Kerkelijk nieuws voor zondag 16 december 2018, 3e advent

Kerkdiensten zondag 16 december 2018, 3e Advent

Oldemarkt:  09.30 uur ds. E.H. Jans, zondag nieuw-ingekomenen. Geen tienerdienst.

                      Koffie na afloop van de dienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Gea Raafs en fam. Boogaard

Beamer: Sjaco Bouwer

Oldemarkt: 19.00 uur Jeugddienst in de Ontmoeting. Voorganger ds. Jans.

Kerkdiensten zondag 23 december 2018, 4e Advent

Paasloo:  09.30 uur ds. E.H. Jans, doopdienst.

Collectes: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, uitgang: instandhouding gebouwen

Kinderoppas: Hennie Oord en Familie Jans.

Ossenzijl:  19.00 uur Kerstzangdienst in Rehoboth.

Kerstzangdienst Ossenzijl

Op zondag 23 december a.s. om 19.00 uur is er een kerstzangdienst in het kerkgebouw van de Vrije Zendings Gemeente te Ossenzijl. De gezamenlijke kerken, HGOP en VZG, nodigen een ieder uit deze dienst bij te wonen. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de zanggroep 2Gether uit Geesbrug, Jubal uit Ossenzijl en trompettist H. Kuit. De dienst wordt geleid door de hr. G. de Haan en organist is de hr. T.Hoen.

Pastoraat

De heer van Beek heeft een week in het ziekenhuis gelegen i.v.m. nierdialyse op een andere manier.

En bij de heer de Lang is opnieuw een teen geamputeerd, waardoor hij ruim een week in het ziekenhuis is geweest. Laten we aan deze mensen denken in ons gebed.

Hallo tieners!

Op zaterdag 22 december willen we met jullie graag kerst vieren tijdens een gezellig samen zijn. Het lijkt ons leuk om  vanaf 17.00 uur samen te komen in “ De Ontmoeting” om daar met elkaar te gourmetten en stil te staan bij het komende kerstfeest. We vragen een eigen bijdrage van € 3,50. Doe je mee? Leuk! Geef je dan op voor 16 december a.s. bij Alike (alikekuit@hotmail.com) of Gea  ( geertengeadeboer@ziggo.nl)  of via de app van de tienerdienst. We hopen je te zien de 22e, tot dan! Alike en Gea

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019

De verkorte jaarrekening 2017 en begroting 2019 zal in de eerstvolgende Kerkklanken worden afgedrukt. Wilt u de uitgebreide jaarrekening 2017 en begroting 2019 inzien, deze ligt 5 werkdagen na het verschijnen van Kerkklanken ter inzage bij mw. S. Tietema-Price. Wilt u vooraf contact met haar opnemen viapenningmeesterkerkrentmeesters@hgop.nl. Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters, Anja de Vent-Oosterkamp (secretaris).

Chauffeur voor AZC kerkbezoekers gezocht

Dhr. H. Oosterveld uit Paasloo heeft zich ruim vier jaar ingezet voor het vervoer van vluchtelingen uit Luttelgeest, op zondag middag naar de internationale kerkdienst in Kampen. Inmiddels heeft hij aangegeven hiermee te willen stoppen. Daarom zoeken wij voor dhr. Oosterveld een opvolger. Wat houdt het in:

Ongeveer vier keer per jaar rijdt u met meerdere bewoners naar Kampen. ’s Middags om 15.00 uur worden zij opgehaald in Luttelgeest. De dienst begint om 16.00 uur in Kampen en duurt ongeveer anderhalf uur. Dit zijn internationale diensten. Er zijn tolken aanwezig in verschillende talen. Wie wil zich hiervoor beschikbaar stellen? Een ieder uit onze gemeente zou dit kunnen doen. Gemiddeld zijn er per zondag 4 auto’s. Soms zijn er teveel auto’s en gaat om beurt een chauffeur in overleg weer naar huis. Onderling ruilen is uiteraard mogelijk. Het vervoersrooster wordt gecoördineerd vanuit de kerken Emmeloord en Urk.

Wilt u meehelpen om onze geloofsgenoten uit het AZC naar de kerkdiensten te brengen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba.

Lezing Kees van Velzen

Na een boeiende lezing van ds. Kees van Velzen die met ons het gedeelte van Jesaja 40:1-31 behandeld heeft werd er een collecte gehouden voor een aantal doelen die door Christenen voor Israël ondersteund worden o.a. de holocaust- overlevenden. De collecteopbrengst was 233.95 euro.

Redactie Kerkklanken

Gelukkig hebben wij versterking op de redactie gekregen in de vorm van Wilfred Koers en Harman Tietema.Vanaf deze plek willen wij hen van harte welkom heten!

Helaas gaat Grietje Bakker ons verlaten. We hebben het afgelopen jaar met plezier samengewerkt en wensen haar succes in haar andere bezigheden. Grietje, bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

World Servants – Kerstkaarten actie

In 2019 zullen er weer een paar jongeren met World Servants op reis gaan naar verschillende derde wereld landen. Nadine Minnema zal vertrekken als cultuur leidster naar Malawi en Anne-Marije De Boer en Bram Gerards zullen vertrekken naar Zambia. We hebben ervoor gekozen dit jaar geen plaatselijke actiegroep te vormen, maar er zullen wellicht nog kleine acties volgen.

Bij deze willen we graag de kerstkaarten actie onder de aandacht brengen. Voor €0,40 per kerstkaart worden uw kerstkaarten dit jaar bezorgd. Wij bezorgen in de volgende dorpen: Oldemarkt, Paasloo, Blesdijke, De Blesse, Willemsoord, Ossenzijl en Kalenberg. U kunt uw kerstkaarten vanaf 9 december 2018 tot en met 20 december 2018, inclusief geld, deponeren in de schoenendozen achterin de Hervormde kerk en Protestantse Gemeente in Oldemarkt en Paasloo. Ook kunt u de kerstkaarten langsbrengen bij Familie Minnema op de Veentjes 24 in Oldemarkt. Mocht u graag willen dat we de kerstkaarten even ophalen bij u thuis, dan kunt u bellen naar 0561-451212. Met vriendelijke groeten, Anne-Marije De Boer, Bram Gerards en Nadine Minnema.

Agenda

Dinsdag 18 december: Avond over de Hemelse Raad en de zonen van God. Voor meer informatie zie Kerkklanken. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting,

Dinsdag 18 december: GGG Ossenzijl. Bij Willy Ram. Lageweg 16 te Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 19 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 19 december: Jongerenkring. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 20 december: Toerusting in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.