Kerkelijk Nieuws voor zondag 16 mei 2021

Kerkdienst zondag 16 mei 2021

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans. Ook tienerdienst.

Collectes: 1e  Roemenië, broodproject; 2College van Kerkrentmeesters; 3e instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Janine Damhuis

Collecte Roemenië

De collecte voor de Diaconie is deze zondag bestemd voor het brood project in Roemenië. Mevrouw Hetebrij is al jaren betrokken bij het werk van deze stichting. In verschillende plaatsen krijgen ouderen, dak- en thuislozen en arme gezinnen gratis brood, met inzet van de plaatselijke bakker. Een eenvoudige, maar bijzonder doeltreffende manier om te helpen. Het brood wordt betaald van giften, maar de spaarpot van de stichting kan best wat steun gebruiken.

De diaconie beveelt deze collecte bij u aan.

Dienst van genezing en bemoediging

De avonddienst van 19 mei van genezing en bemoediging gaat niet door.

Kerkdienst zondag 23 mei 2021 Pinksteren

Oldemarkt:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Compassion; 2College van Kerkrentmeesters;

3e instandhouding gebouwen

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: I.v.m. Pinksteren geen KND.

Kerkdiensten

Geliefde gemeenteleden, vanaf Pinksteren, 23 mei, willen we graag weer ‘fysieke’ kerkdiensten houden. Dat houdt in dat er tijdens de diensten weer 30 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn in het kerkgebouw. U kunt zich opgeven zoals hieronder vermeld. De diensten zullen veelal weer volgens het oorspronkelijke rooster verlopen in Oldemarkt én Paasloo. Zingen doen we nog niet. Wanneer het muziekteam meewerkt aan een dienst, is de dienst alleen online te kijken/luisteren en kunt u zich niet opgeven.

We willen u dringend verzoeken de 1,5 meter afstand in acht te nemen, juist ook naar de coördinatoren.

Voorts zouden we u willen vragen om bij binnenkomst een mondkapje te dragen i.v.m. de concentratie van mensverkeer in de kleine ruimte bij de ingang. Als u plaats hebt genomen in de kerk kunt u deze weer af doen. Mocht u echter grote moeite ervaren inzake het dragen van een mondkapje dan willen we u daar niet toe verplichten. Wel willen we u dan vragen de gepaste afstand te bewaren in de gang naar de kerkbanken. We willen hier niet verkrampt mee omgaan en rekenen op uw wijsheid hierin. Weet u welkom in de dienst, ook al is het, althans voor nu, nog maar met 30 mensen…

Aanmelden diensten

We werken met een aanmeldbeleid voor de kerkdiensten. U kunt zich via reservering@hgop.nl of 06-83437990, wekelijks aanmelden. Telefonisch kan dit doordeweeks alleen van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag tot 14.00 uur. Geef bij de aanmelding aan met hoeveel mensen u wilt komen en vermeldt uw telefoonnummer.

Pastoraat

Voor bezoek of pastorale zaken zijn mevr. Kramer en ds. Jans te bereiken. Mw. Kramer: 06 30016897 en ds. Jans: 0561 750902. Maakt u gerust gebruik van de mogelijkheden.

Concept jaarrekening Diaconie

Broeders en zusters, De concept jaarrekening 2020 van de Diaconie is opgemaakt. Deze ligt vanaf heden 1 week ( dus tot en met zondag 23 mei 2020) ter inzage bij Annie Luth- de Vries, secr. Diaconie HGOP op haar huisadres in Nijetrijne. Mocht u de concept jaarrekening willen inzien dan kunt u een afspraak maken met Annie Luth, (uiteraard met in achtneming van de Corona maatregelen).

Het tel nr. van Annie is 06-42749023.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Woensdag 19 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06-13931052 en scriba PGO dhr. Roel Smit, tel 06-20415172.

Examens

Het is bijna zover. Komende week starten de landelijke examens. Sommige jongeren hebben het praktijkexamen al achter de rug, maar het schriftelijk gedeelte volgt nog. Heel veel succes gewenst! Dat geldt natuurlijk ook voor de studenten op MBO, HBO en Universiteit die in de afronding van hun opleiding zitten. Als het soms even lastig is denk dan aan onderstaande woorden: