Kerkelijk Nieuws voor Zondag 16 Juni 2019

Kerkdiensten zondag 16 juni 2019 Zendingszondag

Oldemarkt:   09.30 uur ds. E.H. Jans. M.m.v. Open Doors en fam. Kolsters. Ook tienerdienst

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Ontmoeting

Collectes: 1e ZWO, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen:

Beamer: Jelmer Trox

Kinderoppas: Geraldien Buijert en fam. Jans

Kerkdiensten zondag 23 juni 2019 Viering Heilig Avondmaal

Paasloo:   09.30 uur ds. E.H. Jans

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: Evangelisch Werkverband

Kinderoppas: Ina v/d Weerd en Femke Pen

Pastoraat

Dhr. Tj. de Boer is opgenomen geweest in het Ziekenhuis te Heerenveen en afgelopen week weer thuis gekomen. We wensen hem beterschap en Gods nabijheid toe.

Barbecue op zondag 7 juli

Op D.V. 7 juli vindt de jaarlijkse BBQ plaats. Ook dit is inmiddels een traditie geworden. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en het geweldig gezellig is. De BBQ vindt plaats na de morgendienst van 9:30 in Oldemarkt. De kinderen van het Oegandees koor zullen ook van de partij zijn. Bij deze bent u weer van harte uitgenodigd.  En ja: het is gratis!!!! Opgeven is niet nodig. We rekenen weer op een grote club broeders en zusters!!!

Groetjes Nicolette, Hennie en Marian 

Vakantie koster Oldemarkt

Ina Bootsma, onze koster in Oldemarkt, heeft deze week nog vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de kosters van Paasloo, fam. Van der Veen: 0561 – 451685

Viering Heilig Avondmaal in de Landerijen

Op dinsdag 18 juni a.s. wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de Landerijen. Aanvang van de dienst is 15:30 uur.

Onze examenkandidaten

De volgende jongens en meisjes vanuit onze beide gemeenten zijn geslaagd:

Esther Jans, Carise Kraak, Anne Jara Oosterveld, Dave Prins, Luca Kraak, Milan en Danique Pit, Frederique Brevoord en Vincent Stegink. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Een fijne vakantie gewenst!

We weten dat er nog enkele jongeren de komende week een herexamen gaan maken. Heel veel succes toegewenst!!!

Agenda:

Maandag 24 juni: moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.