Kerkelijk nieuws voor zondag 16 september 2018

Kerkdiensten zondag 16 september 2018

Ossenzijl:     10.00 uur Gezamenlijke dienst met VZG in Rehoboth.

Oldemarkt:  19.00 uur Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging.

Beamer: Hans Bult

Paasloo:        9.30 uur Ds. H. Poot. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Marije Pen.

Tienerdienst: Deze zondag is er tienerdienst. We lopen met de jeugd vanuit de kerk naar het huis van Gea om daar de dienst te houden. Ouders kunnen hun tieners na afloop zo daar weghalen.

Kerkdiensten zondag 23 september 2018

Oldemarkt: 9.30 uur Dhr. A. Weemstra, Vries. Startdienst.

                   Na afloop is er koffie/thee/limonade.

Collectes: 1e Voedselbank Steenwijkerland, uitgang: onkosten.

Kinderoppas: Geraldine Buijert en Caitlyn Tietema.

Beamer: Caitlyn Tietema

 

Pastoraat

Dhr. Jaap Muis is weer opgenomen in het ziekenhuis, in Zwolle. Wilfred Koers mocht afgelopen week weer thuis komen na een operatie. We willen u vragen alle zieken, eenzamen en mensen die in afwachting zijn van uitslagen op te dragen in uw gebeden.

Jubileum

Op donderdag 20 september zijn dhr. en mevr. Braad-Kremer 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen toegewenst.

Ophaallijst

Voor vervoer naar de kerk graag uiterlijk drie dagen van tevoren

bellen als u van deze dienst gebruik wilt maken.

23 sept.    Arie Threels            0561-450886

30 sept.    Ria Kroes                0561-452010

Vacatures kerkenraad

Op korte termijn neemt een aantal kerkenraadsleden afscheid omdat hun termijn (of meerdere termijnen) als ambtsdrager er op zit. Een paar plaatsen lijken weer te worden opgevuld. Voor de volgende functies doen wij graag een beroep op u: er zijn 6 vacatures voor ouderlingen, 5 voor de diaconie en we zoeken nog 1 kerkrentmeester. We vragen u of u voorbede wilt doen voor het invullen van de vacatures en ook om bij u zelf na te gaan of u misschien  niet geroepen wordt door de Here God om een taak op u te nemen. Voor vragen kunt u terecht bij een van de ambtsdragers. De kerkenraad rekent op uw inzet en gebed in deze. Wij vertrouwen er op dat de vacatures weer ingevuld zullen worden.

 

Jeugddienst op 30 september

Op zondagavond 30 september a.s. is er weer een jeugddienst.

Ds. Jans thema: Hemel op aarde…. Aanvang van de dienst is 19.00 uur. Dedicated to God uit Emmeloord werkt mee aan de dienst. Iedereen is van harte welkom!

Bedankt

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens mijn zieke periode. De vele kaarten met de lieve en bemoedigende woorden, telefoontjes, bezoekjes. Maar vooral voor jullie gebeden. Het was hart verwarmend. De werking van de nieren geeft nog zorgen. Verder gaat het gelukkig steeds iets beter. Hartelijke groeten:  Fam. J Oord

Vakantie scriba

De scriba, Jelly Pen is deze week op vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Collectebonnen

Na meer dan 20 jaar heeft Dhr. J. Muis besloten om te stoppen met het uitgeven van de collectebonnen.

Wie dit gaat overnemen is op dit moment nog niet bekend maar tot zolang zal Shelley Tietema-Price het tijdelijk van hem overnemen.

Graag even bellen wanneer u collectebonnen wilt komen halen.

Adres van Shelley:   Burg. van Gerrevinklaan 8,  Oldemarkt.

Tel. 06-31340647

Tevens willen wij hierbij een oproep doen of iemand uit onze gemeente deze taak op zich wil nemen. Graag melden bij Anja de Vent-Oosterkamp, tel. 0561-452555 of kerkrentmeesters@hgop.nl. Namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

Kinderkoor

Ik hou erg van zingen en wil dit graag met de kinderen gaan doen d.m.v. een kinderkoor! A.s. donderdag 20 september beginnen we! Van 18.30-19.15 uur bij ons in de Hoofdstraat 71 in Oldemarkt. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom! Deborah Harteveld.

Concert Sarah Liberman uit Israël, met band en projectkoor

Op Vrijdag 5 oktober a.s. zal er in de Verrijzeniskerk,, Bachlaan 150 te Zwolle een concert plaatsvinden van Sarah Liberman met een projectkoor, ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van Israël. Aanvang 20.00 uur.

Een aantal personen uit onze gemeente zingen mee in dit projectkoor. Kaarten kunt u tegen gereduceerde prijs bestellen via Sonja Karssen (0521-360190) of Harry Bouwer (06-20412081). Verdere informatie is te vinden op de website van www.events4christ.nl

Het beloofd een geweldig concert te worden!!!

Startdienst gezamenlijke kerken en CBS “De Ark”.

Zondag 23 september zal de startdienst om 9.30 uur in de Hervormde Kerk te Oldemarkt zijn. Het thema is: Allemaal anders, allemaal samen. Leven onder regenboog. Dhr. A. Weemstra uit Vries is de voorganger en kinderen van de “De Ark” zullen mee werken aan de dienst. De collecte in de dienst zal zijn voor deVoedselbank Steenwijkerland en bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de onkosten van deze zondag. Na afloop wordt u allen uitgenodigd om een kopje koffie, thee of fris te komen drinken ……bij mooi weer voor de kerk en minder mooi weer in De Ontmoeting. Er zijn dit jaar geen extra activiteiten na afloop van het koffiedrinken. Er is kinderoppas in De Ontmoeting!! Wij, als startdienstcommissie, hopen u allen te ontmoeten in de dienst. U bent van harte welkom.

Agenda

Maandag 17 september: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 19 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.