Kerkelijk Nieuws voor zondag 16 februari 2020

Kerkdiensten zondag 16 februari 2020

Oldemarkt: 09:30 uur mw. Kramer-de Jong, Emmeloord.

                      M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: Instandhouding gebouwen.

Beamer: Sjaco Bouwer

Kindernevendienst: Annie Prins

Kerkdiensten zondag 23 februari 2020

Paasloo: 09:30 uur mw. Kramer-de Jong, Emmeloord.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van  Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kindernevendienst: Dave Prins

Present

Op zondag 16 februari aanstaande hoopt Stichting Present Steenwijkerland bij u in de ochtenddienst aanwezig te zijn om kort aandacht te vragen voor ons werk. Als Stichting zijn wij de verbinding binnen Steenwijkerland tussen mensen die zich

graag vrijwillig willen inzetten voor hun medemens en de medemens die deze hulp heel hard nodig heeft. Als gemeente bent u al bekent met het bijzonder waardevolle werk van onze stichting en hebben sommigen van u enkele jaren geleden ook mogen ervaren wat een unieke ontmoetingen er ontstaan met een paar uurtjes inzet van uw eigen tijd voor een hulp vragende medemens. Via Present komt u op plaatsen waar u anders nooit zou komen, bij unieke personen, in bijzondere situaties! Durft u, durf  jij deze uitdaging aan?

Onze vraag is of u/jij alvast wilt nadenken of u/jij zich weer een keer eenmalig een dag(deel ) wilt inzetten met uw gezin, buurt, verenigingsgroep, vriendengroep of welke groep u/jij zelf fijn zou vinden. U/ jij mag zelf aangeven wat bij u/ jou past om te gaan doen en wanneer. Dit kan iets praktisch zijn als een tuin, hulp bij verhuizing e.d. maar ook bv een uitje met ouderen, een wandeling of spelletjesmiddag. Vanuit Present

gaan wij in overleg met jullie hiervoor dan een mooie match vinden. In de dienst van 16 februari krijgt u/ jij bij binnenkomst een kaart waarop u/jij dit alles dan kunt invullen. Deze nemen wij na de dienst weer in om alles te inventariseren. Ook staat er op de kaart een optie om ons financieel te steunen, welke wij van harte aanbevelen. Uw steun is zeker nodig om ons werk goed te kunnen blijven doen! Hopend u allen te zien,

Met een vriendelijke groet,

Jessica van Benthem Coördinator en Janna Korthoef, contactpersoon kerken.

Praise café

Het praise café wat gepland was op vrijdag 21 februari gaat i.v.m. de voorjaarsvakantie niet door.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft komende week vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Kramer of uw wijkouderling.

Agenda

Dinsdag 18 februari: Vergadering kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 18 februari: GGG bij de fam. Timmerman in Tuk.

Aanvang 14.30 uur.

Woensdag 19 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 12 februari: GGG bij Marian Biesma. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Koor “Looft den Heer”

Dit gemengd christelijk koor dat al meer dan 110 jaar bestaat heeft dringend behoefte aan versterking voor met name de groep tenoren. Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert men in De Ontmoeting. Naast heerlijk ontspannen en inspannend zingen is er ook gezelligheid. Dus goed zingende man en vrouw, sluit u aan. Wilt u meer weten vraag dan informatie bij Harm Visserman of Herman Brouwer.

Concert Chr. muziekver. Jeduthun

Op zondag 16 februari om 14.30 uur is er een concert van de Chr. muziekver. Jeduthun in de Ned. Herv. Kerk in Oldemark. Thema is WATER.

Naast het korps o.l.v. Geert Jan Kroon doet ook de jeugdband o.l.v. Amber Dragtsma mee.

Henk Braad zal naast eigen werken op het kerkorgel ook samen met het korps enkele stukken spelen.

Het beloofd een mooi concert te worden en hopen dat u allen aanwezig bent.