat brengen bij Gerda Koning Oosterschie 1 toevoeging 3, telefoon:720461 of bij Janny Verbeek Broeksteeg 2 telefoon 452483 graag even van te voren bellen zodat u niet voor een dichte deur komt te staan.

World Servants

Joehoe!!!!!! We mogen en gaan weer op reis met World Servants. Nadat de reizen 2 jaar zijn uitgesteld gaan we nu echt weer op reis. Wij kijken uit naar aankomende zomer en de kansen die God ons biedt. Wij willen u danken voor uw steun de afgelopen tijd en de giften die wij mochten ontvangen.

Na een jaar uitstel en sparen gaat Rosalie deze zomer dan echt naar Nepal. Ze gaat daar klaslokalen bouwen. In Nepal zijn er weinig scholen die focussen op kwaliteit en zijn de meeste overheidsscholen niet in het bezit van goede gebouwen. Privéscholen zijn er wel, maar voor de meeste mensen onbetaalbaar. Door het kastenstelsel gaan veel kinderen vanuit de laagste kasten niet naar school. Rosalie zet zich daarom in voor 700 Badi kinderen, afkomstig van een van de laagste kasten, zodat ook zij de kans krijgen op goed onderwijs.

Ik (Alike) ben afgelopen jaar 10 dagen aan het werk geweest op een project in Amsterdam in samenwerking met World Servants en stichting Present. Samen met een groep ongedocumenteerden, die vooral bestond uit Brazilianen, Daarnaast werd ik ingezet om bij mensen thuis een aantal klussen uit te voeren zoals schilderen, plankjes ophangen, noem maar op.

Dit jaar reis ik af naar Brazilië, Guanhães Almas. Daar ga ik verder bouwen aan een gemeenschapscentrum in Almas. Dit gemeenschapscentrum is een plek voor de Brasileiros om samen te komen. Op dit moment is er geen enkele voorziening in de wijk, dus een plek om samen te komen is hoognodig.

Wist u dat:

….. het nog steeds mogelijk is om ons te steunen. Zodat de school en de gemeenschapsruimte gebouwd kunnen worden.

Dit kan via:    

geef.ws/rosaliejans

geef.ws/alike

….. de nieuwe projecten voor 2023 met Pinksteren online staan? Neem een kijkje op de website om te kijken of er een mooie reis voor jou tussen zit. (https://www.worldservants.nl/werkvakanties) Wil je meer informatie? Bel of mail Alike (alikekuit@hotmail.com of 06-14675548) Rosalie en Alike

Wij wensen u  fijne en gezegende Paasdagen toe.