Kerkelijk Nieuws voor zondag 16 augustus 2020

Kerkdienst zondag 16 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger Ds. M.. Visschers, Wolvega. M.m.v. organist Henk Braad

Collectes: 1. Diaconie KiA; 2. College van Kerkrentmeesters;

3. Instandhouding gebouwen.

Collecte zondag 16 augustus, Beiroet via Kerk in Actie

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodigRuim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere moment dakloos geworden. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Kortom, een ramp van onvoorstelbare omvang! Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen. De Diaconie zal deze collecte aanvullen tot een bedrag van  1000,00 euro.

Kerkdienst zondag 23 augustus 2020

Uitzending vanuit Oldemarkt om 9.30 uur. Voorganger ds. E.H. Jans. M.m.v. organist Henk Braad.

Collectes: 1. Project 10 27; 2. College van Kerkrentmeesters; 3. Instandhouding gebouwen.

Liturgie Thema: Laat zien wie je echt bent

Zingen: Lied 216

Stil gebed, Bemoediging en groet, Gebed

Zingen: Psalm 27 1 en 7

Schriftlezing: Mattheüs 5:13-16

Zingen: Lied 838: 1

Preek

Zingen: Lied 1005:1, 2, 5 (Nederlandse tekst)

Gebeden

Slotlied: Lied 834

Heenzending en zegen

Jubileum

Op 21 augustus zijn dhr. en mevr. Oosterveld 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze dag en Gods zegen toegewenst.

Zomervakantie en zondagsschool

Tijdens de zomervakantie komt er elke week een filmpje van ‘de Henkie Show’ op de website van de kerk te staan.

Het filmpje is te vinden op: https://hgop.nl/antivirus-kids-pagina/

Kindernevendienst en tienerdienst 

Op zondag 6 september zal er voor het eerst sinds lange tijd weer een kerkdienst plaats vinden in onze gemeente. Op deze zondag zal ook het kinder- en tienerwerk weer opstarten. 

Kindernevendienst: 

·  Wekelijks is er om 9.30 uur kindernevendienst in ‘de Ontmoeting. Hier starten wij ook. 

·   De kinderen kunnen voor de dienst worden gebracht door 1 volwassene. 

·  Na de dienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald bij ‘de Ontmoeting’. 

·  Kinderen aanmelden voor de kindernevendienst is niet nodig. 

Tienerdienst: 

·  Tienerdienst is op de 1e en 3e zondag van de maand. 

·  Wij starten om 9.30 uur in ‘de Ontmoeting’. 

·  Je bent welkom vanaf de brugklas tot zo oud als je maar wilt……… 

·  Wij willen u vragen om de tieners aan te melden voor de tienerdienst. Zodat wij weten op wie wij kunnen rekenen. Dit kan bij Alike: alikekuit@hotmail.com of 06-14675548 of Gea: geertengeadeboer@ziggo.nl of 06-37269862. Door te mailen, appen of te bellen. 

Voor alle duidelijkheid: u meldt uw kinderen/tieners niet aan voor de kerkdienst als deze kindernevendienst/tienerdienst bezoeken. Met vriendelijke groet, De leiding van de kindernevendienst en de tienerdienst.

Diaconie en Kerkrentmeesters

Lieve broeder en zusters, Omdat wij vanwege het coronavirus geen normale kerkdiensten kunnen houden,  vragen wij uw aandacht voor het volgende: Tijdens onze diensten zijn we uiteraard gewend om te collecteren. Wij willen via de collecten geld inzamelen voor diaconale doelen, mensen in nood en bijzondere projecten. Ook zamelen we via de 2e collecte en de deurcollecte altijd gelden in voor instandhouding van de kerkgebouwen. Omdat wij nu niet meer wekelijks bij elkaar komen willen wij langs deze weg u wijzen op de mogelijkheid om toch uw zorg voor anderen, hulpbehoevenden in de samenleving en voor onze gebouwen te ondersteunen. Dit kunt u doen door uw bijdragen over te maken op de onderstaande bankrekeningnummers.

Voor de Diaconie HGOP is het bankrekeningnummer: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor de Kerkrentmeesters HGOP is het bankrekeningnummer: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv.Gem.Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Ook zullen we in deze tijden de verzoeken om steun die bij de Diaconie binnen komen via de verschillende instanties,  bekijken en onder uw aandacht brengen. Namens de diaconie en kerkrentmeesters.

Praktische hulp

Heeft u een hulpvraag en u hebt geen hulp van familie of anderen om u heen die u kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Wij proberen u dan te helpen in uw hulpvraag naar hand- en spandiensten. De contactpersoon van de diaconie is mevr. Mijntje Veenstra-Blaauw, tel. 06 13 93 10 52 en kerkenraad PGO Roel Smit, tel 06-20415172.

Koffie ochtend nieuws!!!

Beste bezoek(st)ers van de koffieochtenden. We hopen dat het met u allen goed is! Kunt u het ook met de warmte een beetje uithouden?  Ineens was het afgelopen met onze dinsdag ochtenden. In April wilden we “officieel” afscheid nemen van Kees en Gerda Koning. Ze hadden aangegeven om te stoppen met de koffieochtenden. Jammer zo vertrekken er 2 vrijwilligers. Gelukkig hebben we er Grietje Visser voor in de plaats gekregen! Die wilden we u “officieel” voorstellen. Het liep allemaal totaal anders. Omdat op anderhalve meter koffie drinken en een praatje maken voor een aantal van ons erg lastig is, hebben we besloten voorlopig niet door te gaan met de koffieochtenden. Helaas, helaas, het is best stilletjes voor ons allemaal, we missen de gezelligheid en de contacten! We hebben besloten om in december met elkaar te overleggen hoe nu verder. Daar zullen we u van op de hoogte houden! We wensen u alle goeds toe nu en de komende tijd! Ontvang een hartelijke groet van Sanja, Wijmie, Grietje, Imke en Els.

Agenda

Dinsdag 18 augustus: Vergadering College van Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 19 augustus: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.