Kerkelijk Nieuws voor zondag 16 januari 2022

Kerkdienst zondag 16 januari 2022, Online!

Oldemarkt:    9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong.

                      Start week van gebed.

Collectes: 1e  Roosevelt vakantieweek; 2College van kerkrentmeesters; 3e Catechese en Educatie.

Kindernevendienst: Daniël Oord

U kunt de dienst beluisteren via kerkdienstgemist.nl of meekijken via YouTube. Als u op YouTube zoekt op Hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo, komt u bij de pagina van de kerk terecht. Er is ook een rechtstreekse link op de pagina van de kerk www.hgop.nl

Collecte Diaconie bestemd voor Rooseveltvakantie

Midden in de bosrijke omgeving van Doorn staat het F.D. Roosevelthuis. Op deze plaats komen gasten met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid bijeen om te genieten van een ontspannen vakantie. Het F.D. Roosevelthuis beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waardoor hier voor iedereen een geslaagde vakantie in het vooruitzicht ligt. Het F.D. Roosevelthuis ligt op landgoed Hydepark. Ondanks dat er vele vrijwilligers meehelpen is aan een financiële bijdrage toch behoefte om een goede en gezellige week te kunnen organiseren.

Kerkdienst zondag 23 januari 2022

Paasloo:    9.30 uur Ds. E. H. Jans.

Collectes: 1e  Israël werkgroep; 2College van kerkrentmeesters; 3e Oecumene.

Beamer: Harman Tietema

Kindernevendienst: Dave Prins

Kerkdiensten

Op maandag 17 januari zal er een besluit worden genomen over de kerkdiensten. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie van 14 januari. We hopen dat we weer kunnen samen komen in de kerk. Houdt u voor informatie daarover de website in de gaten.

Zondagsschool

De zondagsschool is, zolang er online kerkdiensten zijn, in de Ontmoeting. We beginnen om 9.30 uur. Opgeven is niet nodig.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie,

u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Agenda

Dinsdag 18 januari: Studie Korinthe brieven. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 19 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Catechese

Dinsdag 18 januari:    12-15 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting

Donderdag 20 januari:           16-18 jaar 19.00 uur in de Ontmoeting.

HA Landerijen

De viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen gaat niet door.

Week van gebed 16t/m 23 januari

Thema van dit jaar is: Licht in het duister. Dit jaar zal door omstandigheden, deze week op een andere manier worden ingevuld. Er zijn verschillende vormen van gebed. Wij nodigen u uit om tijdens de gebedsweek, samen gebedswandelingen te houden. Jezus sloot zich niet op in zijn gebedskamer. We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt, stad of dorp kan je gebeden extra inspireren en richting geven. Daarnaast houden frisse lucht en een beetje beweging je scherp.

.

Maandag 17 januari te Oldemarkt, 19.30uur  verzamelen bij de Hervormde kerk aan het Marktplein.

Thema: Breek onze muren af.

Dinsdag 18 januari te Paasloo, 19.30 uur verzamelen bij de Hervormde kerk aan de Binnenweg.

Thema: Doorbreek onze gewoonten.

Woensdag 19 januari te Ossenzijl, 19.30 verzamelen bij de voormalige NH kerk aan de G.B. Kooijstraat.

Thema: Leid ons Heer.

Donderdag 20 januari te Kalenberg, 19.30 uur verzamelen bij de voormalige NH kerk, De Kalenbergerpad.

Thema: Geef ons de wil te delen.

Vrijdag 21 januari te Oldemarkt, 19.30 uur verzamelen bij de Hervormde kerk aan het Marktplein.

Thema: Zet ons op nieuwe wegen

Info voor Gebedswandeling  uit : www.24-7prayer.nl     info@24-7prayer.nl     +31 6 22 38 34 09

.
Een paar tips zodat je aan de slag kan.
1. Vorm een groepje van twee tot vier mensen waarmee je gaat wandelen.
2. Voordat je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om zijn leiding.
3. Neem je smartphone mee zodat je dingen kan fotograferen die je raken en waarvoor je graag wilt bidden. Neem je Bijbel mee: bid bijbelverzen voor jouw regio of dorp zoals bijvoorbeeld Lukas 10:2. Misschien zijn er bepaalde verzen waaraan je moet denken. Zoek ze op. Bid ze uit.
4. Stop en focus zo nu en dan bij bepaalde plekken: Wat zie je? Wat ervaar je? Waar kan je voor bidden? Dit helpt om even wat dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. Bv een school, een artsenpraktijk enz.
5. Bid kort en bondig. Bid positief: VOOR dingen, niet TEGEN dingen. Probeer zegeningen te bidden.
6. Wees vriendelijk en lach naar de mensen die je onderweg ontmoet. Bedenk dat God werkt in elk persoon die je ziet. Leg hen gerust uit wat je aan het doen bent en bied aan voor hen te bidden.
7. Bid met je ogen open: de dingen die je ziet inspireren je gebed. En het helpt om niet tegen mensen of gebouwen aan te lopen.
8. Het is een avontuur: wees flexibel en laat je leiden door de Geest.
9. Aanbid God: in stilte of hardop. Dit helpt om je focus op Hem te houden.
10. Sluit samen af in gebed en deel je ervaringen met elkaar.

Blijf bidden
Blijf na je gebedswandeling vooral bidden voor jouw buurt, stad of dorp. Misschien kan je de komende maanden een aantal gebedswandelingen inplannen in je agenda?
Wanneer je blijft bidden, vraag God om jouw buurt, stad of dorp te blijven zegenen: dat Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil wordt gedaan. Als jij het idee krijgt dat God specifieke noden of uitdagingen bij je terug laat komen, denk dan na over wat Hij hier aan te doen is. Hoe kunnen jij en je kerk praktisch onderdeel zijn van Gods oplossing en hoe kunnen jullie hiervoor blijven bidden?